Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Zadar

NN 100/2022 (31.8.2022.), Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Zadar

Vodovod d.o.o. Zadar

1482

Na temelju točke 4. stavka 1. članka 23. Zakona o vodnim uslugama u vezi s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva kojima se uređuje naknada za razvoj Skupština Trgovačkog društva Vodovoda d.o.o. Zadar na sjednici održanoj 29. kolovoza 2022. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Stavak 2. članka 2. Odluke o naknadi za razvoj broj: 4700/3-2022 od 28. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Odluka) mijenja se na način da se iza riječi Sukošan dodaje riječ Škabrnja, te isti sada glasi kako slijedi:

»Na području pružanja vodnih usluga Isporučitelja, koje čine područja: gradovi Zadar, Nin i Obrovac, te općine Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji, plaća se naknada za razvoj.«

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi nepromijenjene i primjenjuju se kako glase.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Odluke objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa snagu 1. rujna 2022. godine.

Broj: 5560/3-2022

Vodovod d.o.o. Zadar
Predsjednik Skupštine
Krešimir Karamarko, v. r.