Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1522

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97., 128/99. i 66/01.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

I.

Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijene određenih prehrambenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe osnovnim životnim namirnicama stanovništva na području Republike Hrvatske.

II.

Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. jestivo suncokretovo ulje po litri

2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri

3. bijeli kristalni šećer po kilogramu

4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu

5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu

6. svinjska lopatica bez kostiju po kilogramu

7. svinjski vrat s kostima po kilogramu

8. svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi)

9. svježe cijelo pile po kilogramu.

III.

Najviša maloprodajna cijena za jestivo suncokretovo ulje po litri, ne smije biti veća od 15,99 kuna (2,12 eura).

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 5 %.

IV.

Najviša maloprodajna cijena UHT mlijeka s 2,8 % mliječne masti po litri, ne smije prelaziti cijenu od 7,39 kuna (0,98 eura).

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 5 %.

V.

Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 7,99 kuna (1,06 eura).

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 1 %.

VI.

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-550 glatko po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 5,99 kuna (0,80 eura).

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-400 oštro po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 6,29 kuna (0,83 eura).

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavaka 1. i 2. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 5 %.

VII.

Najviša maloprodajna cijena za svinjsku lopaticu bez kostiju, ne smije prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu.

Najviša maloprodajna cijena za svinjski vrat s kostima, ne smije prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu.

Najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi), ne smije prelaziti cijenu od 32,99 kuna (4,38 eura).

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavaka 1. do 3. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 1 %.

VIII.

Najviša maloprodajna cijena svježeg cijelog pileta, ne smije prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu.

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 5 %.

IX.

Ova Odluka odnosi se na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na području Republike Hrvatske.

Gospodarski subjekti iz stavka 1. ove točke obvezni su odrediti cijenu za proizvode iz točke II. ove Odluke najviše do razine maloprodajne cijene i marže određene sukladno točkama III. do VIII. ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/361
Urbroj: 50301-05/16-22-3
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.