Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka

NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1527

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se ministar financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.), kako slijedi:

– prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje

– novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje

– dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje

– dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje

– novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje

– naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km

– otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/319

Urbroj: 50301-05/16-22-3

Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.