Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1655

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak i 78/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 59. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22., 68/22., 77/22. i 90/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01CX01 001trabektedinTrabektedin Tevapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg
L01CX01 002trabektedinTrabektedin Tevapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg
L01EX03 181pazopanibPyzypi (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 182pazopanibPyzypi (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX13 161gilteritinibXospatatbl. film obl. 84x40 mg
L02BX03 192abirateronAbirateron Pharmasciencetbl. film obl. 60x500 mg

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. listopada 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/208

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 20. rujna 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.