Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1696

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/94

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19., 53/20. i 144/20.) u članku 73. stavku 1. riječi: »od 500,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 660,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 4500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 590,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

Članak 2.

U članku 73.a stavku 1. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 20,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/94

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.