Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

HRVATSKI SABOR

1699

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/97

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

Članak 1.

U Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17. i 141/20.) u članku 87. stavku 1. riječi: »50.000 do 80.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000 do 30.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3000 do 5000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 88. stavku 1. riječi: »od 20.000 do 50.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000 do 6000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 790,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 7000 do 20.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1000 do 3000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

Članak 3.

U članku 89. stavku 1. riječi: »od 10.000 do 30.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000 do 4000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 530,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 3000 do 10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500 do 1500 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 190,00 eura«.

Članak 4.

U članku 90. riječi: »od 5000 do 15.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 91. riječi: »od 1000 do 8000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1060,00 eura«.

Članak 6.

U članku 92. riječi: »od 1000 do 3000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/97

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.