Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

1716

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Ovršnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/114

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) u članku 16. stavku 1. riječi: »1.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 do 3980,00 eura« te se riječi: »10.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju riječima: »1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »5.000,00 kuna« i »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura« i »2650,00 eura«.

Članak 2.

U članku 62. stavku 3. riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

Članak 3.

U članku 80.b stavku 1. riječi: »40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5300,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5300,00 eura«.

Članak 4.

U članku 169. stavku 1. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 244. stavku 1. riječi: »kunskoj vrijednosti deviznih sredstava koja ona ima na deviznom računu« zamjenjuju se riječima: »deviznim sredstvima koja ona ima na deviznom računu u protuvrijednosti u eurima«.

U stavku 2. riječi: »kunskoj vrijednosti deviznih sredstava« zamjenjuju se riječima: »vrijednosti deviznih sredstava u eurima«.

Članak 6.

U članku 290. stavku 3. riječi: »40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5300,00 eura«.

Članak 7.

U članku 301. stavku 3. riječi: »kunskoj protuvrijednosti« zamjenjuju se riječima: »protuvrijednosti u eurima«.

Članak 8.

U članku 365. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 9.

U članku 366. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 10.

U članku 367. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »2.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 do 1320,00 eura«.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/114

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.