Zakon o izmjenama Zakona o medijima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o medijima

HRVATSKI SABOR

1726

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/124

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04., 84/11. i 81/13.) u članku 59. stavku 1. riječi: »od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

U članku 60. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 61. stavku 1. riječi: »od 5.000,00 do 60.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 7960,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1060,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 4.

U članku 62. riječi: »od 2.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 5300,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/124

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.