Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu

NN 122/2022 (20.10.2022.), Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1874

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 118/18. i 120/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/83

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 19. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.