Rješenje o imenovanju ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

NN 134/2022 (16.11.2022.), Rješenje o imenovanju ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2020

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 9. stavka 1. Uredbe o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (»Narodne novine«, broj 39/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJICE UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Imenuje se KARMELA PLAZIBAT ravnateljicom Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, s danom 6. studenoga 2022., na razdoblje od četiri godine.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/81

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.