Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 140/2022 (2.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Ministarstvo financija

2125

Na temelju članka 44. stavka 4. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/161., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22. i 113/22.), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13., 108/13., 115/16., 127/17. i 121/19.) te članka 35. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18., 121/19. i 144/21.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15., 1/17., 126/19. i 75/22.) u članku 6. stavku 11. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. riječi: »740,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »98,21 eura«.

Članak 3.

U članku 12. riječi: »740,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »98,21 eura«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Obrazac P-DIP mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-02/16

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.