Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2212

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 139/2021) u članku 24. brojka »12« zamjenjuje se riječima »dvadeset i četiri«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/40
Urbroj: 530-08-1-2-22-4
Zagreb, 1. prosinca 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.