Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 147/2022 (15.12.2022.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2239

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala) koja, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.), sadrži ortopedska i druga pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Osnovna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 125/21., 134/21., 16/22., 25/22. – ispravak, 39/22., 65/22., 77/22., 112/22. i 132/22.).

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. prosinca 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/274

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

<
RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv
proizvođača
Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoli­činaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18. godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
OSNOVNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
01PROTEZE ZA RUKE
Proteze za šaku i prste
1061803010100Proteza za Bataljak šake i prste, kozmetička, plastična100, 33512, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.2187,855%2297,24IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
2061803010200Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mehanička100, 33512, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.4049,855%4252,34IISPPDPlastika, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
3061803010300Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mioelektronička-transkarpalna100,335,33612, 35NEkom.12 god3 god3 god39567,505%41545,88IISPPDMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za šaku (dezartikulacijski batrljak)
4061806010400Proteza za šaku, kozmetička, plastična, gumena šaka100, 33512, 35NEkom.11 god1,5 god3 god2746,455%2883,77IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
5061806010500Proteza za šaku, funkcionalna, mehanička100, 33512, 35NEkom.12 god3 god3 god7820,405%8211,42IISPPDMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
6061806010600Proteza za šaku, funkcionalna, mioelektronička-dezartikulacijska100, 335, 33612, 35NEkom.12 god3 god3 god42560,065%44688,06IISPPDMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za podlakticu (transradijalni bataljak)
7061809010700Proteza za podlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka100, 33512, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.3035,305%3187,07IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
8061809010800Proteza za podlakticu, funkcionalna, mehanička100,33512, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.8073,855%8477,54IISPPDMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
9061809010900Proteza za podlakticu, funkcionalna, mioelektronička100, 335, 33612, 35NEkom.12 god3 god.3 god.44966,445%47214,76IISPPDMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za lakat (dezartikulacijski bataljak)
10061812011000Proteza za lakat, kozmetička, plastična, gumena šaka100, 33512, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god6517,935%6843,83IISPPDPlastika, guma, metal, tekstil, svi moduli i materijali – originalni proizvod
11061812011100Proteza za lakat, funkcionalna, mehanička100, 33512, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.13410,125%14080,63IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali – originalni proizvod
12061812011200Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat100, 335, 33612, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.50098,045%52602,94IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali – originalni proizvod
Proteze za nadlakticu (transhumeralni bataljak)
13061815011300Proteza za nadlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka100,33512, 35NEkom.11 god.1,5 god.3 god.6719,985%7055,98IISPPDPlastika, guma, tekstil, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
14061815011400Proteza za nadlakticu, funkcionalna, mehanička100, 33512, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.13266,755%13930,09IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
15061815011500Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat 100, 335, 33612, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.51641,045%54223,09IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za rame (dezartikulacijski bataljak)
16061818011600Proteza za rame, kozmetička, plastična, gumena šaka 100, 33512, 35NEkom.11 god.1,5 god.3 god.7809,235%8199,69IISPPDPlastika, guma, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
17061818011700Proteza za rame, funkcionalna, mehanička100, 33512, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.14058,105%14761,01IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
18061818011800Proteza za rame funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat100, 335, 33612, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.52143,175%54750,33IISPPDMetal – plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Ležišta
Ležište proteze za šaku
19061827011900Ležište proteze za šaku, mehaničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.2577,945%2706,84IISPPDPlastika, guma, svi materijali-originalni proizvod.
20061827012000Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, transkarpalne102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5022,755%5273,89IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
21061827012100Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, dezartikulacijske102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5107,475%5362,84IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za podlakticu
22061827012200Ležište proteze za podlakticu, kozmetičke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.1966,135%2064,44IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
23061827012300Ležište proteze za podlakticu, mehaničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.2713,675%2849,35IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
24061827012400Ležište proteze za podlakticu, mioelektroničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5178,345%5437,26IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za lakat
25061827012500Ležište proteze za lakat, kozmetičke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.3104,895%3260,13IISPPDPlastika, materijali-originalni proizvod
26061827012600Ležište proteze za lakat, mehaničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god4718,315%4954,23IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod
27061827012700Ležište proteze za lakat, mioelektroničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.6929,435%7275,90IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod
Ležište proteze za nadlakticu
28061827012800Ležište proteze za nadlakticu, kozmetičke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.3253,405%3416,07IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
29061827012900Ležište proteze za nadlakticu, mehaničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.4915,045%5160,79IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
30061827013000Ležište proteze za nadlakticu, mioelektroničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.7218,215%7579,12IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za rame
31061827013100Ležište proteze za rame, kozmetičke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.4222,095%4433,19IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
32061827013200Ležište proteze za rame, mehaničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.5829,925%6121,42IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
33061827013300Ležište proteze za rame, mioelektroničke102, 335, 33812, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.7003,915%7354,11IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Šaka
34061824013401Kozmetička102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička šaka, 8S8, 8S9, 8S7, 8S6, 8S5, 8S412,35NEkom.11 god1,5 god3 god1543,395%1620,56ISSPPD, LJPjenasta gume, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
35061824013501Mehanička 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMehanička, Ottobock SE & Co. KGaAMehanička šaka, 8K2012, 35NEkom.11 god.3 god.3 god.2040,085%2142,08ISSPPD, LJMetal, guma, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
36061824013601Mioelektronička, standardna102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, standardna, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, standardna, 8E38 = 712, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.18997,525%19947,40ISSPPD, LJMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
37061824013701Mioelektronička, dječja102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, dječja, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, dječja, 8E5112, 35NEkom.12 god.3 god.27308,095%28673,49ISSPPD, LJMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
38061824013801Mioelektronička, transkarpalna102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, transkarpalna, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, transkarpalna, 8E4412, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.23218,405%24379,32ISSPPD, LJMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
39061824013901Mioelektronička, dezartikulacijska102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, dezartikulacijska, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička, dezartikulacijska12, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.19888,835%20883,27ISSPPD, LJMetal – plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Hvataljke i radni nastavci
Hvataljke
40061827014001Hvataljka (standardna)102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHvataljka (standardna), Ottobock SE & Co. KGaAHvataljka šake (standardna), 10A1112, 35NEkom.12 god.3 god.2900,025%3045,02ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
41061827014100Hvataljka (za djecu) 102, 33512, 35NEkom.12 god.1901,785%1996,87ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
42061827014200Hvataljka (za mladež)102, 33512, 35NEkom.12 god.2326,095%2442,39ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
43061827014300Hvataljka (za radne aktivnosti)102, 33512, 35NEkom.12 god.3 god.6901,125%7246,18ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
44061827014401Vezni element za pričvršćenje hvataljki 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVezni element za pričvršćenje hvataljki, Ottobock SE & Co. KGaAVezni element za pričvršćenje hvataljki šake, 10A4312, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.585,625%614,90ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Radni nastavci
45061827014501Kuka 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKuka, Ottobock SE & Co. KGaAKuka, 10A312, 3, 45NEkom.12 god.3 god.167,155%175,51ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
46061827014601Obruč 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaObruč, Ottobock SE & Co. KGaAObruč, 10A412, 3, 45NEkom.12 god.3 god.356,505%374,33ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
47061827014701Okretni obruč 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOkretni obruč, Ottobock SE & Co. KGaAOkretni obruč, 10A812, 3, 45NEkom.12 god.3 god.732,895%769,53ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
48061827014801Hvataljka sa stezaljkom 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHvataljka sa stezaljkom, Ottobock SE & Co. KGaAHvataljka sa stezaljkom, 10A212, 3, 45NEkom.12 god.3 god.1369,945%1438,44ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
49061827014901Vezni element za pričvrščenje radnog nastavka 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVezni element za pričvrščenje radnog nastavka, Ottobock SE & Co. KGaAVezni element za pričvrščenje radnog nastavka, 10V1512, 3, 45NEkom.12 god.3 god.2070,925%2174,47ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Zglobovi
50061833015001Zglob lakta 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob lakta, Ottobock SE & Co. KGaAZglob lakta, 16X1212, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.2276,995%2390,84ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
51061833015101Zglob lakta, skeletni 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob lakta, skeletni, Ottobock SE & Co. KGaAZglob lakta, skeletni, 12R112, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.1919,315%2015,28ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
52061836015201Zglob ramena, skeletni 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob ramena, skeletni, Ottobock SE & Co. KGaAZglob ramena, skeletni, 12S712, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.2048,205%2150,61ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Potrošni dijelovi
53061827015301Navlaka za bataljak podlaktice 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak podlaktice, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak podlaktice, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.45,255%47,51ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
54061827015302Navlaka za bataljak podlaktice 102, 335IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak podlaktice, IVA obrtNavlaka za bataljak podlaktice, IVA obrt12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.45,255%47,51ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
55061827015303Navlaka za bataljak podlaktice 102, 335UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak podlaktice, UniproxNavlaka za bataljak podlaktice, ST10-XX12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.45,255%47,51ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
56061827015401Navlaka za bataljak nadlaktice 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak nadlaktice, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak nadlaktice, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,085%48,38ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
57061827015402Navlaka za bataljak nadlaktice 102, 335IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrtNavlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrt12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,085%48,38ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
58061827015403Navlaka za bataljak nadlaktice 102, 335UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak nadlaktice, UniproxNavlaka za bataljak nadlaktice, ST31-XX12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,085%48,38ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
59061827015501Estetska rukavica 102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaEstetska rukavica, Ottobock SE & Co. KGaAEstetska rukavica, 8S412, 3, 45NEkom.11 god.866,045%909,34ISSPPD, LJPVC, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
60061827015601Estetska rukavica (dječja)102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaEstetska rukavica (dječja), Ottobock SE & Co. KGaAEstetska rukavica (dječja), 8S612, 3, 45NEkom.16 mj.1god.973,425%1022,09ISSPPD, LJPVC, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
61061827015701Suspenzija za podlaktičnu protezu102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSuspenzija za podlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaASuspenzija za podlaktičnu protezu, 21A3612, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god390,725%410,26ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
62061827015801Suspenzija na nadlaktičnu protezu102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSuspenzija na nadlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaASuspenzija za nadlaktičnu protezu, 21A3512, 3, 45NEkom.11 god.1,5 god.3 god.661,735%694,82ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
63061827015901Silikonski uložak za protezu podlaktice102, 335, 337Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak za protezu podlaktice, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak za protezu podlaktice, 14Y112, 3, 45NEkom.11 god.1 god.2 god.1759,595%1847,57ISSPPD, LJSilikon, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
64061827016001Silikonski uložak za protezu nadlaktice102, 335, 337Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak za protezu nadlaktice, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak za protezu nadlaktice, 14Y112, 3, 45NEkom.11 god.1 god.2 god.1759,595%1847,57ISSPPD, LJSilikon, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
65061827016100Svornjak za silikonski uložak102, 335, 33712, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.122,745%128,88ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
66061827016201Bravica za silikonski uložak102, 335, 337Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaBravica za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaABravica za silikonski uložak, 14A112, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.829,525%871,00ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
67061827016202Bravica za silikonski uložak102, 335, 337UniproxBauerfeindBravica za silikonski uložak, UniproxBravica za silikonski uložak, SHL3A-212, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.829,525%871,00ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
68061827016301Kozmetički dio za nadlakticu102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetički dio za nadlakticu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetički dio za nadlakticu, 15K1, 15K312, 3, 45NEkom.16 mj.1 god.2 god.556,415%584,23ISSPPD, LJMoltopren, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Dijelovi za mioelekroničku protezu
69062454056401Akumulator102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAkumulator, Ottobock SE & Co. KGaAAkumulator, 757B15145NEkom.12 god.2 god.2 god.1469,2925%1836,61ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
70062454056501Elektrode102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektrode, Ottobock SE & Co. KGaAElektrode, 13E200145NEkom.12 god.2 god.2 god.4726,985%4963,33ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
71062454056601Kabel za elektrodu102, 335Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKabel za elektrodu, Ottobock SE & Co. KGaAKabel za elektrodu, 13E129145NEkom.12 god.2 god.2 god.271,195%284,75ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
02PROTEZE ZA NOGE
Proteze za stopalo (djelomična amputacija)
72062403020100Proteza za transmetatarzalni bataljak100, 33912, 35NEkom.16 mj.8 mj.1 g3278,005%3441,90IISPPDPlastični materijali, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
73062403020200Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, kratka100, 33912, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g3186,535%3345,86IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
74062403020300Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, duga 100, 33912, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g3505,185%3680,44IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
75062403020400Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalnom pločom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g10630,955%11162,50IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu (transmaleolarni bataljak)
76062403020500Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu, standardna 100, 33912, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g4136,165%4342,97IISPPDPlastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
77062403020600Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g12009,905%12610,40IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za potkoljenicu (transtibijalni bataljak)
78062409020700Proteza za potkoljenicu, plastična, egzoskeletna, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.11 g1,5 g3 g6507,695%6833,07IISPPDPlastika, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
79062409020800Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g7354,905%7722,65IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
80062409020900Proteza za potkoljenicu, modulska, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g8285,905%8700,20IISPPDMetal – titan, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
81062409021000Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo s elastičnom laminacijom od karbona 104, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g12009,905%12610,40IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za koljeno (transgenikularni bataljak)
82062412021100Proteza za koljeno, modulska, čelik 100, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g14802,905%15543,05IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
83062412021200Proteza za koljeno, modulska, koljeno s kočnicom, čelik 100, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g15361,505%16129,58IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
84062412021300Proteza za koljeno, modulska, hidraulično koljeno, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g19206,775%20167,11IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za natkoljenicu (transfemoralni bataljak)
85062415021400Proteza za natkoljenicu, drvena, koljeno s kočnicom, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.13 g11637,505%12219,38IISPPDMetal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
86062415021500Proteza za natkoljenicu, gerijatrijska, plastična-pjenasta, koljeno s kočnicom, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.13 g10147,905%10655,30IISPPDPlastika, pjena, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
87062415021600Proteza za natkoljenicu, modulska, gerijatrijska, koljeno s kočnicom, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.13 g11665,635%12248,91IISPPDPlastika, metal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
88062415021700Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g12093,695%12698,37IISPPDPlastika, metal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
89062415021800Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko samokočeće koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 100, 33912, 35NEkom.13 g3 g12856,905%13499,75IISPPDMetal, plastika, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
90062415021900Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom stijenkom (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g14802,905%15543,05IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
91062415022000Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom stijenkom (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g16664,905%17498,15IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
92062415022100Proteza za natkoljenicu modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom stijenkom (CAT – CAM), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g17223,505%18084,68IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
93062415022200Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom stijenkom
(CAT-CAM), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 339
12, 35NEkom.13 g3 g18526,905%19453,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Proteze za kuk (dezartikulacijski bataljak)
94062418022300Proteza za kuk, modulska, čelik, jednoosovinsko koljeno, čelik, SACH stopalo 103, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g17595,905%18475,70IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
95062418022400Proteza za kuk, modulska, titan, jednoosovinsko koljeno,titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103, 33912, 35NEkom.13 g3 g21319,905%22385,90IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
Ležišta
Ležište proteze za bataljak stopala
96062454022500Ležište proteze za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339, 34012, 35NEkom.18. mj.1,5 g2334,205%2450,91IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu
97062454022600Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1,5 g2428,265%2549,67IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
98062454022700Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339, 34012, 35NEkom.18 mj.1,5 g2913,915%3059,61IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za potkoljenicu
99062454022800Ležište proteze za potkoljenicu, plastično 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5346,845%5614,18IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
100062454022900Ležište proteze za potkoljenicu, plastično, pojačano ugljičnim vlaknima 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g6000,435%6300,45IISPPDPlastika, koža, svi materijali-originalni proizvod. Ugljična vlakana, ležište u punom kontaktu s bataljkom. Svi materijali dermatološki testirani.
101062454023000Ležište proteze za potkoljenicu, modulsko 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5714,585%6000,31IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
102062454023100Ležište proteze za potkoljenicu, s natkoljeničnim dijelom 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5699,195%5984,15IISPPDPlastika, koža, svi materijali-originalni proizvod.
103062454023200Privremeno ležište proteze za potkoljenicu 101, 33912, 35NEkom.13 mj3 mj3 mj3318,995%3484,94IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod. Termoplastika.
Ležište proteze za koljeno
104062454023300Ležište proteze koljena 102, 339, 34012, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g6559,035%6886,98IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze za natkoljenicu
105062454023400Ležište proteze za natkoljenicu drveno ili plastično 102, 339, 34012,35NEkom.16 mj8 mj1 g4900,005%5145,00IISPPDDrvo, metal, plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.
106062454023500Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom stijenkom (ISNY) 102, 339, 34012, 35NEkom.18 mj.1 g5735,525%6022,30IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
107062454023600Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom stijenkom u punom kontaktu, uzdužno ovalno (CAT – CAM) 102, 339, 34012, 35NEkom.18 mj.1 g5735,525%6022,30IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
108062454023700Privremeno ležište proteze za natkoljenicu 101, 33912, 35NEkom.13 mj3 mj.3 mj3851,345%4043,91IISPPDDrvo, termoplastika, svi materijali-originalni proizvod.
Ležište proteze kuka
109062454023800Ležište proteze
kuka 102, 339, 340
12, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g8491,895%8916,48IISPPDPlastika, svi materijali – originalni proizvod.
Stopalo
110062427023901SACH stopalo, standard 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSACH stopalo, standard, Ottobock SE & Co. KGaASACH stopalo, 1S90, 1S49, 1S66, 1S6712, 35NEkom.11 g2 g2 g418,955%439,90ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
111062427023902SACH stopalo, standard 102, 339IB-EROtosSACH stopalo, standard, IB-ERSACH Foot12, 35NEkom.11 g2 g2 g418,955%439,90ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
112062427023903SACH stopalo, standard 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSACH stopalo, standard, Streifeneder ortho production GmbHSACH stopalo, 30A512, 35NEkom.11 g2 g2 g418,955%439,90ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
113062427023904SACH stopalo, standard 102, 339UniproxBauerfeindSACH stopalo, standard, UniproxSACH stopalo, F1-XX12, 35NEkom.11 g2 g2 g418,955%439,90ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
114062427024001Gerijatrijsko stopalo 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGerijatrijsko stopalo, Ottobock SE & Co. KGaAGerijatrijsko stopalo, 1G612, 35NEkom.12 g460,855%483,89ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
115062427024002Gerijatrijsko stopalo 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalGerijatrijsko stopalo, Streifeneder ortho production GmbHGerijatrijsko stopalo, 30A912, 35NEkom.12 g460,855%483,89ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
116062427024003Gerijatrijsko stopalo 102, 339BlatchfordBauerfeindGerijatrijsko stopalo, BlatchfordSenior12, 35NEkom.12 g460,855%483,89ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
117062427024101Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), Ottobock SE & Co. KGaADinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), 1D1012, 35NEkom.12 g2 g791,825%831,41ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
118062427024102Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), Streifeneder ortho production GmbHDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), 1D1012, 35NEkom.12 g2 g791,825%831,41ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
119062427024103Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102, 339UniproxBauerfeindDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), UniproxDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), F20-XX12, 35NEkom.12 g2 g791,825%831,41ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
120062427024104Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102, 339BlatchfordBauerfeindDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), BlatchfordSuperSACH12, 35NEkom.12 g2 g791,825%831,41ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
121062427024201Dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDinamičko stopalo (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaADinamičko stopalo (za visoko aktivne), 1D3512, 35NEkom.12 g2 g2086,375%2190,69ISSPPD, LJPlastika, ugljična vlakna, modul originalni proizvod.
122062427024202Dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 102, 339UniproxBauerfeindDinamičko stopalo (za visoko aktivne), UniproxLifecast Foot12, 35NEkom.12 g2 g2086,375%2190,69ISSPPD, LJPlastika, ugljična vlakna, modul originalni proizvod.
123062427024301Stopalo gibljivo u gležnju 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo gibljivo u gležnju, Ottobock SE & Co. KGaAStopalo gibljivo u gležnju, 1H3812, 35NEkom.12 g2 g1024,105%1075,31ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
124062427024302Stopalo gibljivo u gležnju 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalStopalo gibljivo u gležnju, Streifeneder GmbHStopalo gibljivo u gležnju, 30A15, 32A412, 35NEkom.12 g2 g1024,105%1075,31ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
125062427024401Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), 1A3012, 35NEkom.12 g2 g2254,785%2367,52ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
126062427024402Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102, 339IB-EROtosStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), IB-ERSingle Axis Foot12, 35NEkom.12 g2 g2254,785%2367,52ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
127062427024403Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102, 339UniproxBauerfeindStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), UniproxF50-XX12, 35NEkom.12 g2 g2254,785%2367,52ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
128062427024404Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102, 339College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.TRUPER; TRIBUTE12, 35NEkom.12 g2 g2254,785%2367,52ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
129062427024501Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), 1E8112, 35NEkom.12 g3 g7457,315%7830,18ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
130062427024502Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102, 339Freedom InnovationsOtosStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Freedom InnovationsLP Symes LP200012, 35NEkom.12 g3 g7457,315%7830,18ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
131062427024503Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102, 339College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.Horizon12, 35NEkom.12 g3 g7457,315%7830,18ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
132062427024601Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), 1C20, 1C63-Triton Low Profile12, 35NEkom.12 g3 g9795,885%10285,67ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
133062427024602Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339Freedom InnovationsOtosStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Freedom InnovationsSierra FS1000; Highlander FS3000; Pacifica LP FS4000; Defender Pediatric FS300012, 35NEkom.12 g3 g9795,885%10285,67ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
134062427024603Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339UniproxBauerfeindStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), UniproxF60-XX, F70-XX12, 35NEkom.12 g3 g9795,885%10285,67ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
135062427024604Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.Velocity; Soleus12, 35NEkom.12 g3 g9795,885%10285,67ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
136062427024701Stopalo za djecu 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo za djecu, Ottobock SE & Co. KGaAStopalo za djecu, 1K1012, 35NEkom.11 g2 g377,065%395,91ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.
137062427024702Stopalo za djecu 102, 339CentriBauerfeindStopalo za djecu, CentriStopalo za djecu, FC1003XX12, 35NEkom.11 g2 g377,065%395,91ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.
138062427024703Stopalo za djecu 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalStopalo za djecu, Streifeneder ortho production30A2612, 35NEkom.11 g2 g377,065%395,91ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.
Zglobovi (koljeno i kuk)
Koljeno
139062433024800Drveno koljeno 102, 33912, 35NEkom.11,5 g2 g3 g2510,325%2635,84ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
140062433024901Drveno koljeno s kočnicom 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDrveno koljeno s kočnicom, Ottobock SE & Co. KGaADrveno koljeno s kočnicom, 3P412, 35NEkom.12 g3 g2994,645%3144,37ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
141062433024902Drveno koljeno s kočnicom 102, 339CentriBauerfeindDrveno koljeno s kočnicom, CentriDrveno koljeno s kočnicom, 702xx12, 35NEkom.12 g3 g2994,645%3144,37ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
142062433025001Jednoosovinsko koljeno, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, čelik, 3R1712, 35NEkom.12 g3 g2374,055%2492,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
143062433025002Jednoosovinsko koljeno, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, čelik, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, čelik, 3A22/S12, 35NEkom.12 g3 g2374,055%2492,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
144062433025101Jednoosovinsko koljeno, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, titan, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, titan, 3A34/T12, 35NEkom.13 g3 g4130,575%4337,10ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
145062433025102Jednoosovinsko koljeno, titan 102, 339CentriBauerfeindJednoosovinsko koljeno, titan, CentriJednoosovinsko koljeno, titan, 6079412, 35NEkom.13 g3 g4130,575%4337,10ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
146062433025201Gerijatrijsko koljeno 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGerijatrijsko koljeno, Ottobock SE & Co. KGaA3R4012, 35NEkom.13 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
147062433025202Gerijatrijsko koljeno 102, 339IB-EROtosGerijatrijsko koljeno, IB-ERSingle Axis Knee w/ Manual Lock E4112, 35NEkom.13 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
148062433025203Gerijatrijsko koljeno 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalGerijatrijsko koljeno, Streifeneder ortho production GmbHGerijatrijsko koljeno, 3A40/A12, 35NEkom.13 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
149062433025204Gerijatrijsko koljeno 102, 339UniproxBauerfeindGerijatrijsko koljeno, UniproxGerijatrijsko koljeno, JT0112, 35NEkom.13 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
150062433025301Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3R1712, 35NEkom.13 g3 g1667,425%1750,79ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
151062433025302Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3A17/S12, 35NEkom.13 g3 g1667,425%1750,79ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
152062433025303Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102, 339UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, UniproxJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, JT02-ST12, 35NEkom.13 g3 g1667,425%1750,79ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
153062433025401Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, 3A33/T12, 35NEkom.13 g3 g2924,275%3070,48ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
154062433025402Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan 102, 339UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, UniproxJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, JT02-TI12, 35NEkom.13 g3 g2924,275%3070,48ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
155062433025501Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinkso koljeno, samokočeće, čelik, 3R1512, 35NEkom.13 g3 g1835,005%1926,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
156062433025502Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102, 339IB-EROtosJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, IB-ERSingle Axis Friction Knee, steel12, 35NEkom.13 g3 g1835,005%1926,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
157062433025503Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, smokočeće, čelik3A15/S12, 35NEkom.13 g3 g1835,005%1926,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
158062433025504Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102, 339UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, UniproxJednoosovinsko koljeno, smokočeće, čelik JT05-ST12, 35NEkom.13 g3 g1835,005%1926,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
159062433025601Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, 3R4912, 35NEkom.13 g3 g3929,755%4126,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
160062433025602Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102, 339IB-EROtosJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, IB-ERSingle Axis Friction Knee, titanium12, 35NEkom.13 g3 g3929,755%4126,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
161062433025603Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan3A49/T12, 35NEkom.13 g3 g3929,755%4126,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
162062433025604Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102, 339UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, UniproxJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan JT05-TI12, 35NEkom.13 g3 g3929,755%4126,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
163062433025701Višeosovinsko koljeno, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, čelik, 3R2012, 35NEkom.13 g3 g3677,215%3861,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
164062433025702Višeosovinsko koljeno, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVišeosovinsko koljeno, čelik, Streifeneder ortho production GmbHVišeosovinsko koljeno, čelik, 3A20/S12, 35NEkom.13 g3 g3677,215%3861,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
165062433025801Višeosovinsko koljeno, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, titan, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, titan, 3R3612, 35NEkom.13 g3 g7168,705%7527,14ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
166062433025802Višeosovinsko koljeno, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVišeosovinsko koljeno, titan, Streifeneder ortho production GmbHVišeosovinsko koljeno, titan, 3A36/T12, 35NEkom.13 g3 g7168,705%7527,14ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
167062433025901Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3R9512, 35NEkom.13 g3 g9601,415%10081,48ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
168062433025902Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalJednoosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbHJednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3A80012, 35NEkom.13 g3 g9601,415%10081,48ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
169062433025904Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, hidraulično, UniproxJednoosovinsko koljeno, hidraulično, JT4012, 35NEkom.13 g3 g9601,415%10081,48ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
170062433026001Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R5512, 35NEkom.13 g3 g10352,435%10870,05ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
171062433026002Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbHVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3A200012, 35NEkom.13 g3 g10352,435%10870,05ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
172062433026004Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339UniproxBauerfeindVišeosovinsko koljeno, hidraulično, UniproxVišeosovinsko koljeno, hidraulično, JT3012, 35NEkom.13 g3 g10352,435%10870,05ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
173062433026101Koljeno za djecu, jednoosovinsko 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalKoljeno za djecu, jednoosovinsko, Streifeneder ortho production GmbHKoljeno za djecu, jednoosovinsko, 3K3112, 35NEkom.11,5 g1,5 g4007,965%4208,36ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
174062433026201Koljeno za djecu, višeosovinsko 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKoljeno za djecu, višeosovinsko, Ottobock SE & Co. KGaAKoljeno za djecu, višeosovinsko, 3R6612, 35NEkom.11,5 g2644,415%2776,63ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
175062433026202Koljeno za djecu, višeosovinsko 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalKoljeno za djecu, višeosovinsko, Streifeneder ortho production GmbHKoljeno za djecu, višeosovinsko, 3K6112, 35NEkom.11,5 g2644,415%2776,63ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
176062433026203Koljeno za djecu, višeosovinsko 102, 339CentriBauerfeindKoljeno za djecu, višeosovinsko, CentriKoljeno za djecu, višeosovinsko, FC10050012, 35NEkom.11,5 g2644,415%2776,63ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
Dezartikulacijsko koljeno
177062433026301Dezartikulacijsko koljeno , čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno , čelik, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, čelik, 3R2112, 35NEkom.11,5 g2g3 g5960,065%6258,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
178062433026302Dezartikulacijsko koljeno , čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalDezartikulacijsko koljeno , čelik, Streifeneder ortho production GmbHDezartikulacijsko koljeno, čelik, 3A21/S12, 35NEkom.11,5 g2g3 g5960,065%6258,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
179062433026401Dezartikulacijsko koljeno , titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno , titan, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, titan, 3R3012, 35NEkom.11,5g2g3 g8654,345%9087,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
180062433026402Dezartikulacijsko koljeno , titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalDezartikulacijsko koljeno , titan, Streifeneder ortho production GmbHDezartikulacijsko koljeno, titan, 3A30/T12, 35NEkom.11,5g2g3 g8654,345%9087,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
181062433026501Dezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik, Streifeneder ortho production GmbHDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3A23/S12, 35NEkom.12 g3 g6647,365%6979,73ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
182062433026601Dezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan, Streifeneder ortho production GmbHDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan, 3A32/T12, 35NEkom.12 g3 g9298,405%9763,32ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
183062433026701Dezartikulacijsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, hidraulično, 3R4612, 35NEkom.12 g3 g14518,665%15244,59ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
Kukovi
184062436026800Zglob kuka s kočnicom, čelik 102, 33912, 35NEkom.12 g3 g2666,385%2799,70ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
185062436026901Zglob kuka, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob kuka, čelik, Streifeneder ortho production GmbHZglob kuka, čelik, 7A412, 35NEkom.12 g3 g2048,675%2151,10ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
186062436026902Zglob kuka, čelik 102, 339UniproxBauerfeindZglob kuka, čelik, UniproxZglob kuka, čelik, H3-ST12, 35NEkom.12 g3 g2048,675%2151,10ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
187062436027001Zglob kuka, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob kuka, titan, Streifeneder ortho production GmbHZglob kuka, titan, 7A512, 35NEkom.12 g3 g4181,125%4390,18ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
188062436027002Zglob kuka, titan 102, 339UniproxBauerfeindZglob kuka, titan, UniproxZglob kuka, titan, H3-TI12, 35NEkom.12 g3 g4181,125%4390,18ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
189062436027101Zglob kuka, dječji 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob kuka, dječji, Streifeneder ortho production GmbHZglob kuka, dječji, 3K5112, 35NEkom.11,5 g2 g4366,395%4584,71ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
03POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE
Navlake za bataljak
190062454030101Kompresijska navlaka za bataljak 105, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKompresijska navlaka za bataljak, Ottobock SE & Co. KGaAKompresijska navlaka za bataljak, 451F10, 451F1112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g97,045%101,89ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
191062454030102Kompresijska navlaka za bataljak 105, 339JuzoHospitalijaKompresijska navlaka za bataljak, Juzo302212, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g97,045%101,89ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
192062454030201Navlaka za bataljak 106, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g53,295%55,95ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
193062454030202Navlaka za bataljak 106, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalNavlaka za bataljak, Streifeneder ortho production GmbH25A11, 25A1612, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g53,295%55,95ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
194062454030203Navlaka za bataljak 106, 339IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak, IVA obrtIVA obrt12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g53,295%55,95ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
195062454030204Navlaka za bataljak 106, 339MakarMakarNavlaka za bataljak, MakarNavlaka za bataljak Makar12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g53,295%55,95ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
196062454030205Navlaka za bataljak 106, 339UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak, UniproxNavlaka za bataljak, ST10-XX, ST31-XX, ST12-XX, ST52-XX, ST13-XX, ST23-XX, ST33-XX, ST41-XX, ST43-XX, ST62-XX, ST70-XX, ST71-XX, ST72-XX, ST73-XX, ST74-XX, ST75-XX, ST80-XX, ST81-XX, ST82-XX, ST89-XX, ST90-XX, ST91-XX12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g53,295%55,95ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
197062454030301Navlaka za navlačenje proteze 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za navlačenje proteze, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za navlačenje proteze, OC156012, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g239,625%251,60ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
198062454030302Navlaka za navlačenje proteze 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalNavlaka za navlačenje proteze, Streifeneder ortho production GmbH13A1/XS, S, M, L, XL12, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g239,625%251,60ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
199062454030303Navlaka za navlačenje proteze 102, 339UniproxBauerfeindNavlaka za navlačenje proteze, UniproxEASY-XX12, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g239,625%251,60ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
199a062454030304Navlaka za navlačenje proteze 102, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaNavlaka za navlačenje proteze, Nova ortopedijaNO-PPD-1312, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g239,625%251,60ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
200062454030401Gel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu, Ottobock SE & Co. KGaAGel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu, 453D212, 3, 45NEkom.do 23.mj.6. mj.6. mj.274,655%288,38ISSPPD, LJGel.
201062454030501Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel navlaka za bataljak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAGel navlaka za bataljak potkoljenice, 453D712, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
202062454030502Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102, 339UniproxBauerfeindGel navlaka za bataljak potkoljenice, UniproxGel navlaka za bataljak potkoljenice, L35-XX12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
203062454030503Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalGel navlaka za bataljak potkoljenice, Streifeneder ortho production26A10; 26A20; 26A3012, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
204062454030601Gel koljenica-suspenzijska 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel koljenica-suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaAGel koljenica – suspenzijska, 453D712, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
205062454030602Gel koljenica-suspenzijska 102, 339AlpsOtosGel koljenica-suspenzijska, AlpsReinforced Clearline12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
206062454030603Gel koljenica-suspenzijska 102, 339UniproxBauerfeindGel koljenica-suspenzijska, UniproxG30-KS12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
207062454030604Gel koljenica-suspenzijska 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalGel koljenica-suspenzijska, Streifeneder ortho production30L112, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.222,475%233,59ISSPPD, LJGel.
208062454030701Elastična koljenica suspenzijska 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElastična koljenica suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaAElastična koljenica suspenzijska, 452K712, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g91,885%96,47ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
209062454030702Elastična koljenica suspenzijska 102, 339JuzoHospitalijaElastična koljenica suspenzijska, Juzo351112, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g91,885%96,47ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
210062454030703Elastična koljenica suspenzijska 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalElastična koljenica suspenzijska, Streifeneder ortho production GmbH20A112, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g91,885%96,47ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
210a062454030704Elastična koljenica suspenzijska 102, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaElastična koljenica suspenzijska, Nova ortopedijaNO-PPD-1512, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g89,065%93,51ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
Ulošci za proteze
211062454030800Meki uložak proteze za potkoljenicu 102, 33912, 3, 45NEkom.16 mj.8 mj.1 g1383,205%1452,36IISPPDPlastične mase, svi materijali originalni proizvod.
212062454030900Meki uložak proteze za koljeno 102, 33912, 3, 45NEkom.16 mj.8 mj.1 g1509,005%1584,45IISPPDPlastične mase, svi materijali originalni proizvod.
213062454031001Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak proteze za potkoljenicu, 6Y4212, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
214062454031002Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102, 339AlpsOtosSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, AlpsThermoliner TFDT-312, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
215062454031003Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, Streifeneder ortho production GmbH1S312, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
216062454031004Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102, 339UniproxBauerfeindSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, UniproxL20-XX, L03-XX12, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
217062454031101Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak proteze za natkoljenicu, 6Y8012, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
218062454031102Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102, 339AlpsOtosSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, AlpsThermoliner TFDT-612, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
219062454031103Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, Streifeneder ortho production GmbH1S112, 3, 45NEkom.11 g1 g1583,635%1662,81ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
Drugi potrošni dijelovi
220062454031201Svornjak za silikonski uložak 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSvornjak za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaASvornjak za silikonski uložak, 6Y1312, 3, 45NEkom.11 g1 g208,645%219,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
221062454031202Svornjak za silikonski uložak 102, 339IB-EROtosSvornjak za silikonski uložak, IB-ERShuttle Lock screw E7012, 3, 45NEkom.11 g1 g208,645%219,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
222062454031203Svornjak za silikonski uložak 102, 339AlpsOtosSvornjak za silikonski uložak, AlpsALPS Lock with Pyramid S498PS; ALPS Lock Flat Bottom S496S12, 3, 45NEkom.11 g1 g208,645%219,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
223062454031204Svornjak za silikonski uložak 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSvornjak za silikonski uložak, Streifeneder ortho production GmbH60S212, 3, 45NEkom.11 g1 g208,645%219,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
224062454031205Svornjak za silikonski uložak 102, 339UniproxBauerfeindSvornjak za silikonski uložak, UniproxE-SHL04, E-SHL05, E-SHL2, E-SHL3, SHL17, SHL1812, 3, 45NEkom.11 g1 g208,645%219,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
225062454031301Bravica za silikonski uložak 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaBravica za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaABravica za silikonski uložak , 6A2012, 3, 45NEkom.11 g1 g1005,485%1055,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
226062454031302Bravica za silikonski uložak 102, 339IB-EROtosBravica za silikonski uložak, IB-ERShuttle Lock E7012, 3, 45NEkom.11 g1 g1005,485%1055,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
227062454031303Bravica za silikonski uložak 102, 339AlpsOtosBravica za silikonski uložak, AlpsALPS Lock with Pyramid S498PB; ALPS Lock Flat Bottom S496B12, 3, 45NEkom.11 g1 g1005,485%1055,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
228062454031304Bravica za silikonski uložak 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalBravica za silikonski uložak, Streifeneder ortho production GmbHStreifeneder GmbH12, 3, 45NEkom.11 g1 g1005,485%1055,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
229062454031305Bravica za silikonski uložak 102, 339UniproxBauerfeindBravica za silikonski uložak, UniproxSHL2, SHL4B, SHL1, SHL4A, SHL5B, SHL3A-212, 3, 45NEkom.11 g1 g1005,485%1055,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
230062454031401Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, Ottobock SE & Co. KGaAModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, 4R7212, 3, 45NEkom.12 g2 g211,155%221,71ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
231062454031402Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, Streifeneder ortho production GmbH12A5, 12A3, 12A712, 3, 45NEkom.12 g2 g211,155%221,71ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
232062454031403Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102, 339UniproxBauerfeindModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, UniproxA-37XX12, 3, 45NEkom.12 g2 g211,155%221,71ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
233062454031501Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička spužva, navlaka za protezu, 6R8, 6R6, 3R6, 3S2712, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g578,155%607,06ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
234062454031502Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339IB-EROtosKozmetička spužvasta navlaka za protezu, IB-ERBK Foam Cover E67; DK Foam Cover E6812, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g578,155%607,06ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
235062454031503Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Streifeneder ortho production GmbH60A8, 60A7, 60A4212, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g578,155%607,06ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
236062454031504Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339UniproxBauerfeindKozmetička spužvasta navlaka za protezu, UniproxKS21, KS20, KS02-XX, KS03-XX, KS04-XX, KS05-XX, KS06-XX, KS07-XX12, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g578,155%607,06ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
236a062454031505Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Nova ortopedijaNO-PPD-3412, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g560,455%588,48ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
237062454031601Kozmetička čarapa za protezu 107, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička čarapa za protezu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička čarapa za protezu, 99B16, 99B14, 99B14 = HE12, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g50,505%53,03ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
238062454031602Kozmetička čarapa za protezu 107, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalKozmetička čarapa za protezu, Streifeneder ortho production GmbH20A16, 20A14, 20A14/412, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g50,505%53,03ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
239062454031603Kozmetička čarapa za protezu 107, 339UniproxBauerfeindKozmetička čarapa za protezu, UniproxKS41-XX, KS42-XX, KS45-XX12, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g50,505%53,03ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
239a062454031604Kozmetička čarapa za protezu 107, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaKozmetička čarapa za protezu, Nova ortopedijaNO-PPD-3512, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g48,955%51,40ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
240062454031701Vijak za stopalo, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVijak za stopalo, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAVijak za stopalo, čelik, 2D612, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,235%18,09ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
241062454031702Vijak za stopalo, čelik 102, 339IB-EROtosVijak za stopalo, čelik, IB-ErSach Foot Adapter Screw E01S-M10S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,235%18,09ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
242062454031703Vijak za stopalo, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVijak za stopalo, čelik, Streifeneder ortho production GmbH16A2/E1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,235%18,09ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
243062454031801Vijak za stopalo, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVijak za stopalo, titan, Ottobock SE & Co. KGaAVijak za stopalo, titan, 2D712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g122,895%129,03ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
244062454031802Vijak za stopalo, titan 102, 339IB-EROtosVijak za stopalo, titan, IB-ERSach Foot Adapter Screw E01T-M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g122,895%129,03ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
245062454031803Vijak za stopalo, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVijak za stopalo, titan, Streifeneder ortho production GmbH16A6/E1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g122,895%129,03ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
246062454031901Spojnica za stopalo, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojnica za stopalo, čelik, Ottobock SE & Co. KGaASpojnica za stopalo, čelik, 2D612, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g183,515%192,69ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
247062454031902Spojnica za stopalo, čelik 102, 339IB-EROtosSpojnica za stopalo, čelik, IB-ERSach Foot Adapter E01S-M10S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g183,515%192,69ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
248062454031903Spojnica za stopalo, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSpojnica za stopalo, čelik, Streifeneder ortho production GmbH16A2/M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g183,515%192,69ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
249062454031904Spojnica za stopalo, čelik 102, 339UniproxBauerfeindSpojnica za stopalo, čelik, UniproxE-F0212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g183,515%192,69ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
250062454032001Spojnica za stopalo, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojnica za stopalo, titan, Ottobock SE & Co. KGaASpojnica za stopalo, titan, 2D712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g434,885%456,62ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
251062454032002Spojnica za stopalo, titan 102, 339IB-EROtosSpojnica za stopalo, titan, IB-ERSach Foot Adapter E01T-M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g434,885%456,62ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
252062454032003Spojnica za stopalo, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSpojnica za stopalo, titan, Streifeneder ortho production GmbH16A6/M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g434,885%456,62ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
253062454032004Spojnica za stopalo, titan 102, 339UniproxBauerfeindSpojnica za stopalo, titan, UniproxE-F0412, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g434,885%456,62ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
254062454032101Cijevna spojnica, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijevna spojnica, čelik, Ottobock SE & Co.KGaACijevna spojnica, čelik, 4R2112, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g267,305%280,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
255062454032102Cijevna spojnica, čelik 102, 339IB-EROtosCijevna spojnica, čelik, IB-ERTube Clamp Adapter E07S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g267,305%280,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
256062454032103Cijevna spojnica, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijevna spojnica, čelik, Streifeneder ortho production GmbH11A11/S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g267,305%280,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
257062454032104Cijevna spojnica, čelik 102, 339UniproxBauerfeindCijevna spojnica, čelik, UniproxA1-ST12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g267,305%280,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
258062454032201Cijevna spojnica, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijevna spojnica, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijevna spojnica, titan, 4R5212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g663,625%696,80ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
259062454032202Cijevna spojnica, titan 102, 339IB-EROtosCijevna spojnica, titan, IB-ERTube Clamp Adapter E07T12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g663,625%696,80ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
260062454032203Cijevna spojnica, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijevna spojnica, titan, Streifeneder ortho production GmbH11A11/T12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g663,625%696,80ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
261062454032204Cijevna spojnica, titan 102, 339UniproxBauerfeindCijevna spojnica, titan, UniproxA1-TI12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g663,625%696,80ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
262062454032301Cijev kratka, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev kratka, čelik, Ottobock SE & Co. KGaACijev kratka, čelik, 2R212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g303,325%318,49ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
263062454032302Cijev kratka, čelik 102, 339IB-EROtosCijev kratka, čelik, IB-ERTube Assembly E02S-A12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g303,325%318,49ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
264062454032303Cijev kratka, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijev kratka, čelik, Streifeneder ortho production GmbH15A3/S20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g303,325%318,49ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
265062454032304Cijev kratka, čelik 102, 339UniproxBauerfeindCijev kratka, čelik, UniproxA3-ST20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g303,325%318,49ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
266062454032401Cijev kratka, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev kratka, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijev kratka, titan, 2R3712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g542,135%569,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
267062454032402Cijev kratka, titan 102, 339IB-EROtosCijev kratka, titan, IB-ERTube Assembly E05T-A12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g542,135%569,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
268062454032403Cijev kratka, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijev kratka, titan, Streifeneder ortho production GmbH15A4/T44512, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g542,135%569,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
269062454032404Cijev kratka, titan 102, 339UniproxBauerfeindCijev kratka, titan, UniproxA3-TI20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g542,135%569,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
270062454032501Cijev duga, čelik 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev duga, čelik, Ottobock SE & Co. KGaACijev duga, čelik, 2R312, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g325,115%341,37ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
271062454032502Cijev duga, čelik 102, 339IB-EROtosCijev duga, čelik, IB-ERTube Assembly E05S-B12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g325,115%341,37ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
272062454032503Cijev duga, čelik 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijev duga, čelik, Streifeneder ortho production GmbH15A3/S40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g325,115%341,37ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
273062454032504Cijev duga, čelik 102, 339UniproxBauerfeindCijev duga, čelik, UniproxA3-ST40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g325,115%341,37ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
274062454032601Cijev duga, titan 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev duga, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijev duga, titan, 2R3812, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g573,125%601,78ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
275062454032602Cijev duga, titan 102, 339IB-EROtosCijev duga, titan, IB-ERTube Assembly E05T-B12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g573,125%601,78ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
276062454032603Cijev duga, titan 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalCijev duga, titan, Streifeneder ortho production GmbH15A4/T44512, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g573,125%601,78ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
277062454032604Cijev duga, titan 102, 339UniproxBauerfeindCijev duga, titan, UniproxA3-TI40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g573,125%601,78ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
278062454032701Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, Ottobock SE & Co. KGaANožni zglobni dio (maleol) za stopalo, 2K3412, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g171,775%180,36ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
279062454032702Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, Streifeneder ortho production GmbH12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g171,775%180,36ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
280062454032703Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102, 339UniproxBauerfeindNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, UniproxE-F2012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g171,775%180,36ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
281062454032800Pojas za suspenziju proteze potkoljenice 102, 33912, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g261,155%274,21ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
282062454032901Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPojas za suspenziju proteze natkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAPojas za suspenziju proteze natkoljenice, 21B3712, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g297,205%312,06ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
283062454032902Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalPojas za suspenziju proteze natkoljenice, Streifeneder ortho production300A112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g297,205%312,06ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
283a062454032903Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102, 339Nova ortopedijaNova ortopedijaPojas za suspenziju proteze natkoljenice, Nova ortopedijaNO-PPD-3812, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g297,205%312,06ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
284062454033000Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102, 33912, 3, 45NEkom.11,5 g2 g939,795%986,78ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
285062454033101Vakuum ventil 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil, 21Y9612, 3, 45NEkom.11 g1 g56,065%58,86ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
286062454033102Vakuum ventil 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVakuum ventil, Streifeneder ortho production GmbH6P3412, 3, 45NEkom.11 g1 g56,065%58,86ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
287062454033103Vakuum ventil 102, 339UniproxBauerfeindVakuum ventil, UniproxV0212, 3, 45NEkom.11 g1 g56,065%58,86ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
288062454033201Vakuum ventil s cijevi 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil s cijevi, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil s cijevi, 21Y9412, 3, 45NEkom.11 g1 g108,935%114,38ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
289062454033202Vakuum ventil s cijevi 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVakuum ventil s cijevi, Streifeneder ortho production GmbHVakuum ventil s cijevi, 21Y9412, 3, 45NEkom.11 g1 g108,935%114,38ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
290062454033203Vakuum ventil s cijevi 102, 339UniproxBauerfeindVakuum ventil s cijevi, UniproxV1812, 3, 45NEkom.11 g1 g108,935%114,38ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
291062454033301Vakuum ventil za ležište s mekom stijenkom 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil za ležište s mekom stijenkom, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil za ležište s mekom stijenkom, 21Y10512, 3, 45NEkom.11 g1 g218,695%229,62ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
292062454033302Vakuum ventil za ležište s mekom stijenkom 102, 339UniproxBauerfeindVakuum ventil za ležište s mekom stijenkom, UniproxVakuum ventil za ležište s mekom stijenkom, V1312, 3, 45NEkom.11 g1 g218,695%229,62ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
293062454033303Vakuum ventil za ležište s mekom stijenkom 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVakuum ventil za ležište s mekom stijenkom, Streifeneder ostho production6P20/T12, 3, 45NEkom.11 g1 g218,695%229,62ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
294062454033401Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice, 21Y9712, 3, 45NEkom.11 g1 g340,115%357,12ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
295062454033402Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice 102, 339UniproxBauerfeindVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice, UniproxVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice, V2212, 3, 45NEkom.11 g1 g340,115%357,12ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
296062454033403Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom stijenkom i za vakumsko ležište potkoljenice, Streifeneder ortho production6P25/L12, 3, 45NEkom.11 g1 g340,115%357,12ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
297062454033501Spojna pločica za kozmetiku 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojna pločica za kozmetiku, Ottobock SE & Co. KGaASpojna pločica za kozmetiku, 2R1412, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g36,965%38,81ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
298062454033502Spojna pločica za kozmetiku 102, 339IB-EROtosSpojna pločica za kozmetiku, IB-ERE-60 MIKA12, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g36,965%38,81ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
299062454033503Spojna pločica za kozmetiku 102, 339UniproxBauerfeindSpojna pločica za kozmetiku, UniproxE-F1912, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g36,965%38,81ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
300062454033504Spojna pločica za kozmetiku 102, 339Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalSpojna pločica za kozmetiku, Sterifeneder ortho production29A112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g36,965%38,81ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
04ORTOZE
Ortoze za ruku
Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
301060603040101Ortoza za prst, stabilizacijska 108OssurDelko, BauerfeindOrtoza za prst, stabilizacijska, OssurStack Splints12,35NEkom.11 g2 g2 g35,695%37,47ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
302060603040102Ortoza za prst, stabilizacijska 108OrtomobilRothmedOrtoza za prst, stabilizacijska, OrtomobilOrtoza za prst, chrisofix12,35NEkom.11 g2 g2 g35,695%37,47ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
304060603040104Ortoza za prst, stabilizacijska 108Orthoservice AGOtosOrtoza za prst, stabilizacijska, Orthoservice AGStax12,35NEkom.11 g2 g2 g35,695%37,47ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
305060603040105Ortoza za prst, stabilizacijska 108HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za prst, stabilizacijska, HerdegenArtifix; Frog splint; Mallet finger splint; Artifix +12,35NEkom.11 g2 g2 g35,695%37,47ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
306060603040201Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska 109BortSimBexOrtoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska, BortBort MobiDig Extension Finger Splint 112510; Bort MobiDig Flexion Finger Splint 11256012,35NEkom.11 g2 g2 g185,275%194,53ISSP, LJPlastika, tekstil, gumene trake. Gotov proizvod.
307060603040202Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska 109PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska, PRIM S.A.C1; C212,35NEkom.11 g2 g2 g185,275%194,53ISSP, LJPlastika, tekstil, gumene trake. Gotov proizvod.
308060613040301Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BuracaDelkoOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BuracaDE-2708x; DE-2717x; DE-2718x; DE-2727x; DE-2728x; DE-2737x; DE-2738x12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
309060613040302Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110OssurDelko, BauerfeindOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OssurForm Fit Wrist brace; Simpla Wrist brace; Universal wrist brace; Form Fit Thumb Spica Wrist; Universal Thumb Spica; Universal Thumb Splint; Universal Neoprene Thumb Support12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
310060613040303Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock; 4145, 4025, 408512, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
311060613040304Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110OrtomobilRothmedOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OrtomobilOrtoza za ručni zglob i/ili palac, chrisofix12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
312060613040305Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, PRIM S.A.4.2, 4.1, 5.1, 5.2,12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
313060613040306Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BauerfeindRHIZOLOC12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
314060613040307Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Medi GmbH & Co.KGMedi Wrist support; Medi thumb support; Rhizomed; Manumed; Manumed T; Manumed active12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
315060613040308Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 840; S 84112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
316060613040309Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BaskoEgeriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BaskoHandgelenkorthese mit Fingerauflage12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
317060613040310Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BortSimBexOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BortBort SellaDur 10540012, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
318060613040311Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Orthoservice AGOtosOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OrthoserviceDaumfix; Polfix12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
319060613040312Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Lohmann & RauscherCellacare Rhizocast izvedba lijevo i desno vel. < 17, 17-24, > 2412, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
320060613040313Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110ThuasneFokus MedicalOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, ThuasneLIGAFLEX CLASSIC; LIGAFLEX IMMO (ortoza za koljeno)12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
321060613040314Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, GLO s.r.l.605, 605LR12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
322060613040315Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Streifeneder ortho production GmbH136T1, 136T2, 191P50, 191P60, 191P51, 19156112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
323060613040316Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Nova ortopedijaOZR-P12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
324060613040317Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, EgeriaRS00112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
325060613040318Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, HerdegenWrist imobilizer universal; Wristex; Wristex +; Handix thumb spica splint12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
326060613040319Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110GibaudMevjemaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, GibaudManugib® tendinitis; Manugib® basal thumb arthritis imobilisation brace; Manugib® basal thumb arthritis function brace; Manugib® de quervain; Manugib® trauma wrist-thumb; Manugib® injury wrist; Manugib® trauma wrist-long; Wrist brace attack12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g169,685%178,16ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.
327060612040401Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110OssurDelko, BauerfeindOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, OssurExoform Wrist12,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
328060612040402Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, 28P44, 50P10, 50P1112,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
329060612040403Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, PRIM S.A2.1, 2.212,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
330060612040404Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, BauerfeindMANULOC12,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
331060612040405Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110BaskoEgeriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, BaskoCock-up Handgelenkorthese mit Fingerauflage12,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
332060612040406Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, EgeriaRS00212,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
332a060612040407Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, Nova ortopedijaNO-OR-1312,35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88IS/ISPPDPlastika s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
333060612040501Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110BuracaDelkoOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, BuracaDE-2301x; DE-2302x; DE-2313x12,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
334060612040502Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, 28P4012,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
335060612040503Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110OrtexEgeriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, OrtexAuxiliary and rehabilitation brace of wrist and hand12,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
336060612040504Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Streifeneder ortho production GmbH193P8, 193P912,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
337060612040505Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, EgeriaRS00312,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
337a060612040506Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Nova ortopedijaNO-OR-1412,35NEkom.11 g2 g2 g1453,505%1526,18IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom. Izrada po sadrenom odljevu.
338060603040601Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111BuracaDelkoOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, BuracaDE-2305x; DE-2304x; DE-2316x; DE-2315x; DE-2307x; DE-2306x12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g475,005%498,75IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
339060603040602Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, PRIM S.A.C.4, C.5, C.8, C.6, C.6A, C9, C 10, C 1112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g475,005%498,75IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
340060603040603Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, Karl Dietz KijevoOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, Karl Dietz12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g475,005%498,75IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
340a060603040604Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, Nova ortopedijaNO-OR-1512, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g475,005%498,75IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
Ortoze za lakat
341060615040700Ortoza za lakat, stabilizacijska, plastična 11212,35NEkom.11 g2 g2 g1675,805%1759,59IISPPDPlastika, čičak traka. Izrada po sadrenom odljevu.
342060618040800Ortoza za lakat i ručni zglob, zglobna, plastična 11312,35NEkom.11 g2 g2 g1880,625%1974,65IISPPDPlastika, metal, čičak traka. Izrada po sadrenom odljevu.
Ortoze za lakat i rame
343060624040901Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OssurDelko, BauerfeindOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OssurSling & Swathe; Premium Shoulder I mmobiliser12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
344060624040902Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, 50A912,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
345060624040903Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, BauerfeindOMOTRAIN12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
346060624040904Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114NIKEBauerfeindOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, NikePC12212,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
347060624040905Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Medi GmbH & Co. KGMedi shoulder sling; Omomed; Protect.SIS; Medi arm sling12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
348060624040906Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OrtexEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OrtexFixation shoulder-joint braces12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
349060624040907Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OrthopomEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OrthopomSling for the shoulder joint-dessault12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
350060624040908Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114BortSimBexOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, BortBort OmoStabil 12120012,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
351060624040909Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Orthoservice AGOtosOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Orthoservice AGShouldfix12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
352060624040910Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Lohmann & RauscherCellacare Gilchrist vel. S, M, L, XL; Cellacare Gilchrist Easy vel. S, M, L, XL12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
353060624040911Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, GLO s.r.l.401, 401T, 401Junior, 41512,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
354060624040912Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Streifeneder ortho production GmbH130T212,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
355060624040913Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, PRIM S.A.444212,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
356060624040914Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Nova ortopedijaMITELA-RAME12,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
357060624040915Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114EgeriaEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, EgeriaORL00112,35NEkom.12 g2 g274,345%288,06ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
357a060624041001Ortoza za rame i lakat, abdukcijska 354PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za rame i lakat, abdukcijska, PRIM S.A.ABIDI 904; ABIDI 90512,85NEkom.12 g2 g415,805%436,59ISSP, LJTekstil, jastuk, čičak traka, gotov proizvod
357b060624041002Ortoza za rame i lakat, abdukcijska 354OrlimanBauerfeindOrtoza za rame i lakat, abdukcijska, OrlimanC-45; C-4612,85NEkom.12 g2 g415,805%436,59ISSP, LJTekstil, jastuk, čičak traka, gotov proizvod
357c060624041003Ortoza za rame i lakat, abdukcijska 354MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOrtoza za rame i lakat, abdukcijska, MDH sp.z.o.o.Arm abductio orthosis12,85NEkom.12 g2 g415,805%436,59ISSP, LJTekstil, jastuk, čičak traka, gotov proizvod
Ortoze za noge
Ortoza za nožni zglob i stopalo
358061206041000Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, individualna 11512,35NEkom.16 mj1 g2 g1503,575%1578,75IISPPDPlastika, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu
359061206041101Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OssurAirform Universal inf. Stirrup Ankle Brace; Airform Stirrup Ankle Brace; Form Fit Foam ankle Brace; Gel Ankle Brace; Game Day12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
360061206041102Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BuracaDelkoOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BuracaDE-3201x; DE-3202x Air12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
361061206041103Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, 7175, 50S912,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
362061206041104Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Prima-protetikaRothmedOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Prima protetikaOrtoza za nožni zglob i stopalo, PPJ-2312,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
363061206041105Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, PRIM S.A.NA540, NA50012,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
364061206041106Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BauerfeindAIRLOC; MALLEOLOC12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
365061206041107Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Medi GmbH & Co. KGM.step (standard); M.step (athletic); M.step (paediatric); Protect ankle air foam; Protect.ankle lace up12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
366061206041108Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116REBOLENova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, ReboleORTOZA ZA NOŽNI ZGLOB, art. 6100, ORTOZA ZA NOŽNI ZGLOB, art. 620012,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
367061206041109Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OrtexEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OrthexTalar joint brace12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
368061206041110Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OrthopomEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OrthopomPlastic ankle ortheses12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
369061206041111Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BortSimBexOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BortBort Stabilo Ankle Support 11410012,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
370061206041112Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Orthoservice AGOtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Orthoservice AGAIRFIX; O.S.C. Active12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
371061206041113Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Lohmann & RauscherCellacare Malleo, vel. 1-612,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
372061206041114Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116ThuasneFokus MedicalOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, ThuasneLIGACAST GEL12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
373061206041115Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, GLO s.r.l.642, 640, 65012,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
374061206041116Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Karl Dietz12,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
375061206041117Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, EgeriaONZ00612,35NEkom.11 g1 g1 g335,165%351,92IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
376061206041201Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117BuracaDelkoOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, BuracaDE-3351; DE-3352; DE-3355; DE-3356;12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
377061206041202Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, OssurAfo Leaf Spring12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
378061206041203Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, 28U912, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
379061206041204Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117BaskoEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, BaskoPeroneusorthese12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
380061206041205Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Orthoservice AGOtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Orthoservice AGAFO Light12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
381061206041206Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Lohmann & RauscherCellacare Malleo Akut, izvedba lijevo i desni, vel. 1 i 212, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
382061206041207Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, PRIM S.A.D81, D82, NA410, NA40012, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
383061206041208Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Medi GmbH & Co. KGProtect Ankle Foot Orthosis12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
384061206041209Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, EgeriaONZ00712,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
385061206041210Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, MDH sp.z.o.o.AFO-Fit foot drop orthosis12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
386061206041211Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, HerdegenMOV + Foot drop splint12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
387061206041212Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117GibaudMevjemaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, GibaudGibortho® thermoplastic dropfoot brace12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
388061206041213Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Streifeneder ortho production GmbH194P1, 194P2, 197P112,3,65NEkom.18 mj1 g2 g251,375%263,94IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
389061206041310Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Bauerfeind12,35NEkom.12 g846,555%888,88IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.
390061206041311Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Karl Dietz12,35NEkom.12 g846,555%888,88IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.
390a061206041312Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Nova ortopedijaNO-ON-1312,35NEkom.12 g846,555%888,88IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.
391061206041400Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna 11712,35NEkom.18 mj1 g2 g2450,005%2572,50IISPPDPlastična, izrada po sadrenom odljevu.
392061206041501Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, OssurAfo Light; AFO Dynamic12,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
393061206041502Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, 28U1112,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
394061206041503Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Allard int.OtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Allard int.ToeOFF12,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
395061206041504Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Streifeneder ortho production GmbH197P4 Pero Max12,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
396061206041505Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Karl Dietz12,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
397061206041506Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, EgeriaONZ00412,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
397a061206041507Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Nova ortopedijaNO-ON-1512,35NEkom.13 g2355,535%2473,31IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
398061206041600Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna 11712,35NEkom.13 g3444,705%3616,94IISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po sadrenom odljevu, uloživa u standardnu obuću.
398a061206041701Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna 355PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna, PRIM S.A.W100R12,85NEkom.11 g2 g809,525%850,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
398b061206041702Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna 355OrlimanBauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna, OrlimanArticulated walker EST-08612, 85NEkom.11 g2 g809,525%850,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
398c061206041703Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna 355MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna, MDH sp.z.o.o.Foot and shin brace (pneumatic); AFO-Walker 3/412, 85NEkom.11 g2 g809,525%850,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
398d061206041704Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna 355Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna, Ottobock SE & Co. KGaAMalleo I mmobil Air Walker, high12, 85NEkom.11 g2 g769,045%807,49ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
Ortoze za koljeno
399061209041701Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OssurDelko, BauerfeindOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OssurInnovator; Innovator DLX Cool; Rehab12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
400061209041702Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118BuracaDelkoOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, BuracaDE-3195x12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
401061209041703Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrtomobilRothmedOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrtomobilOrtoza za stabilizaciju koljena OM-40212,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
402061209041704Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, PRIM S.A.CROM 6N, CROM 4C, CROM 6L, 221, TL 13, TL 1512,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
403061209041705Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118NIKEBauerfeindOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, NikePE56612,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
404061209041706Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Medi GmbH & Co. KGProtect ROM; Protect ROM cool; Medi ROM short; Medi ROM long; Medi ROM cool short; Medi ROM cool long; Medi ROM cool delux; Protect.Co12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
405061209041707Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118REBOLENova ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, RebolePOST-OPERACIJSKA KOLJENSKA ORTOZA art. 5300, 4-UPORIŠNA ORTOZA ZA KOLJENO art. 540012,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
406061209041708Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118BaskoEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, BaskoE-ROM Knieorthese12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
407061209041709Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrtexEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrtexFixation knee-joint splint with pre-determined movement12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
408061209041710Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrthopomEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrthopomSplint for the fixation of the knee joint12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
409061209041711Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Orthoservice AGOtosOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Orthoservice AGNeocomfort; Neoactive12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
410061209041712Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Lohmann & RauscherCellacare Genucast vel. S-XXL; Cellacare Genucast Modular vel. 1-312,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
411061209041713Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118ThuasneFokus MedicalOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, ThuasneLIGAFLEX EVOLUTION ROM; LIGAFLEX IMMO12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
412061209041714Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, GLO s.r.l.GL 36, GL 36 junior, GL 45, GL 3412,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
413061209041715Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Streifeneder ortho production GmbH150R3, 135T312,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
414061209041716Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Ottobock SE & Co. KGaA8357N, 8359N, 806612,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
415061209041717Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118EgeriaEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, EgeriaOK00112,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
417061209041719Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, HerdegenGenucare Rom12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418061209041720Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118GibaudMevjemaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, GibaudGenugib® Poly-C12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418a061209041721Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Prim S.A.RS-3000 E-Sense12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418aa061209041722Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, MDH sp.z.o.o.RUSH12,3,85NEkom.12 g2 g581,745%610,83ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418b061209041801Ortoza za stabilizaciju koljena, tutor359OrlimanBauerfeindOrtoza za stabilizaciju koljena, tutor, OrlimanIR-600012, 85NEkom.11 g2 g400,005%420,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
418ba061209041802Ortoza za stabilizaciju koljena, tutor359MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, tutor, MDH sp.z.o.o.Shin and thigh brace12, 85NEkom.11 g2 g400,005%420,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
418bb061209041803Ortoza za stabilizaciju koljena, tutor359Ortex spol.EgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, tutor, Ortex spol.ORTEX 0, 3 Firm knee joint fixation12, 85NEkom.11 g2 g380,005%399,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
Ortoze za kuk
419061215041701Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO) 288Allard Int.OtosVarijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO), Allard Int.SWASH steady; SWASH GO12,39NEkom.12 god3 god7527,335%7903,70IS/ISPPDPelvični dio podstavljen abdominalnim jastučićima, manžete za natkoljenicu s mekanim umetcima, lateralni držači, mogućnost skidanja jastučića radi pranja.
420061215041801Remenčići po Pavliku 119Prima-protetikaRothmedRemenčići po Pavliku, Prima-protetikaRemenčići po Pavliku PPJ-630125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
421061215041802Remenčići po Pavliku 119PRIM S.A.Karl DietzRemenčići po Pavliku, PRIM S.A.114, 115125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
422061215041803Remenčići po Pavliku 119OtosOtosRemenčići po Pavliku, OtosRemenčići po Pavliku125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
423061215041804Remenčići po Pavliku 119Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalRemenčići po Pavliku, Streifeneder ortho production GmbH130T20/23/19125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
424061215041805Remenčići po Pavliku 119Nova ortopedijaNova ortopedijaRemenčići po Pavliku, Nova ortopedijaKA-2125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
425061215041806Remenčići po Pavliku 119EgeriaEgeriaRemenčići po Pavliku, EgeriaODK003125NEkom.16 mj339,355%356,32ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
426061215041901Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120BuracaDelkoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, BuracaDE-3061x125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
427061215041902Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, PRIM S.A.C29, C30125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
428061215041903Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Karl Dietz KijevoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Karl Dietz125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
429061215041904Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Nova ortopedijaKA-1125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
430061215041905Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120EgeriaEgeriaOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, EgeriaODK001125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
431061215041906Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120TecnowayDelkoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, DelkoOrtoza za kuk po Hilgeraineru B-500D125NEkom.16 mj324,275%340,48ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
432061215042000Atlanta ortoza 121125NEkom.11 g3193,335%3353,00IISPPDPlastika, metal, čičak traka.
432a061215043001Ortoza za kuk, zglobna 356PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za kuk, zglobna, PRIM S.A.NEW CAMP 312, 85NEkom.12 g1857,145%1950,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
432b061215043002Ortoza za kuk, zglobna 356OrlimanBauerfeindOrtoza za kuk, zglobna, OrlimanHO400112, 85NEkom.12 g1857,145%1950,00ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
432c061215043003Ortoza za kuk, zglobna 356REH4MAT Slawomir WronskiPlasting ortopedijaOrtoza za kuk, zglobna, REH4MAT Slawomir WronskiVIPERmax12, 85NEkom.12 g1764,285%1852,49ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod
Ortoze za korekciju nogu
432a061215042201Ortoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu332REBOLEPAR MAR; Nova ortopedijaOrtoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu, REBOLEPonseti sandale sa šipkom125NEkom.11 god.2 god.1561,905%1640,00IS/ISPPDAluminij, koža.
Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO)
433061212042101Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122BaskoEgeriaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, BaskoKnie – Knochel Fussorthese aus Polypropylene12,39NEkom.11 g1 g2 g3325,955%3492,25II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
434061212042102Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Karl Dietz KijevoOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Karl Dietz12,39NEkom.11 g1 g2 g3325,955%3492,25II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
435061212042103Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122EgeriaEgeriaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, EgeriaKNZS00112,39NEkom.11 g1 g2 g3325,955%3492,25II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
435a061212042104Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Nova ortopedijaNO-ON-4112,39NEkom.11 g1 g2 g3325,955%3492,25II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
436061212042201Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna 123Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Karl Dietz KijevoOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Karl Dietz12,39NEkom.11 g1 g3 g5054,005%5306,70II/SSPPDOrtoza od ugljičnih vlakana, metal, čičak traka, po sadrenom odljevu.
436a061212042202Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna 123Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Nova ortopedijaNO-ON-4212,39NEkom.11 g1 g3 g5054,005%5306,70II/SSPPDOrtoza od ugljičnih vlakana, metal, čičak traka, po sadrenom odljevu.
437061212042300Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, individualna 122
12,39NEkom.11 g1 g2 g4772,605%5011,23IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
438061212042400Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna 124
12,39NEkom.11 g1 g3 g6390,635%6710,16IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
Ortoze za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo (HKAFO)
439061218042500Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna 12512,39NEkom.16 mj8-12 mj2 g6889,405%7233,87IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
440061218042600Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, individualna 125
12,39NEkom.13 g8059,675%8462,65IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
441061218042700Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna 12512,39NEkom.16 mj8-12 mj2 g7913,505%8309,18IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
442061218042800Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna, individualna 12512,39NEkom.13 g12093,695%12698,37IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
443061218042900Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, recipročna 12512,39NEkom.11 g2 g3 g17344,005%18211,20IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
Dijelovi za ortoze
444061230043001Stremen 126Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalStremen, Streifeneder ortho production GmbH131T3, 131T6145NEkom.12 g2 g2 g176,565%185,39ISSP, LJMetal.
445061230043002Stremen 126Nova ortopedijaNova ortopedijaStremen, Nova ortopedijaS-3145NEkom.12 g2 g2 g176,565%185,39ISSP, LJMetal.
446061227043101Zglob kuka 127Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob kuka, Ottobock SE & Co. KGaAZglob kuka, 17H32145NEkom.12 g2 g2 g586,535%615,86ISSP, LJPlastika – metal.
447061227043102Zglob kuka 127Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob kuka, Streifeneder ortho production GmbH19P1, 18P1145NEkom.12 g2 g2 g586,535%615,86ISSP, LJPlastika – metal.
448061227043103Zglob kuka 127Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob kuka, Nova ortopedijaZ-3145NEkom.12 g2 g2 g586,535%615,86ISSP, LJPlastika – metal.
449061224043201Zglob koljena 128Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob koljena, Streifeneder ortho production GmbH225P40145NEkom.12 g2 g2 g408,065%428,46ISSP, LJPlastika – metal.
450061224043202Zglob koljena 128Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob koljena, Nova ortopedijaZ-2145NEkom.12 g2 g2 g408,065%428,46ISSP, LJPlastika – metal.
451061221043301Zglob gležnja 129Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalZglob gležnja, Streinefender ortho production GmbH22P38145NEkom.12 g2 g2 g351,925%369,52ISSP, LJPlastika – metal.
452061221043302Zglob gležnja 129Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob gležnja, Nova ortopedijaZ-1145NEkom.12 g2 g2 g351,925%369,52ISSP, LJPlastika – metal.
453061230043401Tračnica (šina), metalna 130Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaTračnica (šina), metalna, Ottobock SE & Co. KGaATračnica (šina), metalna, 17B39145NEkom.12 g2 g2 g256,665%269,49ISSP, LJMetal.
454061230043402Tračnica (šina), metalna 130Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalTračnica (šina), metalna, Streifeneder ortho production GmbH21P43145NEkom.12 g2 g2 g256,665%269,49ISSP, LJMetal.
455061230043403Tračnica (šina), metalna 130Nova ortopedijaNova ortopedijaTračnica (šina), metalna, Nova ortopedijaTM145NEkom.12 g2 g2 g256,665%269,49ISSP, LJMetal.
456061230043501Tračnica (šina), plastična 131Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaTračnica (šina), plastična, Ottobock SE & Co. KGaATračnica (šina), plastična, 17K48145NEkom.12 g2 g2 g250,445%262,96ISSP, LJPlastika.
457061230043502Tračnica (šina), plastična 131Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalTračnica (šina), plastična, Streifeneder ortho production GmbH21P49145NEkom.12 g2 g2 g250,445%262,96ISSP, LJPlastika.
Ortoze za kralježnicu (trup)
Ortoze za vratnu kralježnicu
458060312043701Ortoza za vratnu kralježnicu 133BuracaDelkoOrtoza za vratnu kralježnicu, BuracaDE-1001x; DE-1002x12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
459060312043702Ortoza za vratnu kralježnicu 133Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralježnicu, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za vratnu kralježnicu, 50C3012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
460060312043703Ortoza za vratnu kralježnicu 133Prima-ProtetikaRothmedOrtoza za vratnu kralježnicu, Prima-ProtetikaOrtoza za vratnu kralj., kruta, PPF-7412, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
461060312043704Ortoza za vratnu kralježnicu 133PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, PRIM S.A.E 41, E 42, E12012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
462060312043705Ortoza za vratnu kralježnicu 133NIKEBauerfeindOrtoza za vratnu kralježnicu, NikeNK70212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
463060312043706Ortoza za vratnu kralježnicu 133Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za vratnu kralježnicu, Medi GmbH & Co. KGProtect.Collar soft with bar12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
464060312043707Ortoza za vratnu kralježnicu 133LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepOrtoza za vratnu kralježnicu, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 86012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
465060312043708Ortoza za vratnu kralježnicu 133OrtexEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, OrtexBrace collar with an enhanced rear part12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
466060312043709Ortoza za vratnu kralježnicu 133OtosOtosOrtoza za vratnu kralježnicu, OtosOrtoza za vratnu kralježnicu12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
467060312043710Ortoza za vratnu kralježnicu 133Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za vratnu kralježnicu, Lohmann & RauscherCellcare Cervical vel. 6, 8, 1012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
468060312043711Ortoza za vratnu kralježnicu 133GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, GLO s.r.l.204, 204A, 204CM12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
469060312043712Ortoza za vratnu kralježnicu 133Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, Nova ortopedijaCO-212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
470060312043713Ortoza za vratnu kralježnicu 133TecnowayDelkoOrtoza za vratnu kralježnicu, TecnowaySchanzov ovratnik-tvrdi12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
471060312043714Ortoza za vratnu kralježnicu 133EgeriaEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, EgeriaOVKK00112, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
472060312043715Ortoza za vratnu kralježnicu 133MDH sp.z.o.o.PAR MAROrtoza za vratnu kralježnicu, MDH sp.z.o.o.NT-BAC PLUS collar12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
473060312043716Ortoza za vratnu kralježnicu 133HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, HerdegenC312, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
474060312043717Ortoza za vratnu kralježnicu 133GibaudMevjemaOrtoza za vratnu kralježnicu, GibaudGibortho® modular neck collars C212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g69,685%73,16ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
475060312043801Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134BuracaDelkoOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), BuracaDE-1011x12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
476060312043802Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134OssurDelko, BauerfeindOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), OssurPhiladelphia Tracheotomy Collar12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
477060312043803Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za vratnu kralježnicu (Philadelphia), 50C4012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
478060312043804Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134NIKEBauerfeindOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), NikeNK70712, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
479060312043805Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Medi GmbH & Co. KGProtect.collar tracheo/philadelphia12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
480060312043807Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134REBOLENova ortopedijaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), ReboleKRUTA VRATNA ORTOZA art.1300/140012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
481060312043808Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134OrtexEgeriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), OrtexNeck collar PHILADELPHIA12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
482060312043809Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134BaskoEgeriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), BaskoTracheotomy-Cervicalorthese12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
483060312043810Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Orthoservice AGOtosOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), orthoservice AGCervistable12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
484060312043811Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Lohmann & RauscherCellcare Cervical Plus vel. 6, 8, 1012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
485060312043812Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), PRIM S.A.96112, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
486060312043813Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Ottobock SE & Co. KGaASmartspine Universal Collar-50C9112, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
487060312043814Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134HerdegenPlasting ortopedijaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), HerdegenPhiladelphia Cervical Collar12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g200,045%210,04ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
488060312043901Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135OssurDelko, BauerfeindOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalnaPhiladelphia + Stabilizer12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g628,435%659,85ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
489060312043902Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, PRIM S.A.E 4512, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g628,435%659,85ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
490060312043903Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135BaskoEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, BaskoStabilisator fuer Tracheotomy-Cervicalorthese12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g628,435%659,85ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
491060312043904Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, GLO s.r.l.204/LI, 204/MA12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g628,435%659,85ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
492060312043905Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135ReboleNova ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, ReboleCTLS ORTOZA art.150012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g628,435%659,85ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
Ortoze za vratnu, prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu
493060318044000Millwaukee ortoza, korektivna, CTLSO 136125NEkom.11 g2 g4561,905%4790,00IISPPDMetal, plastika, koža, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu
494060309044101Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BuracaDelkoPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, BuracaDE-1136x; DE-1136 Spinotec12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
495060309044102Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, Ottobock SE & Co. KGaAPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, 1070, 600512,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
496060309044103Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, PRIM S.A.544, 543, 437, 13712,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
497060309044104Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BAUERFEINDBauerfeindPotporno-rasteretna ortoza, BauerfeindDORSOTRAIN12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
498060309044105Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Medi GmbH & Co.KGRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, Medi GmbH & Co. KGProtect.Dorsofix; Spinomed12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
499060309044106Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137REBOLENova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, ReboleTLSO, TORAKO-LUMBALNI STEZNIK art. 340012,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
500060309044107Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BaskoEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, BaskoImprove-Rueckenstuetzbandage12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
501060309044108Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OrtexEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, OrtexLumbar orthosis-TL elastic support12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
502060309044109Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OrthopomEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, OrthopomNeoprene loins band with double draw and splints12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
503060309044110Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Orthoservice AGOtosPotporno-rasteretna ortoza, Orthoservice AGL.E.M. 1036; SPINE UP12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
504060309044111Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OtosOtosPotporno-rasteretna ortoza, OtosPotporno-rasteretna ortoza za kralježnicu TLSO12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
505060309044112Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137GLO s.r.lKarl DietzPotporno-rasteretna ortoza, GLO s.r.l.546/SPT, 547/SP, 549/SPT, 55012,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
506060309044113Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalPotporno-rasteretna ortoza, Streifeneder ortho production GmbH40R1, 41R112,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
507060309044114Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Nova ortopedijaNova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, Nova ortopedijaTLSO-112,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
508060309044115Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137TecnowayDelkoPotporno-rasteretna ortoza, TecnowaySpinotec12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
509060309044116Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137EgeriaEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, EgeriaOPSK00112,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
510060309044117Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, Prim S.A.6032/6032G; 6033/6033G; 6037/6037G12,3,305NEkom.11 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
511060309044118Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137MDH sp.z.o.o.PAR MARPotporno-rasteretna ortoza, MDH sp.z.o.o.Spincare High Plus12,3,305NEkom.1
1 g2 g878,085%921,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
512060309044201Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138BuracaDelkoOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, BuracaDE-1100x12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
513060309044202Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, 28R14012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
514060309044203Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138OrtomobilRothmedOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, OrtomobilOrtoza za kalježnicu, Jewett12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
515060309044204Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, PRIM S.A.C 35, C35PLUS, C3712, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
516060309044205Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138NIKEBauerfeindOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, NikeNK3912, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
517060309044206Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Medi GmbH & Co. KGMedi 4C flex12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
518060309044207Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Orto StepOrto StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Orto StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
519060309044208Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138REBOLENova ortopedijaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, ReboleORTOZA ZA KRALJEŽNICU (TLSO) art. 3200 (3100)12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
520060309044209Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138BaskoEgeriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, BaskoHyperextensionsorthese mit variablem Beckenbuegel12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
521060309044210Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Othoservice AGOtosOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Othoservice AG35 Acqua plus12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
522060309044211Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, GLO s.r.l.AZP14012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
523060309044212Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Streifeneder ortho production GmbH20R20, 20R25, 25R2012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
524060309044213Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Nova ortopedijaTLSO-212, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
525060309044214Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138TecnowayDelkoOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, TecnowayJewet T35BS/T35EVZ, Jewet T36PB/T36EVZ, Jewet T37PB/T37EVZ, Jewet T35ABS, Jewet T36APB, Jewet T38BS, Jewet T45BS, Jewet T45ABS, Jewet T48BS, T400C, T410C12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
526060309044215Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, PRIM S.A.C3212, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
526a060309044217Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138EgeriaEgeriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, EgeriaJewett Brace OL-HE00112, 3, 6,305NEkom.11 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
528060309044300Ortoza po Cheneau, korektivna 13912,35NEkom.18 mj1 g4468,805%4692,24IISPPDPlastika, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
529060309044400Ortoza, polivalvularna, sa zdjeličnom košarom, korektivna, TLSO 139
12,35NEkom.18 mj1 g5260,155%5523,16IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
530060309044500Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, TLSO 14012,35NEkom.18 mj1 g3231,825%3393,41IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu
531060306044601Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BuracaDelkoPotporno-rasteretna ortoza, LSO, BuracaDE + 1178x; DE-1179x; DE-1189x12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
532060306044602Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OssurDelko, BauerfeindPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OssurForm Fit Advance Back Support; Airform Inf. Back Support; Thera Back Back Support; Tri Back Back Support; Assist & Extra12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
534060306044604Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, PRIM S.A.550, 523S, 523, 13412,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
535060306044605Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BAUERFEINDBauerfeindPotporno-rasteretna ortoza, LSO BauerfeindLORDOLOC12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
536060306044606Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Medi GmbH & Co.KGRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Medi GmbH & Co. KGLumbamed basic; Lumbamed plus; Lumbamed stabil;12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
537060306044607Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, LSO, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 60712,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
538060306044608Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BaskoEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, BaskoImprove – Rueckentuetzbandage, LSO12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
539060306044609Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OrthopomEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OrthopomLoins band-three matal reinforcement12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
540060306044610Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OrtexEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OrtexLumbar brace Lumbosacral-LS12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
541060306044611Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OtosOtosPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OtosPotporno-rasteretna ortoza za kralježnicu LSO12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
542060306044612Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Othoservice AGOtosPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Othoservice AGLITE-CROSS12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
543060306044613Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Lohmann & RauscherLohmann & RauscherPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Lohmann & RauscherCellacare Lumbal F/M vel. 1-5; Cellacare Dotop F/M vel. 1-512,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
544060306044614Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137ThuasneFokus MedicalPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Fokus MedicalLOMBACROSS12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
545060306044615Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137GLO s.r.lKarl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, GLO s.r.l.542, 548, 548C, 52312,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
546060306044616Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Nova ortopedijaNova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Nova ortopedijaLSO-112,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
547060306044617Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137EgeriaEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, EgeriaOSK00112,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
548060306044618Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Prim S.A.995/995G; 996/996G12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
549060306044619Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137MDH sp.z.o.o.PAR MARPotporno-rasteretna ortoza, LSO, MDH sp.z.o.o.LS support; Lumbo Medical; Lumbo Medical Light; Lumbo Medical Pro12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
550060306044620Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137HerdegenPlasting ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, HerdegenAeroflex; Dorsaflex; Omnix Alto; Dorsagrip; Omni Flex12,3,305NEkom.11 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
551060306044621Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137GibaudMevjemaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, GibaudLombogib® maternity; Lombogib® underwear; Lombogib® reactive; Lombogib® dual action; Lombogib® arthrose; Gibortho® lumbar support belts12,3,305NEkom.1
1 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
551a060306044622Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Ottobock SE & Co. KGaAPotporno-rasteretna ortoza, LSO, 50R5012,3,305NEkom.1
1 g2 g436,005%457,80ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
552060306044701Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, PRIM S.A.2355OP12, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
553060306044702Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138BAUERFEINDBauerfeindOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, BauerfeindLUMBOLOC12, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
554060306044704Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138REBOLENova ortopedijaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, ReboleLS – LUMBALNA ORTOZA POJAČANA art. 330012, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
555060306044705Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138BortSimBexOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, BortBort Vario Back Support with Pad 11261012, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
556060306044706Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138OtosOtosOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, OtosOrtoza za imobilizaciju slabinsko križne kralježnice12, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
557060306044707Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Othoservice AGOtosOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Othoservice AGL.E.M. 108012, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
558060306044708Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Lohmann & RauscherCellacare Dorsal vel. 1-512, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
559060306044709Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138ThuasneFokus MedicalOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, ThuasneLOMBACROSS12, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
560060306044710Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, GLO s.r.l.532, 520, H.32, 530 H, 52812, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
561060306044711Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Streifeneder ortho production GmbHNostrum MedicalOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Streifeneder ortho production GmbH15B1, 14B112, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
562060306044712Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Nova ortopedijaLSO-212, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
563060306044713Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138EgeriaEgeriaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, EgeriaOSK00212, 65NEkom.18 mj1 g2 g505,265%530,52ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
564060306044800Florida ortoza 14112, 6,305NEkom.18 mj1 g2 g3072,305%3225,92IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
Ortoze za korekciju kokošjih prsa
564a060306044901Ortoza za korekciju kokošjih prsa331PAR MARPAR MAROrtoza za korekciju kokošjih prsa, PAR MAROrtoza za korekciju kokošjih prsa125NEkom.11 god.1 god543,055%570,20IISPPDPlastika, metal, koža, izrada po mjeri.
564b060306044902Ortoza za korekciju kokošjih prsa331EgeriaEgeriaOrtoza za korekciju kokošjih prsa, EgeriaOrtoza za korekciju kokošjih prsa125NEkom.11 god.1 god543,055%570,20IISPPDPlastika, metal, koža, izrada po mjeri.
05ORTOPROTEZE I ELEKTRONIČKI UREĐAJI
Ortoproteze
565062451050100Ortoproteza za potkoljenicu, endoskeletna 103, 34112, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.
566062451050200Ortoproteza za natkoljenicu, endoskeletna 103, 34112, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.
567062451050300Ortoproteza za potkoljenicu, egzoskeletna 103, 34112, 39NEkom.11 g1,5 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, modul originalni proizvod.
568062451050400Ortoproteza za natkoljnicu, egzoskeletna 103, 34112, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.
Ležište za ortoproteze
569062454050500Ležište ortoproteze za potkoljenicu 102, 34112, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g3910,205%4105,71IISPPDPlastika, modul originalni proizvod.
570062454050600Ležište ortoproteze za natkoljenicu 102, 34112, 35NEkom.16 mj8 mj1 g4096,405%4301,22IISPPDPlastika, modul originalni proizvod.
Elektronički uređaj za ruke
571062454050700Elektronski jednokanalni stimulator za ruke 143135NEkom.14g4g3228,295%3389,70ISSP, LJJednokanalni stimulator za funkcionalnu električnu elektrostimulaciju kod pareze šake.
Elektronički uređaj za noge
572062454050800Elektronski peronealni uređaj 144135NEkom.14g4g2643,675%2775,85ISSP, LJJednokanalni stimulator za funkcionalnu električnu elektrostimulaciju kod pareze stopala.
Rezervni dijelovi elektronskih uređaja
573062454050900Elektrode za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.12 g2 g235,205%246,96ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
574062454051000Električni vodiči za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.12 g2 g176,405%185,22ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
575062454051100Elastična navlaka za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.12 g2 g127,405%133,77ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
576062454051200Uložak za postolu s prekidačem za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.12 g2 g235,205%246,96ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
577062454051300Ručni prekidač za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.12 g2 g343,005%360,15ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
06ORTOPEDSKE CIPELE
578063306060100Ortopedske cipele grupa I 14512, 35NEpar16 mj8 mj2 g1340,645%1407,67IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
579063306060200Ortopedske cipele grupa II 14612, 35NEpar16 mj8 mj2 g1152,125%1209,73IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
580063306060300Ortopedske cipele grupe III i IV 14712,35NEpar16 mj8 mj2 g1089,275%1143,73IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
07POMAGALA ZA KRETANJE
ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE
581120306070101Podlaktične štake s podešavanjem visine 149KOWSKYBauerfeindPodlaktične štake s podešavanjem visine, KowskiErgo griff; Anatomic griff; Child Ergo griff12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
582120306070102Podlaktične štake s podešavanjem visine 149ThuasneFokus MedicalPodlaktične štake s podešavanjem visine, ThuasneGlobetrotter crutch; Globetrotter + cructh12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
583120306070103Podlaktične štake s podešavanjem visine 149InvacareOrto ReaPodlaktične štake s podešavanjem visine, InvacareAdvantik children; Advantik, Basik, Big 150; Elbow12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
584120306070104Podlaktične štake s podešavanjem visine 149HerdegenSimBexPodlaktične štake s podešavanjem visine, HerdegenTIKI CRUTCH for children or teenagers; EVOLUTION CRUTCH12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
586120306070106Podlaktične štake s podešavanjem visine 149RebotecEgeriaPodlaktične štake s podešavanjem visine, RebotecStandard clip12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
587120306070107Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Ossenberg GmbH,Karl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Ossenberg GmbH,Štake podlaktne 220D, 332C, 241, 230112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
588120306070108Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Nova OrthopedicKarl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podlaktne 7760, 7711, 775112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
589120306070109Podlaktične štake s podešavanjem visine 149FDI France MedicalOtosPodlaktične štake s podešavanjem visine, FDI France MedicalFDI Safe Walk12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
590120306070110Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaPodlaktične štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS937L; FS923L12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
591120306070111Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Better Medical Technology Co.MediX-rayPodlaktične štake s podešavanjem visine, Better Medical Technology Co.BT742, BT743, BT744, BT74512, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.64,105%67,31ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
591a120306070112Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Moretti SpaInko CentarPodlaktične štake s podešavanjem visine, Moretti SpaRP701 (za odrasle); RP700C (dječije)12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.62,145%65,25ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
592120312070201Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Apex Medical CorpBauerfeindPotpazušne štake s podešavanjem visine, Apex medical Corp.DW-0112, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
593120312070202Potpazušne štake s podešavanjem visine 150ThuasneFokus MedicalPotpazušne štake s podešavanjem visine, ThuasneAxilla crutches12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
594120312070203Potpazušne štake s podešavanjem visine 150InvacareOrto ReaPotpazušne štake s podešavanjem visine, InvacareQuick Adjust12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
595120312070204Potpazušne štake s podešavanjem visine 150RebotecEgeriaPotpazušne štake s podešavanjem visine, RebotecQuick¸n easy12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
596120312070205Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Nova OrthopedicKarl DietzPotpazušne štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podpazušne 7200AB, 7201AB12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
597120312070206Potpazušne štake s podešavanjem visine 150VermeirenOtosPotpazušne štake s podešavanjem visine, VermeirenAshley Tall, Ashley Medium12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
598120312070207Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaPotpazušne štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS925(L, M, S)12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
599120312070208Potpazušne štake s podešavanjem visine 150HerdegenPlasting ortopedijaPotpazušne štake s podešavanjem visine, HerdegenAxillary crutches12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
600120312070209Potpazušne štake s podešavanjem visine 150MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaPotpazušne štake s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.Armpit crutches, VCBP0041, MDH sp.z.o.o.12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.54,295%57,00ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
600a120312070210Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Moretti SpaInko CentarPotpazušne štake s podešavanjem visine, Moretti SpaRP710 (za odrasle); RP71112, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.52,635%55,26ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
601120316070301Štap s četiri noge 151Apex Medical CorpBauerfeindŠtap s četiri noge, Apex Medical Corp.DW-05-0212, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
602120316070302Štap s četiri noge 151ThuasneFokus MedicalŠtap s četiri noge, ThuasneTETRAPOD WALKING STICK12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
603120316070303Štap s četiri noge 151InvacareOrto ReaŠtap s četiri noge, InvacareQuad, Auxil12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
604120316070304Štap s četiri noge 151RebotecEgeriaŠtap s četiri noge, RebotecQuadro12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
605120316070305Štap s četiri noge 151BISCHOFF & BISCHOFFSalvusŠtap s četiri noge, BISCHOFF & BISCHOFFVFG12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
606120316070306Štap s četiri noge 151Nova OrthopedicKarl DietzŠtap s četiri noge, Nova OrthopedicHodalica, štap s četiri noge 5560, 556112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
607120316070307Štap s četiri noge 151Dietz GmbHKarl DietzŠtap s četiri noge, Dietz GmbHHodalica, štap s četiri noge VFG-112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
608120316070308Štap s četiri noge 151Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaŠtap s četiri noge, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS921; FS93112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
609120316070309Štap s četiri noge 151Better Medical Technology Co.MediX-rayŠtap s četiri noge, Better Medical Technology Co.BT75912, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
610120316070310Štap s četiri noge 151HerdegenPlasting ortopedijaŠtap s četiri noge, HerdegenQuadruped12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
611120316070311Štap s četiri noge 151MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaŠtap s četiri noge, MDH sp.z.o.o.Quadruped cane, VCBP002112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.90,495%95,01ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
611a120316070312Štap s četiri noge 151Moretti SpaInko CentarŠtap s četiri noge, Moretti SpaRP72612, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.87,725%92,11ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
612120603070401Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Prima-ProtetikaRothmedHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Prima-ProtetikaAlu. hodalica na podešavanje PP-526212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
613120603070402Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Apex Medical CorpBauerfeindHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Apex Medical Corp.DK-0312, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
614120603070403Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152ThuasneFokus MedicalHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, ThuasneFIXED WALKER; FOLDING WALKER; HINGED FOLDING WALKER; ROLLATOR DUO12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
615120603070404Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152InvacareOrto ReaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, InvacareP409, P402, P435B; Actio/212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
616120603070405Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152RebotecEgeriaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, RebotecGo-on12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
617120603070406Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152BISCHOFF & BISCHOFFSalvusHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, BISCHOFF & BISCHOFFREZI I GEBO12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
618120603070407Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Drive Medical GmbH & Co. KGOtto Bock Adria; Dr PharmaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Drive Medical GmbH & Co. KGGecko hodalica sa četiri noge, gibljiva i fiksna, 700 100 100 ili 700 100 20012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
619120603070408Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Dietz GmbHG-201, G-10412, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
620120603070409Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Nova OrthopedicHodalice G-201, G-104 serije 4080, G-100 serije 4200/420112, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
621120603070410Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Maxhealth CorporationHodalica s dva kotača HE6103000012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
622120603070411Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152VermeirenOtosHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, VermeirenLyn, Lyna12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
623120603070412Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS962 (hodalica s dvije noge i dva kotača); FS913L (hodalica s četiri noge); FS915L (hodalica s četiri noge)12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
624120603070413Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Better Medical Technology Co.MediX-rayHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Better Medical Technology Co.BT51512, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
625120603070414Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152HerdegenPlasting ortopedijaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Herdegen2 wheeled; 3in1 walking frame; Reciprocal walker12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
625a120603070415Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152EgeriaEgeriaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, EgeriaHodalica s četiri noge YK 731012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.236,855%248,69ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
625b120603070416Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Moretti SpaInko CentarHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Moretti SpaRP730; RP735; RP749; RP68212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.225,015%236,26ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
626120606070501Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Prima-ProtetikaRothmedHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Prima-ProtetikaHodalica na kotače PP-526112,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
627120606070502Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Apex Medical CorpBauerfeindHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Apex Medical CorpDR41010112,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
628120606070503Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152ThuasneFokus MedicalHodalica s tri kotača ili četiri kotača, ThuasneROLLATOR QUATRO12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
629120606070504Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152InvacareOrto ReaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, InvacareP429/2 Delta; P452E-3 Banjo12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
630120606070505Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152RebotecEgeriaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, RebotecPolo12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
631120606070506Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152MeyraFamaxHodalica s tri kotača ili četiri kotača, MeyraIdeal12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
632120606070507Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152BISCHOFF & BISCHOFFSalvusHodalica s tri kotača ili četiri kotača, BISCHOFF & BISCHOFFDELTA B12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
633120606070508Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Drive Medical GmbH & Co. KGOtto Bock Adria; Dr PharmaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Drive Medical GmbH & Co. KGRollator Cristallo, 722 100 00012,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
634120606070509Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Dietz GmbHRollator-Ergo, DGW12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
635120606070510Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Nova OrthopedicRollator, V43TP11B, DGW 490112,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
636120606070511Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Maxhealth CorporationHodalice Rollator (četiri kotača), Delta (tri kotača)12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
637120606070512Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152VermeirenOtosHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Vermeiren286B, 201 Delta12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
638120606070513Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS914H (hodalica s četiri kotača)12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
639120606070514Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Better Medical Technology Co.MediX-rayHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Better Medical Technology Co.BT80812,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
640120606070515Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152HerdegenPlasting ortopedijaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Herdegen4 wheeled (4 kotača); Delta (3 kotača)12,35DAkom.13. god.3 god.373,295%391,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
640a120606070516Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152EgeriaEgeriaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, EgeriaRollator YK701012,35DAkom.13. god.3 god.342,815%359,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
640b120606070517Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Moretti SpaInko CentarHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Moretti SpaRP685B; RP690B12,35DAkom.13. god.3 god.361,865%379,95ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
641120603070601Hodalica za djecu posebne izvedbe 153OrmesaBauerfeindHodalica za djecu posebne izvedbe, OrmesaDynamico12, 35DAkom.11 god.3. god.3752,735%3940,37ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
642120603070602Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHodalica za djecu posebne izvedbe, Ottobock SE & Co. KGaANurmi Neo / Yogi, HR2460, HR2461, HR2416, HR2426, HR243612, 35DAkom.11 god.3. god.3752,735%3940,37ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
643120603070603Hodalica za djecu posebne izvedbe 153RvS AlvemaKarl DietzHodalica za djecu posebne izvedbe, RvS AlvemaHOPLA S i L 10301003 i 1030100212, 35DAkom.11 god.3. god.3752,735%3940,37ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
644120603070604Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Plasting ortopedijaPlasting ortopedijaHodalica za djecu posebne izvedbe, Plasting ortopedijaDino S; Dino L12, 35DAkom.11 god.3. god.3752,735%3940,37ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
644a120603070606Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Mobilex Sp.z.o.o.Nova ortopedijaHodalica za djecu posebne izvedbe, Mobilex Sp.z.o.o.DynaWalk12, 35DAkom.11 god.3. god.3637,855%3819,75ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
INVALIDSKA KOLICA 314
645122103070701Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica za privremenu uporabu, Sunrise MedicalBreezy Unix12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
646122103070702Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342ThuasneFokus MedicalInvalidska kolica za privremenu uporabu, ThuasneCLASSIC DF12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
647122103070703Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342VermeirenOtosInvalidska kolica za privremenu uporabu, Vermeiren708 Delight12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
648122103070704Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342InvacareOrto ReaInvalidska kolica za privremenu uporabu, InvacareAtlas lite, Action 112, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
649122103070705Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica za privremenu uporabu, MeyraService 3.600; Budget 9.05012, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
650122103070706Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusInvalidska kolica za privremenu uporabu, BISCHOFF & BISCHOFFS-ECO 30012, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
651122103070707Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica za privremenu uporabu, Ottobock SE & Co. KGaACentro S1, 480F1412, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
652122103070708Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
653122103070709Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
654122103070710Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaInvalidska kolica za privremenu uporabu, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufastoryFS90912, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655122103070711Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342HerdegenPlasting ortopedijaInvalidska kolica za privremenu uporabu, HerdegenEagle12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655a122103070712Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHBasik12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655b122103070713Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaInvalidska kolica za privremenu uporabu, MDH sp.z.o.o.Forte Plus; Solid Plus12, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god923,405%969,57ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655c122103070714Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342EgeriaEgeriaInvalidska kolica za privremenu uporabu, EgeriaYK903112, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god874,805%918,54ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655d122103070715Invalidska kolica za privremenu uporabu 154, 314, 342Moretti SpaInko CentarInvalidska kolica za privremenu uporabu, Moretti SpaCP10212, 3, 6, 14*5DA +kom.12 god.2 god877,235%921,09ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
656122103070801Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Sunrise MedicalBreezy Unix12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
657122103070802Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342ThuasneFokus MedicalStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, ThuasneCLASSIC DF (samo širina 41 cm i 45 cm)12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
658122103070803Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342VermeirenOtosStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren708 Delight B7812, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
659122103070804Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342InvacareOrto ReaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, InvacareAtlas lite, Action 112, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
660122103070805Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342MeyraFamaxStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, MeyraService 3.600; Budget 9.05012, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
661122103070806Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF & BISCHOFFS-ECO 30012, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
662122103070807Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaACentro S1 sa balanserom, 480F1412, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
663122103070808Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico; NW-43 Caneo_B12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
664122103070809Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
665122103070810Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS90912, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
666122103070811Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, VassilliEvolution Standard12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667122103070812Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342HerdegenPlasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, HerdegenEagle Standard12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667a122103070813Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHBasik12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667b122103070814Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, MDH sp.z.o.o.Forte Plus Standard; Solid Plus Standard12, 35DA +kom.12 god.5 god.1000,355%1050,37ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667c122103070815Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342EgeriaEgeriaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, EgeriaYK903112, 35DA +kom.12 god.5 god.947,705%995,09ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
668122106070901Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Sunrise MedicalBreezy Basix; Breezy 30512, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
669122106070902Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342ThuasneFokus MedicalStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, ThuasneCLASSIC LIGHT (samo širina 41 cm, i 45 cm)12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
670122106070903Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342VermeirenOtosStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, VermeirenEclips12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
671122106070904Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Reha TEAM ProgeoOtosStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Reha TEAM ProgeoBasic Light Classic12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
672122106070905Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342InvacareOrto ReaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, InvacareAction 2, Action 3, Action 412, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
673122106070906Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342MeyraFamaxStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, MeyraFormat 3.940; Eurochair Vario 1.75012, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
674122106070907Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF & BISCHOFFPYRO LIGHT I PYRO LIGHT XL12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
675122106070908Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaAStart Effekt, 480F53 = 20000; Start Effekt sa balanserom, 480F53 = 20000-A12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
676122106070909Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-30 Caneo12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
677122106070910Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongbang Medical Equipment ManufactoryFS955LQ12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
678122106070911Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, VassilliEvolution light12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
679122106070912Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342HerdegenPlasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, HerdegenAlbatros12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680122106070913Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaAStart M2S; Start M112, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680a122106070914Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342Mobilex Sp.z.o.o.Nova ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Mobilex Sp.z.o.o.Flipper12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680b122106070915Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, MDH sp.z.o.o.Cameleon12, 35DA +kom.12 god.5 god.3289,615%3454,09ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
681122106071001Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Reha TEAM ProgeoOtosAktivna invalidska kolica, Reha TEAM ProgeoExelle12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
682122106071002Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342InvacareOrto ReaAktivna invalidska kolica, InvacareSpin-X, Compact12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
683122106071003Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342MeyraFamaxAktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
684122106071004Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFSalvusAktivna invalidska kolica, BISCHOFF & BISCHOFFREVOLUTION12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
685122106071005Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde CS, 480F64 = 00000; Motus, 480F61 = 00000-A12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
686122106071006Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzAktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.VENUS; VEGA12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
687122106071007Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342Sunrise MedicalBauerfeindAktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalEasy Life12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
688122106071008Aktivna invalidska kolica 156, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaAktivna invalidska kolica, VassilliEvolution activa compact12, 35DA +kom.12 god.5 god.7870,635%8264,16IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
689122115071101Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Sunrise MedicalBreezy 305 plus12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
690122115071102Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342VermeirenOtosInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Vermeiren708 Delight HEM212, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
691122115071103Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Reha TEAM ProgeoOtosInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Reha TEAM ProgeoBasic Light Classic One Arm Drive12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
692122115071104Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342InvacareOrto ReaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, InvacareAction 3 plus, Action 4 plus; Variable Plus12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
693122115071105Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, MeyraEurochair Vario Hemi Plus 1.75012, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
694122115071106Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Ottobock SE & Co. KGaAStart Hemi, 480F53 = 3000012, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
695122115071107Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Off Carr S.r.l.ELEGANT (monoguida)12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
696122115071108Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Nova OrthopedicNW-25 Primo, Basico, NW-30 (Caneo) plus12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
697122115071109Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Dietz GmbHPrimo NOVUM plus, Primo BASICO plus12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
698122115071110Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, VassilliEvolution standard plus; Evolution light plus12, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
699122115071111Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Ottobock SE & Co. KGaAStart M212, 35NEkom.15 god.5362,565%5630,69ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
700122103071201Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Sunrise Medical – za odrasleBreezy Relax 2 (za odrasle); Breezy 321 (za odrasle)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
701122103071202Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342OrmesaBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Ormesa – za djecuOBI (dječja kolica)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
702122103071203Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342VermeirenOtosInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren – dječjaGemini (dječja)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
703122103071204Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342VermeirenOtosInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren – za odrasleSerenys (odrasli)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
704122103071205Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342InvacareOrto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Invacare – za odrasleRea Clematis (odrasli), Tom 4 Xcountry (dječja), Jacko Streeter (dječja)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
705122103071206Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, MeyraPolaro II 1.745; Solero Light 9.02712, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
706122103071207Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Ottobock SE & Co. KGaAStart Comfort, 480F53 = 50000; Lisa 1, HR32130000; Lisa 2, HR32140000; Kiwi 2, 470G57 = 0000012, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
707122103071208Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342F.A.O.C. SrlOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, F.A.O.C. SrlBascula Kid Basic 1; Bascula Kid Basic 2; Bascula Kid Basic 312, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
708122103071209Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342RvS AlvemaKarl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, RvS AlvemaPixi I i II 10101800, 801 1010900, 901, Ito S i L 10108600/50012, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
709122103071210Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Off Carr S.r.l.MINISTAR12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
710122103071211Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Nova OrthopedicNW-3812, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
711122103071212Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342ThomashilfenPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, TomashilfenSwifty12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712122103071213Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Fumagalli S.r.L.Pliko; Mitico S; Mitico M12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712b122103071218Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, VassilliVario plus (za odrasle)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712c122103071219Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342Mobilex Sp.z.o.o.Nova ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Mobilex Sp.z.o.o.Barracuda (za odrasle)12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.6848,555%7190,98IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712d122103071220Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, MDH sp.z.o.o.Junior (B verzija) – za djecu; Junior Plus – za djecu12, 35DA +kom.11 god.2 god.5 god.7209,005%7569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
713122201071001Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAKimba Neo12, 35DA +kom.13 god.15011,645%15762,22IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
714122201071002Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b, 314, 342LIW Care TechnologyKarl DietzModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care TechnologyBaffin Buggy; Modi Buggy12, 35DA +kom.13 god.15011,645%15762,22IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
715122201071003Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b, 314, 342PatronOrto ReaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronTom 5 Streeter12, 35DA +kom.13 god.15011,645%15762,22IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
716122201071004Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b, 314, 342ThomashilfenPlasting ortopedijaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenEasys12, 35DA +kom.13 god.15011,645%15762,22IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
717122201071005Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b, 314, 342OrmesaBauerfeindModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaBUG kolica (sa sjedalom i osnovicom na 4 kotača 869)12, 35DA +kom.13 god.15011,645%15762,22IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
718122103071301Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158, 314, 342BISCHOFF & BISCHOFFOrto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, InvacareRea Base12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.33198,925%34858,87ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
719122103071302Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158, 314, 342MeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, MeyraMotivo 2.25112, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.33198,925%34858,87ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
720122103071303Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Ottobock SE & Co. KGaADiscovery + Shape; Dino + Shape12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.33198,925%34858,87ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
720a122103071304Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158, 314, 342NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, NEATECH S.R.L.Levia Cloud; Levia12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.33198,925%34858,87ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
720b122103071305Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158, 314, 342Pro Medicare s.r.l.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Pro Medicare s.r.l.Ermes Gio; Versa Titi12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.31538,975%33115,92ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
721122106071401Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindDječja standardna invalidska kolica, Sunrise medicalFriend12, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
722122106071402Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342InvacareOrto ReaDječja standardna invalidska kolica, InvacareAction Junior12, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
723122106071403Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja standardna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAStart Junior, 480F53 = 6000012, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
724122106071404Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342Nova OrthopedicKarl DietzDječja standardna invalidska kolica, Nova OrthopedicNW-05 Wizard ( Timo)12, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
725122106071405Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja standardna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN12, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
726122106071406Dječja standardna invalidska kolica 157, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaDječja standardna invalidska kolica, VassilliEvolution light Junior12, 35DA +kom.12 god.2 god.4298,045%4512,94ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
727122106071501Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342Sunrise medicalBauerfeindDječja aktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalYoungster12, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
728122106071502Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342InvacareOrto ReaDječja aktivna invalidska kolica, InvacareK-Junior (NS)12, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
729122106071503Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342MeyraFamaxDječja aktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
730122106071504Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja aktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde Teen 2, 480F45 = 3000012, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
731122106071505Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja aktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN 300012, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
732122106071506Dječja aktivna invalidska kolica 159, 314, 342VassilliPlasting ortopedijaDječja aktivna invalidska kolica, VassilliBaby Evolution12, 35DA +kom.11 god.2 god.7373,525%7742,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
733122104071601Elektromotorna invalidska kolica 160, 314Sunrise medicalBauerfeindElektromotorna invalidska kolica, Sunrise MedicalRumba (za odrasle)12, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
734122104071602Elektromotorna invalidska kolica 160, 314InvacareOrto ReaElektromotorna invalidska kolica, InvacareMirage, Mistral12, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
735122104071603Elektromotorna invalidska kolica 160, 314MeyraFamaxElektromotorna invalidska kolica, MeyraClever 9.50612, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
736122104071604Elektromotorna invalidska kolica 160, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAB400 light, 490E65 = 00000; Skippi, 490E55 = 0000012, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
736a122104071606Elektromotorna invalidska kolica 160, 314Dietz GmbHKarl DietzElektromotorna invalidska kolica, Dietz GmbHMINKO12, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
736b122104071607Elektromotorna invalidska kolica 160, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaElektromotorna invalidska kolica, MDH sp.z.o.o.Limber12, 39DA +kom.12 god.5 god.15793,755%16583,44IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
738122104075101Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314Sunrise medicalBauerfeindElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Sunrise MedicalSalsa; Quickie Jive12, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
739122104075102Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314InvacareOrto ReaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, InvacareStorm 412, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
740122104075103Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314MeyraFamaxElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, MeyraiChair Mc2 1.61112, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
741122104075104Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaAB600 sa specijalnom kontrolom, 490E32; 490E32 = 20000;C1000DS12, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
741a122104075105Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaAJuvo B612, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
741b122104075106Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300, 314Neatech S.r.l.Ortho Medical DiffusionElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Neatech S.r.l.Speedstar12, 39DAkom.12 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, motorizirani elektronski nagib-tilt (0-20°), za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika. Napomena: Uz ova kolica se ne ostvaruje pravo na antidekubitalni jastuk (punjen zrakom/punjem gelom) budući jastuk u sklopu kolica ima svojstva antidekubitalnog jastuka.
Jastuk za kolica
742180942071701Jastuk za kolica 161Sunrise medicalBauerfeindJastuk za kolica, Sunrise medicalJay Basic12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
743180942071702Jastuk za kolica 161ThuasneFokus MedicalJastuk za kolica, ThuasneMORPHOLOGY MEMORY FOAM CUSHION12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
744180942071703Jastuk za kolica 161OtosOtosJastuk za kolica, OtosJastuk za invalidska kolica12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
745180942071704Jastuk za kolica 161VicairOrto ReaJastuk za kolica, VicairEuro-Foam12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
746180942071705Jastuk za kolica 161ABENASimBexJastuk za kolica, ABENARollstuhlkissen12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
747180942071706Jastuk za kolica 161BISCHOFF & BISCHOFFSalvusJastuk za kolica, BISCHOFF & BISCHOFFSEAT CUSHION12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
748180942071707Jastuk za kolica 161Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJastuk za kolica, Ottobock SE & Co. KGaACubic Foam12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
749180942071708Jastuk za kolica 161Dietz GmbHKarl DietzJastuk za kolica, Dietz GmbHSito Standard12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
750180942071709Jastuk za kolica 161MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedija; Plasting ortopedijaJastuk za kolica, MDH sp.z.o.o.ANTI-BEDSORE CUSHION DRVCT12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
750a180942071710Jastuk za kolica 161Nova ortopedijaNova ortopedijaJastuk za kolica, Nova ortopedijaNO-PK-3112, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
750b180942071711Jastuk za kolica 161Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJastuk za kolica, Ottobock SE & Co. KGaALivo12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.308,665%324,09ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
Rezervni dijelovi za invalidska kolica 314
751122421071801Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314ThuasneFokus MedicalVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, ThuasneVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
752122421071802Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VermeirenOtosVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, VermeirenVanjska guma zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
753122421071803Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Reha TEAM ProgeoOtosVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoVanjska guma zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
754122421071804Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314InvacareOrto ReaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, InvacareTyres for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
755122421071805Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MeyraFamaxVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MeyraVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
756122421071806Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, 481G00 = SK422, 481G00 = SK423145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
757122421071807Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Dietz GmbHKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
758122421071808Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Nova OrthopedicKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
759122421071809Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Maxhealth CorporationKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corporationoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
760122421071810Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314RvS AlvemaKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
761122421071811Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Off Carr S.r.l.Karl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
762122421071812Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
763122421071813Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
764122421071814Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
765122421071815Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314HerdegenPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Herdegenoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766122421071816Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766a122421071817Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314Alurehab ASOrtho Medical DiffusionVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab ASVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766b122421071818Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766c122421071819Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766d122421071820Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Junior/Junior Plus145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.59,6425%74,55ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766e122421071821Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102, 314MDH sp.z.o.o.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MDH sp.z.o.o.original prema modelu, Solid Plus/Forte Plus/Cameleon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.57,8225%72,28ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
767122421071901Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102, 314ThuasneFokus Medical