Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, Njegovoj Ekscelenciji Gabrielu Boricu Fontu

NN 149/2022 (19.12.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, Njegovoj Ekscelenciji Gabrielu Boricu Fontu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2268

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unaprjeđenju sveobuhvatnih odnosa i razvitku uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Čilea te promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i čileanskog naroda, odlikuje se

Njegova Ekscelencija GABRIEL BORIC FONT.

Klasa: 060-03/22-01/02

Urbroj: 71-01-01-02/5-22-01

Zagreb, 12. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.