Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Ivi (Anto) Ramljaku – posmrtno

NN 149/2022 (19.12.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Ivi (Anto) Ramljaku – posmrtno

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2271

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu, odlikuje se

IVO (Anto) RAMLJAK – posmrtno.

Klasa: 060-03/22-09/07

Urbroj: 71-03-01/2-22-01

Zagreb, 25. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.