Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2304

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO

Članak 1.

U Pravilniku o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14, 66/18 i 133/20) u članku 1. stavku 2. Tarifa mijenja se tako da glasi kao u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

U članku 6. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,55 eura«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2 riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,55 eura«.

U stavku 3. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,55 eura«.

U stavku 4. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,55 eura«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-02/03

Urbroj: 558-03/1-22-01

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

TarifaIznos naknade (EUR)
A. OVJERAVANJE MJERILA
1. DULJINA
1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje3,98
2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce11,95
3. Mjerila duljine materijala (žica, kabel, tekstil, vrpca)14,60
4. Automatsko mjerilo razine53,09
2. OBUJAM
Spremnici
1. Spremnici – horizontalni (geometrijska metoda) do 5 m³199,08
2. Za svaki sljedećih započetih 5 m³6,64
3. Spremnici – horizontalni (kombinirana metoda) do 5 m³265,45
4. Za svaki sljedećih započetih 5 m³19,91
5. Spremnici – vertikalni (geometrijska metoda) do 500 m³265,45
6. Za svaki sljedećih započetih 500 m³13,27
7. Spremnici – vertikalni (optičko razmjeravanje – metoda triangulacije) do 500 m³398,17
8. Za svaki sljedećih započetih 500 m³15,93
9. Spremnici obujma alkohola, piva do 200 l53,09
10. Za svaki sljedećih započetih 50 l do ukupnog obujma spremnika od 1000 l (1 m³)6,64
Vodomjeri maksimalnog protoka
1. do 10 m³/h2,39
2. od 10 m³/h do 50 m³/h11,95
3. više od 50 m³/h33,18
Mjerila toplinske energije
1. Cjelovito mjerilo toplinske energije29,20
2. Podsklopovi mjerila protoka toplinske energije23,89
3. Računska jedinica mjerila toplinske energije11,28
4. Par mjerila temperature mjerila toplinske energije7,96
Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode
1. Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka46,45
2. Agregati za istakanje goriva za motorna vozila13,27
3. Agregati za istakanje UNP za motorna vozila27,87
4. Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila39,82
5. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji132,72
6. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima398,17
7. Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo199,08
8. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP398,17
9. Temperaturni kompenzatori79,63
10. Ispitivanje mjerila s etalonskom petljom557,44
Plinomjeri
1. Plinomjeri (osim turbinskih plinomjera i plinomjera s rotacijskim klipovima) maksimalnog protoka
a) do 10 m³/h3,98
b) iznad 10 m³/h26,55
2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima maksimalnog protoka
a) do 250 m³/h79,63
b) iznad 250 m³/h159,27
3. Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)66,36
3. MASA
Utezi
1. Utezi razreda točnosti F13,32
2. Utezi razreda točnosti F22,00
3. Utezi razreda točnosti M1
a) do 50 kg1,46
b) više od 50 kg8,63
4. Utezi razreda točnosti M2 i M3
a) do 10 kg0,93
b) više od 10 kg1,46
Vage
1. Neautomatske vage razreda točnosti (I)59,73
2. Neautomatske vage razreda točnosti (II)26,55
3. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII)
a) do 20 kg5,31
b) od 20 kg do 500 kg9,29
c) od 500 kg do 9000 kg46,45
d) od 9000 kg do 20000 kg86,27
e) od 20000 kg do 50000 kg134,05
f) više od 50000 kg258,81
4. Automatske vage s najvećim opterećenjem
a) do 10 kg26,55
b) od 10 kg do 50 kg38,49
c) od 50 kg do 250 kg53,09
d) od 250 kg do 500 kg75,65
e) od 500 kg do 3000 kg96,89
f) više od 3000 kg127,41
4. GUSTOĆA
Mjerila prividne gustoće žita
a) do 1/4 L11,28
b) više od 1/4 L17,25
5. VLAGA
Vlagomjeri za žitarice i uljarice43,80
6. TEMPERATURA
Medicinski termometri
a) digitalni2,65
b) infracrveni3,98
7. TLAK
1.Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka5,31
2. Manometri i pretvornici tlaka13,27
3. Vakuumometri13,27
4. Manovakuumometri13,27
5. Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama13,27
8. ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna brojila
1. Jednofazna brojila
a) razreda točnosti A, 2 ili 31,86
b) razreda točnosti B ili 13,32
c) kombi brojila5,31
d) dvosmjerna kombi brojila9,95
2. Trofazna brojila
a) razreda točnosti A, 2 ili 32,65
b) razreda točnosti B ili 16,64
c) razreda točnosti C9,29
d) kombi brojila11,95
e) dvosmjerna kombi brojila14,60
3. Brojila za priključak preko mjernih transformatora
a) razreda točnosti A, 2 ili 313,27
b) razreda točnosti B ili 116,59
c) razreda točnosti C ili 0,519,91
d) razreda točnosti 0,223,23
e) kombi brojila26,55
f) dvosmjerna kombi brojila53,09
Mjerni transformatori
1. Strujni mjerni transformatori
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg19,91
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega23,89
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg66,36
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega79,63
2. Naponski mjerni transformatori
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg33,18
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega53,09
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg92,91
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega126,09
3. Kombinirani i višefazni strujni i naponski mjerni transformatori
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg145,00
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega172,54
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg225,63
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega252,17
Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
a) mjerila otpora uzemljenja145,00
b) mjerila otpora izolacije145,00
c) mjerila otpora petlje145,00
d) višenamjensko mjerila199,08
9. SPECIJALNA NAMJENA
1. Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)3,32
2. Mjerila duljine puta12,61
3. Taksimetri39,82
4. Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu172,54
5. Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)35,84
6. Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem13,27
7. Analizatori ispušnih plinova27,87
8. Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta53,09
9. Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka9,29
B. NAKNADA U VEZI OVJERAVANJA MJERILA
1. Izdavanje ovjernice po zahtjevu9,95
2. Pregledni list ovjeravanja12,61
C. NAKNADA KOJU NAPLAĆUJE ZAVOD
1. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe koja se isporučuje ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila
a) plastična plomba0,66
b) privjesak s oznakom godine postavljanja plombe0,07
2. Naljepnice i obrasci koje se isporučuju samo ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila, a naljepnica s oznakom »servisirano« i zaštitna oznaka ovlaštenom tijelu za pripremu mjerila za ovjeravanje
Naljepnice:
a) godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice0,53
b) godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila0,66
c) oznaka za ovjeravanje taksimetara1,86
d) zaštitna oznaka za taksimetre0,66
e) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (mala)0,40
f) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (velika)0,66
g) naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja0,13
h) oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva1,06
i) oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI«0,66
j) oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO«0,66
k) oznaka »SERVISIRANO«0,66
l) zaštitna oznaka ovlaštenog tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje0,40
Obrasci
Ovjernica0,53
3. Iznajmljivanje utega (M1) naknada se plaća po toni i započetom danu13,27
4. Prijevoz opreme za obavljanje ispitivanja i ovjeravanja mjerila, ukupne mase veće od 100 kg, naknada se plaća po jednom kilometru0,40
5. Rad pokretne stanice za ispitivanje mjerila (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) plaća se po započetom radnom danu199,08
6. Prijevoz pokretne mjerne stanice za ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) naknada se plaća po jednom kilometru0,80
7. Uzorak zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje vlagomjera2,65
D. TROŠKOVI POSTUPKA IZDAVANJA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE
Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila
1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila464,53
2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila – dodatna područja331,81
3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela132,72
Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje
1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje238,90
2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – dodatna područja165,90
3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela132,72
E. GODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA POTPORNE INFRASTRUKTURE ZAVODA
1. Broj ovjerenih mjerila do 200 komada99,54
2. Broj ovjerenih mjerila od 200 do 600 komada199,08
3. Broj ovjerenih mjerila od 600 do 1000 komada298,63
4. Broj ovjerenih mjerila više od 1000 komada398,17