Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2317

Na temelju članka 69. stavka 7. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I NAČINU UPRAVLJANJA RIZICIMA LEASING DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 12. stavku 4. Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva (»Narodne novine« br. 86/18.) riječi »100 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »13.000.000,00 eura«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-05/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-7

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.