Pravilnik o izmjenama Pravilnika o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

NN 151/2022 (22.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2368

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 86. stavkom 4. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« broj: 115/13., 64/2018., 67/19., 81/22. i 137/22. – presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donio

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA PODRUŽNICA STRANIH ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 1. Pravilnika o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava (»Narodne novine« broj: 9/14.) briše se zarez iza dijela teksta koji glasi: »5.000,00 eura«, kao i dio teksta koji glasi: »plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja«.

(2) U članku 4. stavku 2. briše se zarez iza dijela teksta koji glasi: »500,00 eura«, kao i dio teksta koji glasi: »plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja«.

(3) U članku 4. stavku 3. briše se zarez iza dijela teksta koji glasi: »250,00 eura«, kao i dio teksta koji glasi: »plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 16561-2022-1
Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.