Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN 154/2022 (28.12.2022.), Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

2421

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje

PODATAK

O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I.

Etalonska cijena građenja za primjenu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji utvrđuje se u iznosu od 7.481,76 kuna po m² korisne površine stana što preračunato u eure po fiksnom tečaju konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna, iznosi 993,00 eura po m² korisne površine stana.

II.

Vrijednost etalonske cijene građenja iz točke I. sadrži sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada uključivo porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

III.

Etalonska cijena građenja za primjenu u drugim propisima utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kuna po m² korisne površine stana što preračunato u eure po fiksnom tečaju konverzije kune u euro iznosi 796,34 eura po m² korisne površine stana.

IV.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/22-01/126

Urbroj: 531-04-02-02-01/01-22-1

Zagreb, 14. prosinca 2022.

Ministar
prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Ivan Paladina, v. r.