Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15., 130/17. 118/18., 21/22. i 114/22.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA (PROGRAM ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE S POGLEDOM DO 2060. GODINE)

I.

Donose se Izmjene i dopune Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom, klasa: 011-02/21-01/213, urbroj: 511-01-152-22-35, od 6. prosinca 2022.

II.

Izmjene i dopune Nacionalnog programa iz točke I. ove Odluke objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/358

Urbroj: 50301-21/22-22-5

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.