Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 3/2023 (5.1.2023.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

33

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja

– Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– Ivica Šušak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– Amalija Babić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Dijana Mandić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Ivana Bulešić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Mia Horvat, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Ružica Vučić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Olivera Fišeković, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Hana Zoričić, predstavnica Ministarstva financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/507
Urbroj: 50301-04/25-23-2
Zagreb, 5. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.