Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 3/2023 (5.1.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NARODNE NOVINE

60

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak Ministarstva financija objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 156 od 30. prosinca 2022. utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O POREZU NA DOHODAK

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 156/2022) u članku 2. pogrešno je objavljena rečenica koja glasi: »Iza. r.br. 38. dodaje se r.br. 39. koji glasi:« koja se kao suvišna briše.

Urbroj: 50501-5/2-23-01
Zagreb, 4. siječnja 2023.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.