Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

NN 8/2023 (20.1.2023.), Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

167

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 148. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

1. Razrješuje se dr. sc. DAMIR ŠANTEK dužnosti predsjednika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

2. Imenuje se ANTONIO ŠUSTIĆ, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, predsjednikom Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Klasa: 080-02/23-02/01

Urbroj: 50301-15/07-23-02

Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.