Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini

NN 17/2023 (14.2.2023.), Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede

298

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19), u vezi s člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/23) te člancima 4. i 5., člankom 7. stavkom 6. i člankom 9. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19, 147/20, 116/21 i 53/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels)
U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2023. godini.

II.

Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima u 2023. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:

Redni brojCFR brojRegistarska oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2023. godinu (t)
1.HRV000001354563-VDATEU0HRV0009810,718
2.HRV0000010028-TPATEU0HRV001009,855
3.HRV000015522797-BGATEU0HRV001069,987
4.HRV000001609700-VDATEU0HRV0014211,155
5.HRV000002120212-TIATEU0HRV002376,966
6.HRV000015958103-TIATEU0HRV0024010,956
7.HRV000015428184493-VDATEU0HRV002419,642
8.HRV0000169812440-PUATEU0HRV0032510,134
9.HRV000016180179674-KŽATEU0HRV003279,000
10.HRV000017080403-TIATEU0HRV0033410,478
11.HRV000017214649-RVATEU0HRV0034210,931
12.HRV000017584259727-VDATEU0HRV0035510,178

III.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od 15. veljače do 31. prosinca 2023. godine, ili do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/100

Urbroj: 525-12/718-23-1

Zagreb, 8. veljače 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.