Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost

NN 32/2023 (22.3.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost

Ministarstvo unutarnjih poslova

567

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 3. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/09 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
PROSTORNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POSLOVNI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DETEKTIVSKA DJELATNOST

Članak 1.

U Pravilniku o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (»Narodne novine«, broj 37/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor mora imati najmanje jednu prostoriju i sanitarni čvor (WC).

Poslovni prostor mora biti čist, uredan i opskrbljen uređajima i sredstvima za dojavu i gašenje požara, sukladno općim propisima o zaštiti od požara.«.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »i telefaks« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/29

Urbroj: 511-01-152-23-5

Zagreb, 13. ožujka 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.