Pravilnik o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

NN 34/2023 (27.3.2023.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

598

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 139/2021 i 146/2022) u članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka odredbe članka 1., članka 2. stavka 1. podstavaka a), b), d), e), f), članka 3. stavka 1., članka 4., članka 5., članka 17., članka 21. i članka 22. stavaka 3. i 4. ovog Pravilnika stupaju na snagu 1. travnja 2023. godine.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 78/08 i 87/14) osim odredbi članaka od 4. do 8., članka 11. stavka 2. i članka 13. koji ostaju na snazi.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-02/40

Urbroj: 530-08-1-2-23-10

Zagreb, 28. veljače 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.