Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini

NN 42/2023 (19.4.2023.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

756

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 13. travnja 2023. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2023. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 8.030.292 EUR.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 8.030.292 EUR raspoređuju se za sljedeće namjene:

RačunIznos u EURNamjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna199.084

1. Lipovljanski susreti 2023. i Večer nacionalnih manjina 2023., Bjelovar (ukupno 10.618 EUR)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 188.466 EUR)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna66.362Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije7.764.846

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

4. financijska sredstva prema članku 6. stavku 1. Kriterija – izravna dodjela u iznimnim slučajevima za žurno djelovanje (6.636 EUR)

Ukupno8.030.292


III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2023. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 10.618 EUR raspoređuju se kako slijedi:

NamjenaOdobreni iznos u EUR
Lipovljanski susreti 2023., Lipovljani5.309
Večer nacionalnih manjina 2023., Bjelovar5.309

IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2023. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 188.466 EUR koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama, a temeljem posebnih odluka koje donosi Savjet za nacionalne manjine.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2023. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2023. godinu na aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, na podskupini računa 381 Tekuće donacije, na računu 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 7.764.846 EUR raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) te programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

NACIONALNA MANJINA

Udruga ili ustanova nacionalne manjine

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u EUR
 
 
I. ALBANCI303.000
 
 
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno167.600
 
 
1.0. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica76.000
Informiranje 
– Informatori – brojeva: 12, A4, 36 str., naklada: 160048.600
– Internetska stranica www.uarh.com.hr1.800
Izdavaštvo 
– Tonin Çobani dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit (Don Ndue Ballabani), B5, 420 str. naklada: 7004.000
Kulturne manifestacije 
– Albanski filmovi u Hrvatskoj – Kulturni informativni centar, Zagreb1.700
– Albanski nacionalni preporod – Novinarski dom, Zagreb2.500
– Dani albanske kulture – Kazalište Vidra, Novinarski dom, Hotel Antunović Zagreb10.000
– Obilježavanje 92. obljetnice smrti albanologa dr. Milana Šufflaya – Novinarski dom, Zagreb1.000
– Sjećanje na pripadnike albanske nacionalne manjine poginule u Domovinskom ratu – Bogdanovci,Vukovar i Zagreb1.400
– Dani albanske mladeži – Hotel Antunović, Zagreb5.000
 
 
1.1. Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, Osijek5.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Osijek5.000
 
 
1.2. Udruga Albanaca Istarske županije, Pula12.300
Izdavaštvo 
– Gjergj Fishta – album (dr. prof. Tonin Çobani, Don Ndue Ballabani), 22 x 24 cm, 144 str., naklada: 10005.000
Kulturni amaterizam 

– Od bake, unuci

– »Perlat« folklorna skupina

4.300
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture u Istri – Pula3.000
 
 
1.3. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb28.000
Informiranje 
– Internetska stranica ww.nacionalnemanjine.hr1.500
Izdavaštvo 
– Odabrane teme iz povijesti albansko-hrvatskih veza (Lovorka Čoralić), B5, 250 str., naklada: 5004.000
– Čojstvo i besa (Velibor Čović), A4, 220 str., naklada: 5003.500
– Kosovo: Povijest u kartama (prof. dr. sc. Mirela Altić), A4, 350 str., naklada: 5006.000
– Matej Mazarek – Nadbiskup skopski 1758. – 1808. (Frok Zefi), B5, 300 str.: 300, naklada: 5003.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanskog kulturnog stvaralaštva – Muzej Mimara, Zagreb2.500
– Tjedan albanske kulture u Zagrebu – Galerija Forum, Zagreb2.500
– Znanstvena tribina o radu prof. dr. sc. Zefa Mirdite – Novinarski dom, Zagreb1.000
– Obilježavanje 30. obljetnice Zajednice Albanaca Grada Zagreba – Novinarski dom, Zagreb4.000
 
 
1.4. Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Karlovac14.500
Informiranje 
– Besa – brojeva: 3, A4, 24 str., naklada: 10004.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja plesna grupa4.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Zorin dom, Karlovac3.000
– Sveta Majka Tereza – Svetište Svetoga Josipa, Karlovac1.000
– Bitolski kongres albanske abecede 1908. – 2023. – Albanski kulturni dom, Karlovac2.500
 
 
1.5. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka20.000
Kulturni amaterizam 

– KUD Shota

– Likovna radionica

6.400
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Rijeka4.000
– Izložba slika Nore Xharrahi – Rijeka2.300
– Promoviranje knjige albanskih autora – Rijeka1.300
– Etno-smotra – Rijeka4.000
– Simpozij o albanskim previranjima tijekom godina – Rijeka2.000
 
 
1.6. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije, Split6.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina3.000
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje značajnih događaja albanske kulture – Split3.000
 
 
1.7. Zavičajna udruga »Hasi«, Zagreb5.800
Informiranje 
– Internetska stranica www.hasi.hr1.000
Kulturne manifestacije 
– Ja mogu – Zagreb1.800
– Širenje nacionalne svijesti i međusobne suradnje pripadnika albanske manjine iz regije Hasi – Zagreb2.000
– Poticanje kreativnosti – Zagreb1.000
 
 
2. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj »Mërgimtari«, Zagreb21.200
Informiranje 
– Internetska stranica www.kazaliste-mergimtari.hr2.000
Kulturni amaterizam 

– Dramska skupina za djecu

– Dramska skupina za odrasle i mlade

13.000
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje Dana albanskog kazališta – predstava »Kthim në histori« – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb2.700
– Obilježavanje 10. obljetnice djelovanja udruge – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb3.500
 
 
3. Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj »Shkëndija«, Zagreb38.300
Kulturni amaterizam 
– Folklorna i glazbena sekcija22.800
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje 60. obljetnice Albanskog kulturnog društva u Hrvatskoj »Shkëndija« – Gastro Globus, Zagreb8.500
– Dani kulture albanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – Hotel Antunović, Zagreb5.000
– Kulturna baština antičke Dardanije od I. do IV. stoljeća u slici – Zagreb2.000
 
 
4. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – DEA, Sisak29.600
Informiranje 
– Internetska stranica: Dea – kulturna mreža2.000
– Portal nacionalnih manjina1.500
Izdavaštvo 
– Kanon Lekë Dukagjini (Shtjefën Gjeçov), 16,5 x 24 cm, 214 str., naklada: 5003.000
– Rječnik albanske religije, mitologije i narodne kulture (Robert Elsie), 16,5 x 24 cm, 281 str., naklada: 5003.000
– Tradicionalna kuhinja (Ljiljana Koci, Marijan Grakalić), 16,5 x 24 cm, 130 str., naklada: 5002.700
– S ljubavlju Dea 5 (Ljiljana Koci), 16,5 x 24 cm, 130 str., naklada: 1302.000
– Albanska mitologija (Mark Tirta), 16,5 x 24 cm, 400 str., naklada: 5003.000
– Skenderbeg u hrvatskoj književnosti – Andrija Kačić Miošić: Izbor pjesama i proza iz djela (urednica Ljiljana Koci), 16,5 x 24 cm, 127 str., naklada: 5002.700
Kulturne manifestacije 
– Ciklus predstavljanja knjiga izdanih uz pomoć Savjeta za nacionalne manjine RH – Zagreb, Pula, Zadar, Rijeka2.000
– Fra Andrija Kačić Miošić – Zagreb1.500
– Istaknute albanske žene – Zagreb2.000
– Kulturna raznolikost – Zagreb2.200
– Izložba albanskih umjetnika – Zagreb2.000
 
 
5. Klub albanskih žena Hrvatske »Kraljica Teuta«, Zagreb27.700
Informiranje 
– Iliria – brojeva: 2, A4, 40 str., naklada: 5009.000
– Internetska stranica časopisa »Iliria« www.iliria.com2.700
Izdavaštvo 
– 40 intervjua… (Shenida Bilalli), A5, 300 str., naklada: 3004.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna grupa Ilirke8.000
Kulturne manifestacije 
– Dani kraljice Teute 2023. – Doprinos manjina Republici Hrvatskoj – Zagreb4.000
 
 
6. Udruga albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk8.000
Izdavaštvo 
– ALB-KRK (Andrijana Gjoni Barbalić), A4, 250 str., naklada: 2503.000
Kulturni amaterizam 
– Dječja sekcija2.000
Kulturne manifestacije 
– Dani albanske kulture – Baška3.000
 
 
7. Udruga albanskih žena Zagreba »Drita«, Zagreb10.600
Kulturni amaterizam 
– Glazbena sekcija2.000
Kulturne manifestacije 
– Ciklus »Uspješna Albanka, inspiracija za žene u dijaspori« – Samka Ferri i Rona Nishliu – Europski dom, Novinarski dom, Zagreb3.400
– Očuvanje albanskog jezika – Knjižnice Grada Zagreba, Zagreb2.000
– Večer poezije albanskih pjesnika – Knjižnice Grada Zagreba, Zagreb800
– Djeca i albanske pjesme – Albanska katolička misija, Zagreb400
– Okrugli stol: Albanci, spasitelji Židova – »Doprinos Albanaca u zaštiti Židova tijekom Drugog svjetskog rata« – Novinarski dom, Zagreb1.000
– Okrugli stol: Albanska žena u politici i poduzetništvu – Hotel Dubrovnik, Zagreb1.000
 
 
I. ALBANCI UKUPNO303.000
  
 
 
II. BOŠNJACI480.000
 
 
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Buzet18.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina »Buzetski biseri«13.000
Kulturne manifestacije 
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2023. – Buzet3.000
– Običaji starog zavičaja Bošnjaka – Buzet2.500
 
 
2. Bošnjačka nacionalna zajednica grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak16.000
Kulturni amaterizam 
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ6.700
Kulturne manifestacije 
– 11. Amaterski festival pjesme sevdalinke – Dvorana Rafinerije nafte Sisak, Sisak5.000
– 20. Sisački bajramski koncert – Sisak2.600
– Festival bošnjačke kulture – »Kazalište 21«, Sisak1.700
 
 
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb31.300
Informiranje 
– Bošnjački glas – brojeva: 12, B5, 44 – 50 str., naklada: 80017.000
– web-izdanje Bošnjačkog glasa1.300
Izdavaštvo 
– Enciklopedijski rječnik tranzicijske epohe (prof. dr. sc. Sead Alić), A5, 382 str., naklada: 5003.400
Kulturne manifestacije 
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – Karlovac, Sisak1.600
– Obilježavanje 30. obljetnice osnivanja Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske – Zagreb (središnja svečanost), Sisak, Karlovac, Pula, Rijeka i Zadar8.000
 
 
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Labina, Labin2.500
Kulturni amaterizam 
– Likovno-dramska skupina2.500
 
 
5. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula12.400
Kulturne manifestacije 
– Srebrenica 28 – trgovi i ulice Grada Pule4.000
– 9. susret Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula8.400
 
 
6. Bošnjačka nacionalna zajednica Rovinj, Rovinj4.000
Kulturne manifestacije 
– Dani bošnjačke kulture i tradicije u Rovinju 2023. – Rovinj2.600
– Predstavljanje knjige autora iz Bosne i Hercegovine – Dom kulture Rovinj600
– Srebrenica – da se nikad ne zaboravi i nijednom narodu ne dogodi – Multimedijalni centar i ulice Rovinja800
 
 
7. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb70.200
Informiranje 
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8 x 23,5 cm, 330 str., naklada: 70027.000
Izdavaštvo 
– AI – Abraham/Ibrahim (prof. dr. sc. Sead Alić), A5, 122 str., naklada: 5003.500
– Baula moga djetinjstva 2 (Azra Mehić), 20 x 20 cm, 50 str., naklada: 5003.500
– Bosanskohercegovačka prezimena III, Amira Turbić-Hadžagić, A5, 250 str., naklada: 5003.800
– Bosanskohercegovački muslimani (Bošnjaci) u Drugom svjetskom ratu (1941. – 1945.) (Adnan Jahić), 17 x 24 cm, 686 str., naklada: 5004.500
Kulturni amaterizam 

– Etno skupina Bosana

– Likovna radionica za djecu »Dvorac sreće i radosti«

17.000
Kulturne manifestacije 
– Bajramski koncert – Zagreb3.000
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XV. susret – Zagreb3.000
– Izložba levhi Mirze Serdarevića i slika Fahrudina Šadića – Dvorana BNZ, Zagreb1.300
– Obilježavanje 30. obljetnice osnivanja Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju – Zagreb2.600
– Obilježavanje 75 godina kinematografije BiH – Zagreb1.000
 
 
8. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka9.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna grupa Riječki Biseri

– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije

6.100
Kulturne manifestacije 
– Bajramski festival – Rijeka1.400
– Sevdalinka kao glazbeni most – HKD Sušak, Rijeka1.500
 
 
9. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar13.500
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Kud BNZZŽ, mješoviti hor Šeher

– Likovna sekcija

6.800
Kulturne manifestacije 
– Bajramsko sijelo – Zadar2.200
– Dani bošnjačke kulture – Zadar1.500
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Zadar1.500
– Srebrenica svijetom hodi – ulice Zadra i prostorije udruge1.500
 
 
10. Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik, Dubrovnik12.000
Izdavaštvo 
– Hasanaginičina kletva (Kemal Tursunović Zmaj), B5, 25 x 17,5 cm, 230 str., naklada: 3003.500
Kulturni amaterizam 

– Likovna radionica

– Mješoviti zbor »Dubrovački zumbuli«

4.500
Kulturne manifestacije 
– XVII. međunarodna smotra folklora i prijateljstva, narodnih igara i plesova – Hotel Lero, Dubrovnik4.000
 
 
11. Bošnjački nacionalni savjet – BNS, Zagreb11.000
Informiranje 
– e-časopis Krug1.500
Kulturne manifestacije 
– Ljetna škola bosanskog jezika i kulture – Edukativni centar Gunja, Gunja3.000
– Okrugli stol »Svebošnjački kongres – Inicijativa BH kulturni centar« – Novinarski dom, Zagreb2.000
– Politička akademija za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – Zagreb4.500
 
 
12. Bošnjačko kulturno umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo15.600
Kulturni amaterizam 
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine15.600
 
 
13. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak, Sisak33.600
Kulturni amaterizam 

– Etno klub

– Folklorna sekcija

– Zbor Nurovaca

– Orkestar Nurovaca

30.000
Kulturne manifestacije 
– Nur u srcu – godišnji koncert udruge – Dom INA Rafinerije nafte Sisak, Sisak1.800
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak1.800
 
 
14. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb, Zagreb35.600
Informiranje 
– Internetska stranica www.nacionalnemanjine.hr1.500
Kulturni amaterizam 

– Dječji pjevački zbor

– Dramski studio Dječja scena

– Njegovanje narodnih običaja i plesova – folklorni ansambl

20.000
Kulturne manifestacije 
– VII. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka Grada Zagreba – Zagreb1.500
– XVI. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Zagreb2.000
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb1.500
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb1.500
– Sevdah i sevdalinka u tradiciji Bošnjaka – Omladinski klub muslimana, Zagreb600
– XVI. smotra folklornog stvaralaštva KUD-ova Bošnjaka Hrvatske – Zagreb7.000
 
 
15. Bošnjačko kulturno umjetničko društvo Vodnjan, Vodnjan5.200
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija2.500
Kulturne manifestacije 
– Bošnjačka noć – Vodnjan2.700
 
 
16. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split, Split10.900
Kulturni amaterizam 

– Dramska skupina

– Zbor »Sevdah«

– Dječji vokalni sastav Zumbuli

– Splitski ljiljani – vokalni sastav mladih

7.000
Kulturne manifestacije 
– Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Splita i splitsko-dalmatinske županije – Hrvatski dom, Split1.200
– XVI. Smotra folklora i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Zagreb2.700
 
 
17. Kulturno umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula20.000
Kulturni amaterizam 
– Folklor, glazba i recitacija14.500
Kulturne manifestacije 
– Bošnjačko sijelo – Večer folklora i sevdaha – Pula5.500
 
 
18. Kulturno umjetničko društvo »Đulistan«, Labin7.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija2.000
Kulturne manifestacije 
– Večer folklora – Labin3.000
– Obilježavanje 10. godišnjice KUD-a Đulistan – Labin2.000
 
 
19. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan7.600
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija3.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklora i susret folkloraša – Potpićan2.600
– Obilježavanje 10. godišnjice KUD-a Kršanski ljiljani – Potpićan2.000
 
 
20. Kulturno umjetničko društvo Ljiljan – Zadar, Zadar4.000
Kulturni amaterizam 

– Glazbena sekcija

– Plesna sekcija

3.000
Kulturne manifestacije 
– Skupna izložba fotografija – ISF – Zadar1.000
 
 
21. Kulturno umjetničko društvo Sevdah Rijeka, Rijeka7.300
Kulturni amaterizam 
– KUD Sevdah Rijeka (ples, zbor i VIS Aferim)5.800
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklora i sevdaha Rijeka – Sportska dvorana Dinko Lukarić, Rijeka1.500
 
 
22. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula30.500
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor »Bosna« – Istarske gondže12.000
Kulturne manifestacije 
– 18. Festival bošnjačke kulture u Istri – Park Plaza Histria, Pula14.500
– Bošnjaci u starim povijesnim i novim geostrateškim okvirima – Dom hrvatskih branitelja, Pula2.500
– Izložba povodom 50. godišnjice smrti književnika Ahmeda Muradbegovića – Kino Vali, Pula1.500
 
 
23. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan, Vodnjan6.500
Kulturne manifestacije 
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Sportsko rekreativni centar Galižana4.900
– Izmaštana stvarnost – Dom mladih Vodnjan, Vodnjan1.600
 
 
24. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb86.500
Informiranje 
– SABAH Info – brojeva: 12, A4, 40 str., naklada: 200046.000
Izdavaštvo 
– Jači od zla (Bahrija V. Bašić), A5, 340 str., naklada: 5004.500
– Izlet u Bosanski Novi (Faruk Islamović), A4, 63 str., naklada: 200-5003.500
Kulturne manifestacije 
– XVI. Smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Dom sportova, Zagreb16.000
– »Da se nikad ne zaboravi« – Hrvatski sabor, Zagreb, Srebrenica, Potočari, BiH4.500
– Okrugli stol – Bošnjaci i perspektiva u RH – Hotel Pula, Pula2.000
– Obilježavanje 20. jubilarne godišnjice udruge – Hotel Pula, Pula10.000
 
 
25. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka9.300
Kulturne manifestacije 
– Kultura sjećanja – Rijeka1.500
– Likovno-poetski susreti manjina – Rijeka2.000
– Srebrenica svijetom hodi – Korzo, Gat Karoline Riječke, Rijeka4.500
– Dan bijelih traka – Vijećnica Grada Rijeke, Rijeka1.300
 
 
II. BOŠNJACI UKUPNO480.000
  
 
 
III. BUGARI24.210
 
 
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb24.210
Informiranje 
– Rodna riječ – brojeva: 4, 21 x 28,5 cm, 48 str., naklada: 30017.000
Kulturne manifestacije 
– Izložba eminentnog bugarskog slikara Zdravka Jončeva u Zagrebu – Galerija ULUPUH, Zagreb3.100
– Proslava dana narodnih preporoditelja u Đakovu – Đakovo4.110
 
 
III. BUGARI UKUPNO24.210
  
 
 
IV. CRNOGORCI122.000
 
 
1. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – ukupno115.200
 
 
1.0. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – bez članica59.700
Informiranje 
– Crnogorski glasnik – brojeva: 6, A4, 48 – 62 str., naklada: 60023.800
– Ljetopis crnogorski – brojeva: 1, 21 x 27 cm, 140 str., naklada: 3005.300
Izdavaštvo 
– Branko Banjević – Glasovi (urednik Marko Špadijer), 13 x 21 cm, 500 str., naklada: 3504.000
– Diplomacija za nezavisnost (Ana Radović Kapor), 15 x 21 cm, 317 str., naklada: 3504.000
– Integralni pluralizam (Ivo Družić), 15 x 21 cm, 400 str., naklada: 3504.000
– Osvrti Branka Banjevića (urednik Marko Špadijer), 13 x 21 cm, 320 str., naklada: 3504.000
Kulturne manifestacije 
– Izložba Dimitrija Popovića – Galerija Kristofor Stanković, Zagreb4.640
– Hommage Njegošu – Zagreb6.640
– Voskresenja ne biva bez smrti – Crnogorski dom, Zagreb3.320
 
 
1.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Bujština« – Umag, Umag7.500
Kulturni amaterizam 
– Dramska sekcija1.300
Kulturne manifestacije 
– Crnogorski śednik – Dvorana Zajednica Talijana, Umag2.600
– Crnogorsko veče – Kolom kolo naokolo – Trg slobode i Multimedijalni centar POU Umag2.600
– Književne večeri i izložbe – Gradska knjižnica Umag i Multimedijalni centar POU Umag1.000
 
 
1.2. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro« – Zagreb, Zagreb23.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Montenegro«11.400
Kulturne manifestacije 
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb2.600
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb1.300
– Izložbena djelatnost – Crnogorski dom, Zagreb3.200
– Lučindanski susreti u Zagrebu – Dvorana »SKUC«, Zagreb5.000
 
 
1.3. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka, Rijeka14.300
Informiranje 
– Internetska stranica udruge1.500
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Montenegri«7.570
Kulturne manifestacije 
– Petrovdanski sabor i likovne izložbe – Lokve, Gorski kotar5.230
 
 
1.4. Zajednica Crnogoraca – Split, Split10.200
Kulturni amaterizam 
– Zbor ZCS-a »Crnogorske zore«6.640
Kulturne manifestacije 
– Crnogorsko veče – Split3.560
 
 
2. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka6.800
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor »Cromontenegrina«4.050
Kulturne manifestacije 
– Suvremena crnogorska likovna umjetnost u Hrvatskoj 2023. – galerije Rijeka, Grožnjan, Pula, Osijek1.430
– Lik i djela djelatnih ljudi iz Crne Gore koji su dali značajan doprinos razvoju hrvatske kulture – Rijeka1.320
  
IV. CRNOGORCI UKUPNO122.000
 
 
 
 
V. ČESI678.000
 
 
1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukupno326.000
 
 
1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica90.300
Izdavaštvo 
– 100. godina Češke besede Kaptol (1923-2023) (skupina autora: Zdenko Tauš, Kristina Rupert, Goran Hruška, Sanja Musil, Ljiljana Marić), 21 x 21 cm, 152 str., naklada: 5009.000
– Na našem dvoře (dotisak) (Helena Sabolić Zakora), 17 x 19 cm, 74 str., naklada: 2002.000
– Z receptáře našich babiček (Svjetluška Prokopić), 18,8 x 24,4 cm, 200 str., naklada: 4002.000
Kulturni amaterizam 

– Klub literarnog stvaralaštva

– Klub likovnih umjetnika

1.860
Kulturne manifestacije 
– Smotra pjevačkih zborova i skupina – Zpěvánky – Daruvar, Međurić, Veliki Zdenci16.800
– Smotra malih glazbenih skupina – Prekopakra7.300
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac9.950
– Smotra dječjeg stvaralaštva – Naše jaro – Doljani. Končanica, Daruvar10.540
– Etno dan – Ivanovo Selo7.300
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo10.250
– Žetvene svečanosti – Dožínky – Kaptol13.300
 
 
1.1. Češka beseda Bjeliševac, Bjeliševac4.700
Kulturni amaterizam 

– Muška pjevačka skupina

– Mješovita pjevačka skupina

2.700
Kulturne manifestacije 
– 90. obljetnica Češke besede Bjeliševac – Bjeliševac2.000
 
 
1.2. Češka beseda Daruvar, Daruvar12.700
Kulturni amaterizam 

– Folklorni ansambl Holubička

– Kazališna sekcija

– Knjižnica Frante Buriana

– Pjevački zbor

– Orkestar i pjevačice

– Skupina kreativnog stvaralaštva

11.100
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture Češke besede Daruvar – Češki dom Daruvar, Daruvar1.600
 
 
1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac10.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina Korálky

– Kreativna skupina

– Pjevačka skupina Konvalínky

– Tradicionalna češka limena glazba – Dechovka

– Glazbeni ansambl

– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice

8.400
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Daruvarski Brestovac1.600
 
 
1.4. Češka beseda Dežanovac, Dežanovac1.330
Kulturni amaterizam 
– Sekcija za izradu tradicionalnih predmeta1.330
 
 
1.5. Češka beseda Doljani, Doljani12.050
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina

– Limena glazba

– Dramska skupina

– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav

– Kreativna skupina

10.720
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Kuharski vitraj – Doljani1.330
 
 
1.6. Češka beseda Donji Sređani, Donji Sređani5.000
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka skupina

– Kazališna skupina

3.930
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Donji Sređani1.070
 
 
1.7. Češka beseda Golubinjak, Golubinjak3.200
Kulturni amaterizam 

– Dramska sekcija

– Pjevačka sekcija

2.130
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Golubinjak1.070
 
 
1.8. Češka beseda Gornji Daruvar, Gornji Daruvar8.300
Kulturni amaterizam 

– Glazbena skupina

– Kreativna – tradicijska skupina

– Pjevačka skupina

– Kazališna skupina

6.690
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Gornji Daruvar1.610
 
 
1.9. Češka beseda grada Garešnica, Garešnica9.100
Kulturni amaterizam 

– Glazbena sekcija

– Pjevačka sekcija

– Kazališna sekcija

– Kreativna sekcija

7.770
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Garešnički Brestovac1.330
 
 
1.10. Češka beseda Hercegovac, Hercegovac7.200
Kulturni amaterizam 

– Plesna skupina »Pampelišky«

– Plesna skupina »Svetlušky«

– Plesna skupina »Manželsky pari«

– Glazbena skupina »Puhački orkestar«

6.240
Kulturne manifestacije 
– Majski susreti u Hercegovcu (Dani češke kulture) – Masarykov dom, Hercegovac960
 
 
1.11. Češka beseda Ivanovo Selo, Ivanovo Selo5.050
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina

– Puhački orkestar

5.050
 
 
1.12. Češka beseda Jazvenik, Jazvenik3.130
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka skupina

– Folklorna sekcija

2.200
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Narodni dom, Jazvenik930
 
 
1.13. Češka beseda Kaptol, Kaptol7.300
Kulturni amaterizam 

– Glazbena skupina »Bohemia«

– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«

– Starija folklorna skupina »Červena sukinka«

– Pjevačka skupina »Zlate udoli«

5.970
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture i dan otvorenih vrata ČB Kaptol – Kaptol1.330
 
 
1.14. Češka beseda Končanica, Končanica12.750
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Pjevačka skupina Končenjačke

– Glazbena sekcija

11.420
Kulturne manifestacije 
– Končenické hody – Dani češke kulture i tradicije – Končanica1.330
 
 
1.15. Češka beseda Ljudevit Selo, Ljudevit Selo7.500
Kulturni amaterizam 

– Kazališna skupina

– Kreativna skupina »Růžičky«

– Pjevačka skupina »Lipovecka dĕvčata«

– Limena glazba

7.500
 
 
1.16. Češka beseda Međurić, Međurić7.200
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka sekcija Glas

– Glazbena skupina

– Odrasla folklorna sekcija

– Puhački orkestar

– Dječja folklorna sekcija

– Etno sekcija

5.870
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture Grada Kutine – Međurić1.330
 
 
1.17. Češka beseda općine Lipovljani, Lipovljani7.300
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Pjevačka sekcija

– Glazbena sekcija

– Kreativno-literarna sekcija

– Dječja sekcija

5.700
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture u Lipovljanima – Društveni dom, Lipovljani1.600
 
 
1.18. Češka beseda Osijek, Tenja6.900
Kulturni amaterizam 

– Etno skupina

– Glazbena skupina

– Likovna skupina

– Pjevačka skupina

5.800
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Hrvatski dom, Tenja1.100
 
 
1.19. Češka beseda Prekopakra, Prekopakra8.300
Kulturni amaterizam 

– Odrasla folklorna skupina »Usmev«

– Kazališno-glazbeno-scenska skupina »Fanfrnoch«

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja folklorna skupina

– Mladi komorni sastav »Hvězdičky«

6.700
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Knedliky 2023 – Prekopakra1.600
 
 
1.20. Češka beseda Rijeka, Rijeka16.420
Kulturni amaterizam 

– Kreativna radionica A je to

– Dramska skupina

– Folklorna skupina Dospjeli

– Pjevački zbor Nostalgija

– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa

– Folklorna skupina Raček – starija grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa

14.820
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Rijeka1.600
 
 
1.21. Češka beseda Sisak, Sisak10.600
Kulturni amaterizam 

– Kazališna skupina

– Folklorna skupina

– Pjevačka skupina

9.000
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Sisak1.600
 
 
1.22. Češka beseda Šibovac, Šibovac6.130
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka skupina

– Dramska skupina

– Kreativna skupina

4.530
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Šibovac1.600
 
 
1.23. Češka beseda Treglava, Treglava6.770
Kulturni amaterizam 

– Mješoviti zbor

– Kazališna skupina

– Etno-kreativna skupina

– Plesna skupina – odrasli

5.640
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Treglava1.130
 
 
1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci, Veliki Zdenci8.640
Kulturni amaterizam 

– Pjevački zbor »Zdenčanke«

– Najstarija plesna skupina »Vodička«

– Srednja plesna skupina »Vodička«

– Najmlađa plesna skupina »Vodička«

– Tradicijska skupina

– Limena glazba

7.570
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Veliki Zdenci1.070
 
 
1.25. Češka beseda Virovitica, Virovitica10.500
Kulturni amaterizam 

– Dramska sekcija

– Plesna sekcija

– Mješoviti zbor

– Komorni sastav

– Puhački orkestar

8.000
Kulturne manifestacije 
– 21. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog – Češki dom, Virovitica2.500
 
 
1.26. Češka beseda Virovitičko-podravske županije, Virovitica5.600
Kulturni amaterizam 

– Plesna skupina

– Dramska skupina

– Pjevačka skupina

– Glazbena skupina »Horaci«

– Kreativna skupina

4.000
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture u Virovitici – Virovitica1.600
 
 
1.27. Češka beseda Zagreb, Zagreb15.700
Kulturni amaterizam 

– Pjevački zbor Češke besede Zagreb »Bohemia

– Folklorna skupina Češke besede Zagreb »Jeteliček«

– Kazališna skupina – stariji »Josef Václav Frič«

– Folklorna skupina »Záhřebské sluníčko«

– Kazališna skupina – mlađi »Záhřebské sluníčko«

– Kreativna skupina Češke besede Zagreb »Perličky«

– Glazbena skupina

14.100
Kulturne manifestacije 
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb1.600
 
 
1.28. Češka beseda Zagrebačke županije, Dubrava5.850
Izdavaštvo 
– Česi – Moravljani u Dubravi i okolici (Stanislav Šustek), 17 x 24 cm, 96 str., naklada: 2501.330
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom3.450
Kulturne manifestacije 
– Dan češke kulture – Dubrava1.070
 
 
1.29. Češka obec Bjelovar, Bjelovar10.480
Kulturni amaterizam 

– Zbor »Kateřine«

– Kazališna skupina »Lucerna«

– Vokalna skupina »Rozmarinke«

– Velika folklorna skupina »Srdečko«

– Glazbena skupina »Stari prijatelji«

– Srednja folklorna skupina »Srdečko«

– Mala folklorna skupina »Srdečko«

5.150
Kulturne manifestacije 
– Dani češke kulture – Dom Češke obeci Bjelovar, Knjižnica Petar Preradović, Glazbeni paviljon, Bjelovar1.330
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana europskih prvaka, Bjelovar4.000
 
 
2. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota Daruvar – Novinové nakladatelství Jednota Daruvar, Daruvar352.000
Informiranje 
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5 x 26,5 cm, 32 str., naklada: 120076.200
– Jednota – brojeva: 50, A4, 28 str., naklada: 1250247.900
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17 x 24 cm, 220 str., naklada: 75017.400
– Přehled – brojeva: 1, 14,5 x 20,5 cm, 144 str., naklada: 110010.500
  
V. ČESI UKUPNO678.000
 
 
 
 
VI. MAĐARI1.021.000
 
 
1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – ukupno924.900
 
 
1.0. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – bez članica496.700
Informiranje 
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 48, 23,5 x 33,3 cm, 24 str., naklada: 120090.000
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., naklada: 80020.000
– Rovátkák – Crtice – brojeva: 4, 12 x 19,5 cm, 70 str., naklada: 20016.000
Izdavaštvo 
– Trideset godina DZMH – Harmincéves a HMDK (Šandor Jakab, Arpad Pasa), 17,5 x 25 cm, 224 str., naklada: 5006.500
– Főzők tánca – Naša priča (Dragutin Fezi), 17,5 x 25 cm, 368 str., naklada: 5006.500
– Szentlászló 152 – Laslovo 152 (Ladislav Kočiš), 17,5 x 25 cm, 145 str., naklada: 50011.000
– Háború és béke a Drávaszögben (Zsuzsanna Reppman Dékány), 21 x 15 cm, 128 str., naklada: 5003.500
Kulturne manifestacije 
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš18.000
– Svaki je Mađar jednako bitan – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split6.000
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Kopačevo, Lug, Zmajevac24.200
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Novi Bezdan2.500
– 175. obljetnica Mađarske građanske revolucije – središnja proslava – Dom kulture, Suza2.000
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina4.000
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture, Draž2.000
– Niste zaboravljeni – serijal manifestacija / prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korođ600
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Crkva Srca Isusova, Draž1.900
– Obilježavanje 30. obljetnice osnivanja Demokratske zajednice Mađara Hrvatske – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek12.000
 
 
– financijska potpora sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (NN MU 8/1995)270.000
 
 
1.1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Batina, Batina25.300
Kulturni amaterizam 

– Plesna skupina »Gospođice i momci«

– Dječja plesna skupina »Ljiljani«

13.500
Kulturne manifestacije 
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina6.500
– Berbena svečanost – Dom kulture, Batina4.000
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture, Batina1.300
 
 
1.2. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Beli Manastir, Beli Manastir29.500
Kulturni amaterizam 

– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«

– Sekcija amaterskih umjetnika slikara, kipara i fotografa

13.200
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske tradicije u Belom Manastiru – Trg slobode, Beli Manastir6.200
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir3.300
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru na temu: »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir2.000
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir1.300
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir1.000
– Božićna večer mađarske zajednice u Belom Manastiru – Beli Manastir2.500
 
 
1.3. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Bilje, Bilje5.000
Kulturne manifestacije 
– Sjećanje na mađarske nacionalne praznike – Bilje500
– Obilježavanje manifestacija vezanih uz mađarsku tradiciju – Bilje600
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje600
– Naučimo povijest mađarskog naroda – Bilje1.300
– Dani dvorca Eugena Savojskog u Bilju – Bilje2.000
 
 
1.4. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Darda, Mece5.200
Kulturne manifestacije 
– Susret mađarske mladeži – Darda1.300
– Večer mađarske glazbe i folklora – Darda3.300
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika – Darda600
 
 
1.5. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi5.000
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Dom kulture, Kneževi Vinogradi3.000
– Mađarska kulturno-povijesna događanja u Kneževim Vinogradima – Dom kulture, Kneževi Vinogradi1.500
– Advent u mađarskoj zajednici u Kneževim Vinogradima – Dom kulture, Kneževi Vinogradi500
 
 
1.6. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kopačevo, Kopačevo18.500
Kulturne manifestacije 
– Ribarski dani u Kopačevu – Kopačevo12.000
– Obilježavanje običaja Mađara u Kopačevu – Mađarski dom, Kopačevo6.500
 
 
1.7. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kotlina, Kotlina16.200
Kulturni amaterizam 

– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor

– Sekcija amaterskih umjetnika – slikara

– Dječja kreativna radionica »Kotlina«

13.500
Kulturne manifestacije 
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina1.000
– Smotra zborova – Mađarski dom, Kotlina1.000
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina700
 
 
1.8. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Laslovo, Laslovo9.300
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor »Rozmaring«4.000
Kulturne manifestacije 
– 7. Večer mađarske tradicionalne glazbe – Laslovo2.000
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Laslovo2.000
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture, Laslovo1.300
 
 
1.9. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Lug, Lug3.300
Kulturne manifestacije 
– Susret njegovatelja mađarske tradicije Karpatskog bazena – Lug2.000
– Susret nacionalnih manjina u Baranji – Lug1.300
 
 
1.10. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac, Novi Gradac6.400
Kulturni amaterizam 
– Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor5.300
Kulturne manifestacije 
– Predstavljanje starih, dječjih igara – Mjesni dom Novi Gradac500
– 27. »Magyar bál» susret folklornih skupina – Mjesni dom Novi Gradac600
 
 
1.11. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka9.300
Izdavaštvo 
– Kralj Matija i istinoljubivi pastir – Mátyás király meg az igazmondó juhász (mađarska narodna priča), 20 x 20 cm, 28 str., naklada: 1202.000
Kulturni amaterizam 

– Dramsko-književna sekcija

– Likovna sekcija

2.600
Kulturne manifestacije 
– Festival bajki – Rijeka750
– 16. Likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka650
– 15. Festival poezije i tradicije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka650
– 7. Mađarski dani u Rijeci – Rijeka2.000
– Proslava nacionalnih praznika – Rijeka650
 
 
1.12. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split10.300
Kulturni amaterizam 

– Vokalno instrumentalni sastav »Danko Pišta«

– Likovna sekcija

– Literarna sekcija

5.000
Kulturne manifestacije 
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin5.300
 
 
1.13. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Suza, Suza2.600
Kulturne manifestacije 
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture, Suza1.300
– Adventska večer s obilježjima mađarske tradicije – Košutov Dom, Suza1.300
 
 
1.14. Društvo Mađara Lipik, Lipik3.300
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH1.300
Kulturne manifestacije 
– Obilježavanje manifestacija vezanih uz Mađare iz Brekinske – Dom kulture, Brekinska2.000
 
 
1.15. Društvo Mađara Pakrac, Pakrac6.500
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH3.300
Kulturne manifestacije 
– 10. Dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom Franje Tuđmana, Pakrac2.000
– Putevima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac600
– Božićni običaji Mađara u Pakracu – Kurija Janković, Pakrac600
 
 
1.16. Kulturno-umjetnička udruga – Novi Bezdan, Novi Bezdan23.200
Kulturni amaterizam 

– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos«

– Dramska sekcija Komikus

– Glazbena škola »Pengetők«

– Kreativni kutak

16.800
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan2.000
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan1.300
– Festival kukuruza – Novi Bezdan2.500
– Slijed adventskih i božićnih programa – Novi Bezdan600
 
 
1.17. Kulturno umjetničko društvo »Arany János« Kopačevo, Kopačevo11.700
Kulturni amaterizam 

– Glazbeni sastav »Kaz«

– Plesna skupina Tavirózsa

6.500
Kulturne manifestacije 
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Mađarski dom, Kopačevo2.000
– Dječji kreativni tabor Kopačevo – selo bajki – Mađarski dom, Kopačevo2.600
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika – Mađarski dom, Kopačevo600
 
 
1.18. KUD »Čardaš« Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Suza13.000
Kulturni amaterizam 
– KUD »Čardaš« DZMH Suza10.400
Kulturne manifestacije 
– Berbena svečanost – Dom kulture, Suza2.600
 
 
1.19. Kulturno-umjetničko društvo »Jokai Mor« Suza, Suza6.000
Kulturni amaterizam 

– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«

– Dramska sekcija »Podium«

– Kreativna radionica »Szivarvany«

4.500
Kulturne manifestacije 
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture, Suza1.500
 
 
1.20. Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor« Dalj Planina, Dalj16.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorne skupine »Bokréta és Cserebogár – uz glazbenu pratnju«14.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture, Dalj Planina1.300
– Uskršnji koncert – Dom kulture, Dalj Planina700
 
 
1.21. Kulturno umjetničko društvo Petőfi Sándor Laslovo, Laslovo19.300
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja14.000
Kulturne manifestacije 
– Ususret žetvi – Laslovo4.000
– Multikulturni dječji festival folklora – Dom kulture, Laslovo1.300
 
 
1.22. Kulturno-umjetničko društvo »Vardarac«, Vardarac19.000
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – sekcija za djeca i mladež11.200
Kulturne manifestacije 
– Proslava Dana naselja – XXI. Tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-Uteš« – Vardarac3.300
– XV. Međunarodna smotra folklora u Vardarcu – Vardarac4.500
 
 
1.23. »Mađarska katolička žena« – Baranja, Beli Manastir, Beli Manastir2.700
Kulturne manifestacije 
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Centar za kulturu, Beli Manastir2.700
 
 
1.24. Mađarski kulturni krug »Zrinyi«, Osijek5.800
Kulturni amaterizam 
– Dječja dramska skupina »Dörömb«4.500
Kulturne manifestacije 
– Film i književnost o mađarskoj manjini – Filozofski fakultet, Osijek1.300
 
 
1.25. Mađarsko kulturno društvo – »Móricz Zsigmond« Magyar kultúregyesület, Pula12.500
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina Zvjezdice

– Njegovanje mađarske kulturne baštine

4.000
Kulturne manifestacije 
– 24. Tjedan mađarske kulture u Puli – Pula7.800
– Jadranski susreti Mađara – Pula700
 
 
1.26. Mađarsko kulturno društvo »Petőfi Sándor« Lug, Lug7.300
Kulturni amaterizam 
– Čuvari tradicije (folklorna skupina i mješoviti pjevački zbor)4.000
Kulturne manifestacije 
– Advent 2023 – Omladinski dom, Lug2.000
– Kulturna baština – Lug1.300
 
 
1.27. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo »Julia Baranyai« Zmajevac, Zmajevac11.300
Kulturne manifestacije 
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Zmajevac4.500
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture, Zmajevac3.500
– Adventska večer u duhu mađarske kulture u Zmajevcu – Reformatska crkva, Zmajevac2.000
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Zmajevcu – Reformatska crkva, Zmajevac1.300
 
 
1.28. Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci, Vinkovci9.500
Kulturni amaterizam 
– Zbor »Zlatni klas« i kreativna radionica4.000
Kulturne manifestacije 
– 12. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište Vinkovci2.000
– 9. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci1.900
– Proslava mađarskih praznika – Vinkovci600
– Zimski susreti zborova – Vinkovci600
– Mađarski adventski običaji – Vinkovci400
 
 
1.29. Udruga Mađara grada Vukovara, Vukovar17.500
Kulturni amaterizam 

– Ženski pjevački zbor »Jesenske ruže»

– Sekcija »Čuvari mađarskih okusa i vrijedne ruke«

12.000
Kulturne manifestacije 
– 15. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar2.800
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar1.300
– Okusi mađarske kuhinje – Mađarska kuća Vukovar600
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća Vukovar800
 
 
1.30. Udruga mladih Hrastin, Hrastin11.000
Kulturni amaterizam 
– Sekcija amaterskih umjetnika – slikari, kipari, izrađivači tradicionalnih rukotvorina1.500
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin1.500
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Hrastin5.500
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture, Hrastin1.200
– Obiteljski dan uz kulturu i tradicionalne igre mladih – Hrastin1.300
 
 
1.31. Udruga mladih Lug, Lug25.500
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH4.000
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 13. Paprika fest – Omladinski dom, Lug7.800
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom, Lug3.800
– 8. Međunarodni dani tradicije i kulture u Lugu – Omladinski dom, Lug3.500
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug1.900
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom, Lug1.900
– Obilježavanje 10. godišnjice rada Udruge mladih Lug – Lug2.600
 
 
1.32. Udruga za njegovanje običaja Mađara »Korogy« iz Korođa, Korog24.000
Kulturni amaterizam 

– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja

– Glazbena sekcija

13.900
Kulturne manifestacije 
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture, Korog2.700
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog2.700
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog2.000
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture, Korog800
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Koroga 1991. – Korog700
– Susret obitelji iz Karpatskog bazena – Dom kulture, Korog1.200
 
 
1.33. Udruga za njegovanje običaja Mađara Podolje, Podolje4.000
Kulturne manifestacije 
– Mađarska večer u Podolju – Dom kulture, Podolje2.000
– Nastup mađarskih dramskih amaterskih skupina – Dom kulture, Podolje2.000
 
 
1.34. Zajednica Mađara Daruvar, Daruvar8.800
Kulturni amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH4.000
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Donji Daruvar1.300
– Putevima mađarskog plemstva – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar1.300
– Bogatstvo tradicije – Daruvar600
– Manjinski krug – Hrvatski dom, Daruvar1.000
– Kuća plesa – Hrvatski dom, Daruvar600
 
 
1.35. Zajednica Mađara Dežanovac, Trojeglava9.500
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina »Leptirići«

– Pjevačka skupina »Pacsirta«

8.000
Kulturne manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Trojeglava1.500
 
 
1.36. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica11.000
Kulturni amaterizam 

– Dječja folklorna skupina

– Glazbeni sastav

– Čuvari mađarske kulture i baštine

8.000
Kulturne manifestacije 
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica1.500
– Dan mađarske pjesme i folklora Velika Pisanica – Velika Pisanica1.500
 
 
1.37. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije, Virovitica3.900
Kulturni amaterizam 

– Njegovanje mađarske kulture i običaja

– Pjevačke zbor »Virovitičke grlice«

3.000
Kulturne manifestacije 
– Dani kulture Mađara – Virovitica900
 
 
2. Civilni centar Deak Ferenc, Lug7.500
Kulturne manifestacije 
– Boje jeseni – Mađarska kuća u Zmajevcu, Zmajevac3.300
– Ljetni dječji susreti Volim Baranju – Mađarska kuća Zmajevac, Zmajevac1.400
– Jesenji dječji susreti Volim Baranju – Mađarska kuća u Zmajevcu, Zmajevac1.400
– Tanchaz-pokret – Zmajevac, Suza, Vardarac, Lug, Korođ, Laslovo1.400
 
 
3. Kulturno umjetničko društvo Ady Endre Korog, Korog8.100
Kulturni amaterizam 
– Folklorna skupina djece, folklorna skupina mladih, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, dramsko-literarna sekcija5.300
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH – Dom kulture, Korog1.000
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH – Dom kulture, Korog800
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH – Dom kulture, Korog1.000
 
 
4. Kulturno umjetničko društvo »József Attila Zmajevac«, Zmajevac10.700
Kulturni amaterizam 
– Ženski zbor3.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra folklornih skupina – Zmajevac2.000
– Međunarodna glazbena večer – Zmajevac2.700
– Tabor folklora i starih zanata – Zmajevac1.000
– Susret mađarskih amaterskih dramskih skupina – Zmajevac2.000
 
 
5. Mađarska kulturna udruga »Pélmonostor«, Beli Manastir5.500
Kulturni amaterizam 

– Ženski pjevački zbor

– Sekcija za njegovanje običaja Mađara

– Dramska sekcija

2.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra zborova povodom blagdana Duhova – Centar za kulturu, Beli Manastir600
– Smotra zborova povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir600
– Obilježavanje 25. jubilarne godišnjice MKU Pélmonostor – Centar za kulturu, Beli Manastir2.300
 
 
6. Mađarsko kulturno društvo »Ady Endre« Magyar Kultúrkör, Zagreb8.500
Kulturni amaterizam 

– Kazališna sekcija

– Mješoviti zbor

– Glazbena sekcija

6.700
Kulturne manifestacije 
– Mađarska tribina – Zagreb600
– Dječje radionice – Zagreb450
– Izložbe (Dan mađarske kulture, Petőfi – pjesnik revolucije, Sv. Stjepan) – Zagreb300
– Literarno-dramsko-lutkarske radionice – Zagreb450
 
 
7. Mađarsko kulturno društvo Népkör Osijek, Osijek15.300
Kulturni amaterizam 

– Mješoviti zbor

– Folklorna sekcija

8.000
Kulturne manifestacije 
– Dan Mađara u Osijeku – Osijek4.000
– Manifestacije za njegovanje mađarske glazbene kulture – Osijek2.000
– Prezentacija mađarske tradicije i kulture – Osijek1.300
 
 
8. Mađarsko kulturno umjetničko društvo Darda, Darda4.000
Kulturni amaterizam 

– Dječja folklorna skupina

– Glazbeni sastav Pertlik

2.000
Kulturne manifestacije 
– 14. Tradicionalna manifestacija rušenja majpana u Dardi – Mađarska kuća, Darda660
– Smotra mađarskih dječjih folklornih sastava u Dardi – Mađarska kuća, Darda670
– Smotra mađarskih glazbenih sastava u Dardi – Mađarska kuća, Darda670
 
 
9. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Stari Jankovci, Stari Jankovci12.500
Kulturni amaterizam 

– Mješovita folklorna skupina

– Mješoviti zbor

10.000
Kulturne manifestacije 
– Smotra pjesme i plesa – Dom kulture, Stari Jankovci1.300
– Tradicionalno rušenje majskog drveta – Stari Jankovci600
– Mađarski adventski običaji – »Božićna bajka« – Stari Jankovci600
 
 
10. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk, Zmajevac9.200
Kulturne manifestacije 
– Dan sela Zmajevac – Zmajevac8.000
– Jesenji kamp izrade rukotvorina po narodnim tradicijama – Reformatski surduk, Zmajevac1.200
 
 
11. Zajednica Mađara grada Bjelovara, Bjelovar7.300
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija, vezilje, dječja skupina, zbor5.500
Kulturne manifestacije 
– Bjelovarsko ljeto – Bjelovar600
– 7. Folklorne jeseni – Bjelovar600
– Očuvajmo mađarske božićne običaje – Bjelovar600
 
 
12. Zajednica Mađara Grubišnoga Polja, Grbavac7.500
Kulturni amaterizam 
– Plesna skupina, pjevačka skupina i dramska skupina5.500
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna smotra folklora – Etno kuća, Grbavac1.000
– Jesen u Grbavcu – Etno kuća, Grbavac1.000
  
VI. MAĐARI UKUPNO1.021.000
 
 
 
 
VII. MAKEDONCI191.000
 
 
1. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno165.600
 
 
1.0. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica74.000
Informiranje 
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4, 40 str., naklada: 80039.000
Izdavaštvo 
– Makedonija tako daleka, a tako bliska (Dragoljub Siljanoski), 17 x 24 cm, 168 str., naklada: 3004.100
– Mamina makedonska kuharica (Marija Činčurák), 17×24 cm, 130 str., naklada: 3004.100
Kulturne manifestacije 
– 26. Dani braće Miladinov (u organizaciji s MKD-om »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek, Đakovo, Našice2.000
– 32. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji s MKD-om »Makedonija« iz Splita) – Split2.000
– Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatsko – Pula8.000
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji s MKD-om »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula2.000
– Ilinden 1903. – 2023. (u organizaciji s MKD-om »Ilinden« iz Rijeke) – Park šuma Golubinjak, Lokve8.000
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD-om »Biljana« iz Zadra) – Zadar1.400
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji s ­MKD-om »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor2.000
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split1.400
 
 
1.1. Makedonsko kulturno društvo »Biljana« – Zadar, Zadar12.200
Kulturni amaterizam 

– Etno radionica »Đerđev«

– Folklorna sekcija »Oro«

– Tradicijska sekcija

– Literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«

– Pjevačka sekcija »Biljana«

6.850
Kulturne manifestacije 
– XX. Dani makedonske kulture – Zadar2.100
– Dani makedonskog filma – Zadar400
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Zadar1.750
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar1.100
 
 
1.2. Makedonsko kulturno društvo »Braća Miladinovci« Osijek, Osijek16.000
Kulturni amaterizam 

– Dječja sekcija Biserčinja

– Etno sekcija Vezilki

– Folklorna sekcija Tanec Osijek

– Instrumentalni sastav T’ga za jug

– Likovno-kreativna radionica

– Mješoviti zbor Vardarke

10.710
Kulturne manifestacije 
– 26. Dani braće Miladinov (u organizaciji sa ZMRH Zagreb) – Osijek, Đakovo, Našice2.000
– 29. Dani makedonske kulture – Dom Hrvatske vojske, Osijek2.590
– Dani makedonskog filma – Osijek700
1.3. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden« Rijeka, Rijeka16.300
Kulturni amaterizam 

– Dječja folklorna skupina

– Dječja radionica

– Etno radionica

– Folklorna skupina

– Glazbena skupina

– Pjevačka skupina

7.260
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture 2023. – Rijeka1.530
– Ilinden 1903. – 2023. (zajednička manifestacija sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Park šuma Golubinjak, Lokve3.050
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka910
– Njegovanje makedonskih običaja – Rijeka800
– Obilježavanje Dana sv. Kirila i Metoda – Rijeka, Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška, Makedonija1.250
– Radionica za odrasle »Njegovanje makedonske kulture i jezika« – Rijeka700
– Revija makedonskog filma – Rijeka800
 
 
1.4. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije »Sv. Kiril i Metodij« Pula, Pula17.000
Kulturni amaterizam 

– Etno-kreativna sekcija

– Filmska sekcija

– Folklorna sekcija

– Glazbeno-instrumentalna sekcija

– Literarna sekcija

– Mješovita pjevačka skupina

– Sekcija makedonske tradicije

– Likovna sekcija

10.800
Kulturne manifestacije 
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji sa ZMRH) – Pula, Vodnjan, Pazin, Roč, Hum1.000
– Dani Kočo Racina u Istri – Pula700
– Dani makedonske kulture u Istri – Pula2.600
– Dani makedonskog filma u Istri – Pula1.000
– Festival raznolikosti jezika i govora u Istri – sličnost i razlike s makedonskom jezikom – Pula900
 
 
1.5. Makedonsko kulturno društvo »Makedonija« – Split, Split15.700
Kulturni amaterizam 

– Etno radionica za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta

– Folklorna skupina »Makedonija«

– Pjevačka skupina »Makedonija«

– Radionica »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«

9.700
Kulturne manifestacije 
– 32. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split3.000
– XIII. Makedonska kulturna jesen u Splitu – Split2.000
– XVIII. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – Split1.000
1.6. Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biser«, Zagreb14.400
Kulturni amaterizam 

– Etno radionica »Razboj«

– Folklorna sekcija »Kitka«

– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«

– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«

– Literarno-dramska sekcija »Lenka«

– Radionica za odrasle »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«

9.400
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Zagreb2.000
– Dani makedonskog filma – Tribina Grada Zagreba, Zagreb1.000
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Samobor2.000
 
 
2. Hrvatsko-makedonska tangenta, Šibenik3.500
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture u Šibeniku 2023. – Šibenik3.500
 
 
3. Makedonska kulturna udruga »Stobi«, Split12.100
Kulturni amaterizam 

– Dječja kreativna radionica »Stobići«

– Etno kreativna radionica Stobi

– Likovno-kreativna radionica »Stobi«

– Literarna sekcija »Stobi«

– Mandolinska instrumentalna grupa » Stobi«

7.500
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture u Dalmaciji – Split2.000
– Dani makedonskog dokumentarnog filma u Splitu – Kinoteka Zlatna vrata, Split1.000
– Okrugli stol – Makedonska kultura kroz stoljeća – GKM »Marka Marulića«, Split1.600
 
 
4. Makedonski kulturni centar Split, Split3.500
Kulturne manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Ilinden – Split, Kaštela, Dugi Rat, Sinj, Dugopolje3.500
 
 
5. Makedonski kulturni forum, Pula6.300
Izdavaštvo 
– Makedonski identitet u europskom povijesnom mozaiku (skupina autora), 13 x 20 cm, 320 str., naklada: 2001.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina«3.900
Kulturne manifestacije 
– Okrugli stol: »Makedonski identitet u europskom povijesnom mozaiku« – Istarsko narodno kazalište, Galerija »Vincenta od Kastva«, Pula1.000
– »15 sjajnih godina« – Gradska knjižnica i čitaonica Pula400
  
VII. MAKEDONCI UKUPNO191.000
 
 
 
 
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI130.000
 
 
1. Narodni savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Zagreb10.400
Izdavaštvo 
– Mozaik – Poveznica / Die Verbindung – zbirka pjesama 26 autora (urednica Jasminka Petter), A5, 150 str., naklada: 4003.000
Kulturni amaterizam 

– Glazbeno-scenska sekcija

– Povijesna sekcija

4.000
Kulturne manifestacije 
– Dan njemačkog jedinstva – Europski dom, Zagreb1.400
– Dialog der Kulturen – Dijalog kultura – Europski dom, Zagreb2.000
 
 
2. Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek80.100
Informiranje 
– Godišnjak Njemačke zajednice 2022. – DG Jahrbuch 2022 – brojeva: 1, B5, 400 str., naklada: 2005.310
– Njemačka riječ – Deutsches Wort – brojeva: 4, A4, 36 str., naklada: 100023.900
Izdavaštvo 
– Povijest Trischlerovih (Erwin Trischler), B5, 300 str., naklada: 2506.600
Kulturni amaterizam 

– Esseker Bühne

– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden«

5.310
Kulturne manifestacije 
– 22. Međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek13.270
– 31. Međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Vikarijat Osijek, Osijek7.960
– Dani njemačke i austrijske kulture – Osijek6.640
– Festival »Orgulje grada Osijeka 2023« – Osijek6.460
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela Sv. Roka, Valpovo1.330
– Izložba »Donauschwäbische Kultur und Geschichte« – Kulturni centar Osijek, Osijek3.320
 
 
3. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač11.000
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor Edelweis i glazbeni sastav Edelweis5.600
Kulturne manifestacije 
– 1. Dani njemačke i austrijske kulture, 2. Mjesec obilježavanja nacionalnih praznika, 3. Muzička večer glazbenih sastava nacionalnih manjina – Sirač5.400
 
 
4. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar, Vukovar9.900
Informiranje 
– Internetska stranica www.uniavukovar.hr1.500
Kulturni amaterizam 

– Zbor Drei Rosen i dječji band UNIA Vukovar

– Kreativni kutak

6.400
Kulturne manifestacije 
– Oktoberfest Vukovar – Vukovar2.000
 
 
5. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb3.600
Kulturne manifestacije 
– In memoriam, Obljetnica smrti prof. dr. sc. Nives Rittig Beljak – Zagreb640
– Bečki zvukovi Zagreba800
– Austrijske manjine u Hrvatskoj – novi pogledi: Kulturna i društvena integracija, identitet i transnacionalni procesi – Zagreb0
– Izložba »Poveznice posrednice između austrijske i hrvatske kulture Camille Lucerne« u sklopu projekta Tirol u srcu Kostajnice – Austrijski utjecaji u rastu Hrvatske Kostajnice – Zagreb1.360
– Agram Agram – Sitni inventar kulturne baštine Zagreba 2023 – Zagreb800
 
 
6. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb15.000
Kulturni amaterizam 

– Divertimento – studio povijesnih plesova

– Njemački pjevački zbor

– Pünktchen – točkice

– Recitatorska skupina Edelweiss

15.000
  
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI UKUPNO130.000
 
 
 
 
IX. POLJACI45.000
 
 
1. Poljska kulturna udruga »Mikolaj Kopernik«, Zagreb45.000
Informiranje 
– Kopernik – brojeva: 5, A4, 26-48 str., naklada: 1508.350
– Internetska stranica www.kopernik.hr1.300
Izdavaštvo 
– Nikola Kopernik (izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić), B5, 34 str., naklada: 3005.300
Kulturni amaterizam 

– Kazališna grupa »Obserwatorium«

– Vokalna grupa »Wisla«

17.650
Kulturne manifestacije 
– Dani s Kopernikom – Zagreb1.900
– Izložba fotografija – Moj pogled – Zagreb1.700
– Svijet knjige – knjižnica PKU Mikolaj Kopernik – Zagreb3.500
– Tradicija blagdana u Poljskoj – Zagreb2.300
– Obilježavanje 20. obljetnice osnivanja vokalne grupe »Wisla« – Zagrb3.000
  
IX. POLJACI UKUPNO45.000
  
 
 
X. ROMI174.000
 
 
1. Medijski informativni centar, Zagreb5.000
Izdavaštvo 
– Sahranite me uzdignute glave (Orhan Memedi), A5, 100 str., naklada: 1003.000
Kulturne manifestacije 
– Ederlezi – Zagreb2.000
 
 
2. Romska udruga »Sara« Torjanci, Torjanci3.300
Kulturne manifestacije 
– Romi u Baranji – Dom kulture Torjanci3.300
 
 
3. Romski resursni centar, Darda26.000
Kulturni amaterizam 
– Čuvari romske baštine20.800
Kulturne manifestacije 
– 21. Godišnji koncert – Darda2.200
– Smotra dječjeg folklora – Darda3.000
 
 
4. Savez Roma u Republici Hrvatskoj »Kali Sara«, Zagreb113.200
Informiranje 
– Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22 x 32 cm, 76 str. + ovitak, naklada: 150026.700
Izdavaštvo 
– Dreams of a Roma (Veljko Kajtazi), B5, 500 str., naklada: 2504.000
– Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. – 1945. (Danijel Vojak), B5, 400 str., naklada: 3005.300
– Proceedings of the International Conferenece »Romani as an Indian diaspora – unbreakable ties« (skupina autora), 17 x 24 cm, 300 str., naklada: 3004.000
– Tragovima romske kulture – Zaslužni među nama (Maja Grubišić, Sunčica Drempetić, Blanka Lozić), 23 x 23 cm, 220 str., naklada: 3004.500
Kulturne manifestacije 
– Kongres mladih Roma – Trogir8.000
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu / Samudaripen – Romski memorijalni centar Uštica, Uštica23.200
– Svjetski dan Roma – Zagreb29.200
– Svjetski dan romskog jezika – Zagreb8.300
 
 
5. Perspektiva, Sesvete1.500
Informiranje 
– Portal www.nacionalnemanjine.hr1.500
 
 
6. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir3.500
Kulturne manifestacije 
– Romski dani kulture u Belom Manastiru – Beli Manastir3.500
 
 
7. Udruga baranjskih Roma »Napredak«, Bolman3.000
Kulturne manifestacije 
– Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman3.000
 
 
8. Udruga Romski nacionalni forum, Beli Manastir2.000
Kulturne manifestacije 
– XV. Festival pjevača i plesača Roma Republike Hrvatske 2023. – Dom kulture, Beli Manastir2.000
 
 
9. Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj »Bolja budućnost«, Zagreb15.000
Informiranje 
– Časopis »Budućnost« – brojeva: 4, A4, 30 – 36 str., naklada: 100015.000
 
 
10. Zajednica Roma Hrvatske – Romski san, Zagreb1.500
Informiranje 
– Internetska stranica www.nacionalnemanjine.hr1.500
  
X. ROMI UKUPNO174.000
XI. RUMUNJI7.000
 
 
1. Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj, Zagreb7.000
Kulturne manifestacije 
– Dan rumunjskog jezika – Zagreb, Rijeka4.000
– Međunarodni dan rumunjske košulje – Zagreb, Split3.000
  
XI. RUMUNJI UKUPNO7.000
 
 
 
 
XII. RUSI82.000
 
 
1. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb22.500
Informiranje 
– Internetska stranica NZRH2.000
Kulturni amaterizam 

– Radionica ruske narodne nošnje

– Zbor »Rjabinuška«

– Dječja likovna skupina

7.500
Kulturne manifestacije 
– Ispraćaj zime i doček proljeća »Maslenica« – HKD »Napredak«, Zagreb1.500
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom (9. maj) – Novinarski dom, Zagreb, spomenik u Batini2.200
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb1.800
– Značajni datumi ruske književnosti, kulture i povijesti – Novinarski dom, Zagreb2.000
– Obilježavanje 20. godišnjice osnivanja Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske – Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb5.500
 
 
2. Ruska kulturna udruga »Katjuša«, Požega2.200
Kulturne manifestacije 
– Tradicionalni susret sunarodnjaka u Požeško-slavonskoj županiji »Popularni stilovi u ruskom slikarstvu« – Požeška Koprivnica1.460
– Večer Sergeja Jesenjina u Slavoniji – Drenovci740
 
 
3. Rusko kulturno društvo Izvor – Split, Gornje Sitno2.000
Kulturne manifestacije 
– Ruska zima u Splitu – Split2.000
 
 
4. SARUS – Udruga ruske nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb25.000
Informiranje 
– Kolobok – brojeva: 4, A4, 36 str., naklada: 3006.570
– RusSlo – brojeva: 4, A4, 40-44 str., naklada: 50017.500
Kulturne manifestacije 
– Izložba radova ruske akademske slikarice Svetlane Konovalove – Galerija Arheološkog muzeja, Zagreb930
 
 
5. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju »Kalinka«, Čakovec30.300
Informiranje 
– Internetska stranica www.kalinka.hr2.000
Izdavaštvo 
– Recepti Tete Lore (Lora Levchuk), 16,5 x 23,5 cm, 54 str., naklada: 3001.600
Kulturni amaterizam 
– Ansambl Kalinka (7 sekcija)14.400
Kulturne manifestacije 
– 12. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – Čakovec1.800
– Dan ruske kulture – Prelog4.000
– Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji – Dom kulture, Prelog1.000
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Batina1.500
– Kulturna raznolikost je naše bogatstvo – Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb4.000
  
XII. RUSI UKUPNO82.000
 
 
 
 
XIII. RUSINI185.000
 
 
1. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno169.400
 
 
1.0. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica94.200
Informiranje 
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., naklada: 60035.000
– Vjenčić – brojeva: 4, B5, 32 str., naklada: 4009.600
Izdavaštvo 
– Misli s Dunava (grupa autora), B5, 160 str., naklada: 3004.000
– Boje života (Vladimir Provči), A5, 160 str., naklada: 3003.300
– Kako je poni spasio Božić (Ivana Biki), 22 x 26,5 cm, 36 str., naklada: 3002.600
– Pjesme iz škrinjice (Nada Pavlin Bataković), A5, 100 str., naklada: 3003.300
– Prilozi u rusinskom jeziku (dr. sc. Oksana Timko Đitko), B5, 160 str., naklada: 3003.300
– Šljidom.... (Ahnetka Kostelnik Balatinac), B5, 180 str., naklada: 3004.000
Kulturne manifestacije 
– 9. Božić u Zagrebu 2022 – Zagreb3.000
– 50. Središnja manifestacija kulture Rusina RH – 50. Petrovačko zvono – Petrovci17.000
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Vukovar2.000
– Okrugli stol »Rusini, jučer, danas, sutra« – Orahovica3.100
– Sajam časopisa i izdanja nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar2.000
– Dan Rusina u Republici Hrvatskoj – Hrvatski dom, Vukovar2.000
 
 
1.1. Kulturno društvo Rusina »Cvelferije« Rajevo Selo, Rajevo Selo3.200
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Tamburaška sekcija

– Zborska sekcija

2.270
Kulturne manifestacije 
– Običaji našega naroda »Prelo« – Dom kulture, Rajevo Selo930
1.2. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak« Primorsko-goranske županije, Rijeka6.000
Kulturni amaterizam 

– Likovna sekcija Rušnjak

– Literarno-recitatorska sekcija

– Zborska grupa Rušnjak

1.830
Kulturne manifestacije 
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskoga primorja – Matulji1.470
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Rijeka, Matulji, Opatija2.360
– Festival duhovne glazbe Primorsko-goranske županije – Crkva Krista Kralja, Matulji340
 
 
1.3. Kulturno društvo Rusina Vinkovci, Vinkovci5.200
Kulturni amaterizam 

– Glazbena sekcija

– Zborska sekcija

5.200
 
 
1.4. Kulturno umjetničko društvo »Joakim Govlja« Mikluševci, Mikluševci16.600
Kulturni amaterizam 

– Dječja i starija folklorna grupa

– Recitatorska i dramska sekcija

– Sekcija rukotvorina

– Ženska pjevačka grupa

11.400
Kulturne manifestacije 
– Mikluševci 2023 – Mikluševci5.200
 
 
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Hardi« Petrovci, Petrovci20.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Kazališna sekcija

– Literarno-recitatorska sekcija

– Tamburaška sekcija

– Zborska sekcija

18.000
Kulturne manifestacije 
– Majsko drvo – Petrovci2.000
 
 
1.6. Kulturno-umjetničko društvo »Osif Kostelnik« Vukovar, Vukovar12.800
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Literarna sekcija

– Orkestar

– Zborska sekcija

9.400
Kulturne manifestacije 
– Prvi pljesak – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar2.400
– Stih do stiha – Sjećanje na Osifa Kostelnika – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar1.000
 
 
1.7. Kulturno umjetničko društvo Rusina Osijek, Osijek11.400
Kulturni amaterizam 

– Instrumentalna sekcija KUD-a Rusina

– Zbor KUD-a Rusina

5.500
Kulturne manifestacije 
– Dravski valovi 2023 – Osijek2.600
– Memorijal Vladimir Timko – »Viđeno kamerom« – Osijek1.300
– Obilježavanje 40 godina rada – Osijek2.000
 
 
2. »Rusnak« Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci15.600
Izdavaštvo 
– »Руснак« Дружтво Руснацох у Републики Горватскей – 20. роки иснованя (2003. – 2023.) / »Rusnak« Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj – 20. godina postojanja (Natalija Hnatko, Eugenija Vrabec), 24 x 17 cm, 250 str., naklada: 3004.500
Kulturni amaterizam 
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar5.800
Kulturne manifestacije 
– Susreti »Kad je golubica letjela« – zasjedanje Vijeća Svjetskoga kongresa Rusina (SKR) i obilježavanje 20. obljetnice udruge – Petrovci, Stari Jankovci5.300
  
XIII. RUSINI UKUPNO185.000
 
 
 
 
XIV. SLOVACI305.000
 
 
1. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – ukupno298.760
 
 
1.0. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – bez članica33.500
Informiranje 
– Prameň – brojeva: 12 (7-8 dvobroj), A4, 32 str. (dvobroj 64 str.), naklada: 50033.500
 
 
1.1. Matica slovačka Ilok – Matica slovenská Ilok, Ilok26.500
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Glazbena sekcija

– Pjevačka sekcija

– Tradicijsko-folklorna sekcija

24.000
Kulturne manifestacije 
– 43. Iločko ljeto – Ilok2.500
 
 
1.2. Matica slovačka Jelisavac, Jelisavac22.800
Kulturni amaterizam 

– Glazbena skupina

– Plesačka skupina

– Pjevačka skupina

– Tradicijska skupina

19.300
Kulturne manifestacije 
– 19. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac3.500
 
 
1.3. Matica slovačka Josipovac, Josipovac Punitovački32.500
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina SKUD-a »Braće Banas« – mala, srednja i odrasla

– Likovna skupina »Kontrast«

– Pjevačka i tamburaška skupina SKUD-a »Braće Banas«

– Tradicijska skupina i radionica ručnih radova

22.300
Kulturne manifestacije 
– 15. Manifestacija »Slovaci do Drlaku« – Josipovac Punitovački4.700
– 27. Dječja smotra slovačkog folklora u RH – Dom kulture, Josipovac Punitovački5.500
 
 
1.4. Matica slovačka Jurjevac Punitovački, Jurjevac Punitovački10.000
Kulturni amaterizam 

– Dječja plesna skupina

– Folklorno-likovna skupina

– Pjevačko-glazbena skupina

7.500
Kulturne manifestacije 
– 9. »Pod stoljetnim glogovima« – 9. »Pod storočnymi hlohmi« – Jurjevac Punitovački2.500
 
 
1.5. Matica slovačka Lipovljani, Lipovljani21.900
Izdavaštvo 
– Slovenski etno dom s pohladom do minulosti, prošireno izdanje (Slavica Moslavac), B5, 100 str., naklada: 2502.000
– Stota obljetnica Čehoslovačke besede u Lipovljanima (Josip Krajči), A4, 100 str., naklada: 3003.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina KUD-a Lipa

– Glazbena tamburaška skupina KUD-a Lipa

– Pjevački zbor Lira

– Tradicijska skupina

12.600
Kulturne manifestacije 
– Dani slovačke kulture u Lipovljanima – Lipovljani1.500
– Oslava Cyrila a Metoda / Proslava praznika Ćirila i Metoda – Etno slovačka kuća, Lipovljani1.800
– Likovna kolonija – Etno slovačka kuća, Lipovljani1.000
 
 
1.6. Matica slovačka – Matica slovenská »Kukučin-Kuntarić« Jakšić, Jakšić11.500
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka skupina

– Plesne skupine

– Tamburaška skupina

– Tradicijska skupina

9.000
Kulturne manifestacije 
– Slovaci Slovacima – Slovaci Slovákom – Jakšić2.500
 
 
1.7. Matica slovačka Međurić, Međurić14.400
Kulturni amaterizam 

– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«

– Glazbena skupina »Orava«

– Pjevačka skupina »Orava«

13.000
Kulturne manifestacije 
– 10. Kulturna večer Slovaka Međurić – Međurić1.400
 
 
1.8. Matica slovačka Osijek, Osijek23.000
Izdavaštvo 
– 25 godina božićnih običaja Matice slovačke Osijek (Emil Dorčak), A4, 100 str., naklada: 1502.000
Kulturni amaterizam 

– Literarno-recitatorska skupina

– Pjevačka skupina i solo pjevači

– Plesna odrasla i dječja skupina

– Radionica ručnih radova

– Svirači – orkestar

17.000
Kulturne manifestacije 
– Dani slovačke kulture u Osijeku – 30. obljetnica MS Osijek – Osijek700
– Slovački božićni običaji, tradicije i kolede Osijek 2023. – Dom HV-a, Osijek3.300
 
 
1.9. Matica slovačka Rijeka – Matica slovenská Rijeka, Rijeka21.000
Kulturni amaterizam 
– Folklorno-pjevačka, dječja i glazbena sekcija18.000
– Literarno-likovna sekcija
– Tradicijska sekcija
Kulturne manifestacije 
– Dani slovačke kulture – Rijeka, Volosko, Krk3.000
 
 
1.10. Matica slovačka – Matica slovenská Sol’any, Soljani12.610
Kulturni amaterizam 

– Folklorna glazbena dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

– Folklorna i pjevačka dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

– Folklorna i pjevačka odrasla skupina SKUS Ondreja Pekára Sol’any

10.620
Kulturne manifestacije 
– 13. Dni Slovákov v Sol’anoch – 13. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture, Soljani1.990
 
 
1.11. Matica slovačka u Markovcu Našičkom, Markovac Našički35.600
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«

– Plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina

– Tradicijska skupina SKUU »Franjo Strapač«

22.000
Kulturne manifestacije 
– 39. Smotra slovačkog folklora RH – Markovac Našički6.700
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »24. večer polesnjaka« – Markovac Našički3.800
– Obilježavanje 50. obljetnice SKUU »Franjo Strapač« i 30. obljetnice MS Markovac – Markovac Našički3.100
 
 
1.12. Matica slovačka u Miljevcima – Matica slovenska v Milevci, Miljevci14.000
Kulturni amaterizam 

– Pjevačka skupina

– Plesna skupina

– Sekcija rukotvorina

11.000
Kulturne manifestacije 
– 16. Miljevački dani kukuruza – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci3.000
 
 
1.13. Matica slovačka Zagreb, Zagreb5.000
Kulturni amaterizam 
– Umjetničko-literarna sekcija5.000
1.14. Matica slovačka Zokov Gaj – Matica slovenska v Zokovom Gaju, Zokov Gaj14.450
Kulturni amaterizam 

– Mješovita pjevačka skupina

– Radionica tradicijskih ručnih radova

6.670
Kulturne manifestacije 
– 17. Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima – Zokov Gaj, Zdenci1.780
– XXIII. Festival slovenskej piesni a hudby »Ked sa ruža rozvijala« – Zokov Gaj, Zdenci6.000
 
 
2. Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice, Našice6.240
Izdavaštvo 
– Godišnjak Slovačkog centra za kulturu Našice za 2022. godinu (dr. sc. Sandra Kralj Vukšić, mag. Tatjana Seničanin), A4, 70 str., naklada: 3002.260
Kulturne manifestacije 
– Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj – Našice530
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – Našice3.450
  
XIV. SLOVACI UKUPNO305.000
 
 
 
 
XV. SLOVENCI160.000
 
 
1. Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Rijeka160.000
 
 
1.1. Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb41.000
Informiranje 
– Novi Odmev – brojeva: 3, A4, 36 str., naklada: 80011.700
– Internetska stranica portala za nacionalne manjine2.000
Kulturni amaterizam 

– Kreativna radionica »Šopek«

– Pjevački zbor Duhovne sekcije A. M.Slomšek

– Pjevački zbor Slovenski Dom Zagreb

17.250
Kulturne manifestacije 
– Izložbe u Slovenskom domu Zagreb – Zagreb1.600
– Naj živijo vsi narodi – Zagreb5.550
– Prešernovi dani – Zagreb2.900
 
 
1.2. Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo »Bazovica«, Rijeka55.800
Informiranje 
– Sopotja – brojeva: 4, A4, 24 str., naklada: 150016.800
Kulturni amaterizam 

– Dramska skupina KPD Bazovica

– Folklorno-plesna sekcija

– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«

– Kreativno stvaralaštvo

– Mješoviti pjevački zbor

– Skupina Bubamare

34.300
Kulturne manifestacije 
– Izložbe i predavanja slovenskih autora2.500
– Obilježavanje 15. obljetnice kontinuiranog rada folklorne skupine društva – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka2.200
1.3. Slovensko kulturno društvo Ajda Umag, Umag6.000
Kulturni amaterizam 
– Pjevački zbor, tradicijska sekcija, folklorna skupina, literarna skupina4.800
Kulturne manifestacije 
– Dani slovenske kulture u Umagu – Umag1.200
 
 
1.4. Slovensko kulturno društvo »Istra« Pula, Pula16.500
Informiranje 
– Mavrica – brojeva: 4, 21 x 21 cm, 30-40 str., naklada: 3004.000
Kulturni amaterizam 

– Dramska sekcija

– Kreativna sekcija Čebelice

– Mješoviti pjevački zbor Encijan

– Likovna radionica

7.200
Kulturne manifestacije 
– Dani slovenske kulture – Istarsko narodno kazalište Pula, Pula1.300
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula1.300
– Dječji festival multikulturalnosti – Dom hrvatskih branitelja, Pula1.300
– Mala škola slovenskog – Pula1.400
 
 
1.5. Slovensko kulturno društvo »Lipa« – Zadar, Zadar3.850
Kulturne manifestacije 
– 16. Likovna kolonija »2023 Turanj« – Zadar2.550
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti »Zadar 2023.« – Zadar800
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« 2023. – Gradska knjižnica, Zadar500
 
 
1.6. Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin2.650
Kulturne manifestacije 
– Dan nacionalnih manjina Grada Varaždina – Varaždin2.650
 
 
1.7. Slovensko kulturno društvo »Triglav« Split, Split29.300
Informiranje 
– Planika – brojeva: 4, A4, naklada: 380, Internetska stranica i Facebook4.500
Kulturni amaterizam 

– Čipkarska sekcija – idrijska čipka na batiće

– Dječja sekcija Kekec

– Dramsko-literarna i recitatorska sekcija

– Keramičarska sekcija

– Likovna sekcija

– Mješoviti pjevački zbor

21.100
Kulturne manifestacije 
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split910
– Slovenski kulturni praznik – Split1.460
– Susret slovenskih društava1.330
 
 
1.8. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo »Snežnik« Lovran, Lovran4.900
Informiranje 
– Liburnijska priloga – brojeva: 1, A4, 24 str., naklada: 2501.500
Kulturni amaterizam 
– Etno-kreativna radionica1.200
Kulturne manifestacije 
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran1.000
– Prekogranični susreti – Učka, Poreč700
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Hrvatski kulturni dom, Rijeka500
  
XV. SLOVENCI UKUPNO160.000
 
 
 
 
XVI. SRBI2.059.000
 
 
1. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – ukupno188.000
 
 
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – bez članica120.900
Informiranje 
– Novinski list »Izvor« – brojeva: 26, 21 x 30,5 cm, 24 str., naklada: 700075.000
Kulturne manifestacije 
– 16. Naučni skup »Srpsko-hrvatski odnosi«, Golubić 2022. – Područna škola, Golubić Obrovački3.000
– 24. Međunarodni festival folklora – Borovo 2023. – Borovo3.000
– 32. Međunarodna likovna kolonija – Borovo 2023. – Borovo4.500
– 42. Vidovdanski sabor 2023. – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota4.500
– VIII. Škola folklora – 2023. – KUD Sloga Vukovar, Vukovar4.500
– XIX. Festival dječjeg folklora – Beli Manastir6.500
– XIII. Smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar11.600
– Dunavom plovi tambura zvuk 2023. – Borovo3.000
– Selu u pohode 2023. – Vera, Silaš, Dalj, Mirkovci, Popovac5.300
 
 
1.1. Kulturno umjetnička udruga »Branislav Nušić« Borovo, Borovo13.000
Kulturni amaterizam 

– Dramska sekcija

– Folklorna sekcija

– Likovna sekcija

– Tamburaška sekcija

13.000
 
 
1.2. Kulturno umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo7.500
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija3.920
Kulturne manifestacije 
– 2. Likovna kolonija »Ostrovo okom umjetnika« – Ostrovo1.330
– 5. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo660
– 8. Godišnji koncert – Ostrovo660
– 11. Međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo930
1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar, Vukovar5.300
Kulturni amaterizam 
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD-a »Sloga« Vukovar za 2023. godinu5.300
 
 
1.4. Kulturno-umjetnička udruga »Zora« Silaš, Silaš6.900
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Silašanke«

6.900
 
 
1.5. Kulturno umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić«, Kneževi Vinogradi6.100
Kulturni amaterizam 
– Njegovanje narodnog stvaralaštva i običaja3.870
Kulturne manifestacije 
– Dani kulture Srba Kneževi Vinogradi – Dom kulture, Kneževi Vinogradi260
– Ivanjski dani – Kneževi Vinogradi930
– Izložba ručnih radova – Dom kulture, Kneževi Vinogradi290
– Književna večer – Kneževi Vinogradi130
– Likovna kolonija – Kneževi Vinogradi620
 
 
1.6. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj, Dalj11.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Ivanje«

– Vezilje

11.000
 
 
1.7. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja, Tenja6.000
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija

– Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji

6.000
 
 
1.8. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar5.500
Kulturni amaterizam 
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor («U pesmi je sloga – u slozi je spas«)5.500
 
 
1.9. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo5.800
Kulturne manifestacije 
– Dani zavičaja, folklora i običaja 2023. – Borovo5.800
 
 
2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar17.000
Kulturne manifestacije 
– 7. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Beli Manastir 2023. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir4.900
– 9. Festival etno muzike, Vukovar 2022. – Kino sala Borovo naselje, Vukovar4.500
– 11. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema«, Vukovar 2023. – Vukovar7.600
3. Srpski demokratski forum, Zagreb30.000
Informiranje 
– Nada – brojeva: 24, 39 x 27,1 cm, 8 str., naklada: 650030.000
 
 
4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb932.600
Informiranje 
– Artefakti – izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 20/2023. – brojeva: 1, 22,5 x 21 cm, 130 str., naklada: 2006.600
– Prosvjeta – brojeva: 6 (jedan dvobroj), 24 x 34 cm, 64 str. (dvobroj 84 str.), naklada: 70055.000
– Bijela pčela – brojeva: 10, 20,5 x 28 cm, naklada: 220075.000
– Ljetopis – brojeva: 1, 19 x 22 cm, 400 str., naklada: 5008.800
– Internetska stranica skd-prosvjeta.hr8.000
Izdavaštvo 
– Ex librisi Milenka Đurića (Dušan Salatić, Olgica Stefanović), 20 x 26 cm, 160 str., naklada: 7003.500
– Izabrani spisi (Vladimir Roksandić), 16 x 22 cm, 400 str., naklada: 5004.000
– Knjiga o Orfelinu (Borivoj Čalić), 16 x 22 cm, 400 str., naklada: 5003.500
– Pregled postanka, razvitka i razvojačenje Vojne granice (Jovan Savković), 16 x 22 cm, 200 str., naklada: 5003.500
– Strah od postajanja manjinom (Dejan Jović), 16 x 21 cm, 400 str., naklada: 10004.000
Kulturni amaterizam 
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta« Vukovar58.000
– Pododbori SKD »Prosvjeta«493.000
Kulturne manifestacije 
– 13. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica800
– 21. Susreti na Baniji – Mali Gradac18.500
– 26. Dani kulture Srba za Istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem – Bobota13.700
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo2.000
– Dani srpske kulture 2023. – Zagreb, Kamensko, Lončari, Imotski, Pakrac, Umag, Vojnić, Glina, Karlovac, Vukovar, Rijeka, Bjelovar, Osijek, Zadar, Split72.200
– Dani srpske kulture u Primorsko-goranskoj županiji – Rijeka3.700
– Dani srpske kulture u Splitu – Multimedijalni kulturni centar, Split2.200
– Desničini susreti 2023.: Kulturne orijentacije i političke kulture umjetničke inteligencije u Hrvatskoj i Jugoslaviji od 1952. do 1967. godine – Zagreb7.700
– Đedova kosidba – Večer pjesme i igara – Vrginmost3.500
– Godišnji koncert i zavičajna večer – obilježavanje 20 godina Pododbora Vojnić – Dom kulture, Vojnić4.500
– Identificiranje i mapiranje elemenata nematerijalnog kulturnog naslijeđa Srba u Hrvatskoj – terenska istraživanja – Ervenik, Biskupija, Kistanje, Knin3.000
– Mesdam – Međunarodna smotra dramskih amatera – Pačetin8.000
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb54.000
– Svetosavska akademija 2023. – Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb15.900
5. Srpsko kulturno umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir, Beli Manastir18.600
Kulturni amaterizam 
– Čuvari tradicije 2023.16.600
Kulturne manifestacije 
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Beli Manastir2.000
 
 
6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica23.000
Kulturni amaterizam 

– Dramsko-recitatorska sekcija

– Folklor

– Likovna sekcija

– Orkestar

– Pjevački zbor

18.600
Kulturne manifestacije 
– Đurđevdanska proslava (jubilej) – Drežnica2.400
– Vidovdanska proslava – Jasenak2.000
 
 
7. Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Zagreb767.800
Informiranje 
– Arhiv Srba u Hrvatskoj (Tragovi) – brojeva: 2, 16,5 x 24 cm, 250 str., naklada: 250107.800
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 27,4 x 39 cm, 40-56 str., naklada: 6000600.000
Izdavaštvo 
– Narod koji je nestao (Kosta Nikolić), A5, 560 str., naklada: 10006.400
– Općina Crkveni Bok u Drugom svjetskom ratu (Milan Radanović), A5, 270 str., naklada: 5005.400
Kulturne manifestacije 
– Dan proboja logoraša iz Jasenovca 1941. – JUSP Jasenovac, Jasenovac7.400
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Jadovno, Trnovac, Gospić8.240
– Dan ustanka naroda Hrvatske – Srb10.500
– Godišnjica partizanskog proboja obruča na Biljegu – Petrova Gora, Vojnić7.450
– Komemoracija za ubijene mještane Varivoda – Varivode, Kistanje2.650
– Komemoracija za žrtve dječjeg ustaškog logora u Sisku – Sisak3.000
– Obilježavanje godišnjice ustaškog zločina nad pravoslavnim Srbima kotareva Glina i Vrginmost – Glina4.500
– Komemoracija u Gudovcu i Grubišnom polju – Spomen područje Gudovac, Gudovac1.460
– Obilježavanje prve ustaničke puške i pokolja u Banskom Grabovcu – Banski Grabovac, Petrinja3.000
 
 
8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb64.000
Informiranje 
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 24, 27 x 39,5 cm, 16 str., naklada: 650044.000
Kulturne manifestacije 
– Dvanaesti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb7.800
– Osma dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Gornji Budački, Krnjak, Privrednikov dom, Zagreb6.000
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb6.200
 
 
9. Udruga srpske nacionalne zajednice »Uranak« Varaždin, Varaždin5.000
Kulturni amaterizam 
– Dramska sekcija5.000
 
 
10. Udruga »Žene kosovske doline«, Riđane4.000
Kulturni amaterizam 

– Dramska sekcija

– Recitatorska sekcija

4.000
 
 
11. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar9.000
Izdavaštvo 
– Fotomonografija materijalne kulturne baštine Srba Vukovara (Srđan Sekulić), 150 str., naklada: 5002.400
– Komentari (Slavko Bubalo), 220 str., naklada: 5002.800
Kulturne manifestacije 
– Nedelja srpske knjige – Vukovar1.800
– SKC sredom – Vukovar2.000
  
XVI. SRBI UKUPNO2.059.000
 
 
 
 
XVII. TALIJANI1.407.000
 
 
 
 
1. Centar za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno / Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Rovinj151.300
 
 
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)151.300
 
 
2. EDIT Rijeka novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka1.054.700
Informiranje 
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5 x 23 cm, 60 str., ­naklada: 92027.700
– La Battana – brojeva: 4, 14,4 x 20,5 cm, 128 str., naklada: 100017.000
– La Voce del Popolo – brojeva: 300, 29 x 42 cm, 32 – 48 str., naklada: 1600900.000
– Panorama – brojeva: 24, 20 x 28 cm, 60 str., naklada: 940110.000
 
 
3. Unione Italiana, Rijeka201.000
Kulturne manifestacije 
– Ex Tempore Grožnjan-Grisignana – Grožnjan-Grisignana11.940
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre«11.500
– Festival istriotskog narječja – Šišan-Sissano8.000
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Venecija, Kopar10.000
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana2.650
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova3.980
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Vodnjan-Dignano10.780
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima«9.500
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Zajednice Talijana Rijeka, Pula i Brtonigla2.650
 
 
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)130.000
  
XVII. TALIJANI UKUPNO1.407.000
 
 
 
 
XVIII. UKRAJINCI213.000
 
 
1. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno189.100
 
 
1.0. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica52.400
Informiranje 
– Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj / Вісник української громади в Хорватії – brojeva: 6, A4, 36 str., naklada: 100026.540
Izdavaštvo 
– »Вивчаємо мову, зберігаємо традиції – II / »Učimo jezik, čuvamo tradiciju – II.« (Oksana Martinjuk, Tetyana Kochnyeva), 25 x 17 cm, 50 str., naklada: 2503.310
Kulturne manifestacije 
– 16. Središnja manifestacija Ukrajinaca Republike Hrvatske – Dom kulture, Lipovljani15.920
– 90. obljetnica Holodomora – Zagreb4.640
– Ševčenkiana – 209. obljetnica Tarasa Ševčenka – Lipovljani, Zagreb1.990
 
 
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca »Karpati« Lipovljani, Lipovljani18.600
Kulturni amaterizam 

– Plesna skupina

– Pjevačka skupina

14.600
Kulturne manifestacije 
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani4.000
 
 
1.2. Ukrajinska zajednica Grada Zagreba, Zagreb22.000
Kulturni amaterizam 

– Glazbena sekcija

– Etnografska sekcija

– Kazališna sekcija

18.000
Kulturne manifestacije 
– Rapsodija ukrajinskih boja u Zagrebu – Zagreb4.000
1.3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Andrij Pelih« – Šumeće, Šumeće13.300
Kulturni amaterizam 

– Folklorna sekcija (veliki, srednji i mali uzrast plesača)

– Pjevačka sekcija

10.000
Kulturne manifestacije 
– Susreti Ukrajinaca – Šumeće – Društveni dom, Šumeće3.300
 
 
1.4. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Dnjipro« – Rijeka, Rijeka8.500
Kulturni amaterizam 

– Ansambl »Enejida«

– Plesni ansambli »Maljatko« i »Veselka«

– Orkestar »Oberih«

3.700
Kulturne manifestacije 
– VII. Ukrajinski festival pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti – HKD na Sušaku, Rijeka3.300
– II. Međunarodni festival »Щедрик / Ščedryk« – Hrvatska čitaonica Trsat, Rijeka1.500
 
 
1.5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ivan Franko« – Vukovar, Vukovar19.200
Kulturni amaterizam 

– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva Sonečko

– Ukrajinski narodni zbor, glazbeni i pjevački ansambl, trio, duo, solisti

13.200
Kulturne manifestacije 
– Dani ukrajinske kulture – Hrvatski dom, Vukovar4.670
– Obilježavanje 20 godina rada udruge – svečana akademija – Ukrajinski dom, Vukovar1.330
 
 
1.6. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Lesja Ukrajinka« Osijek, Osijek13.100
Kulturni amaterizam 

– Sekcija rukotvorina »Gerdan«

– Skupina za njegovanje ukrajinskog jezika i kulture (djeca i odrasli)

8.500
Kulturne manifestacije 
– Na krilima pjesme – Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek4.600
 
 
1.7. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Taras Ševčenko« – Kaniža, Kaniža14.000
Kulturni amaterizam 
– Plesna sekcija »Melanka«9.500
Kulturne manifestacije 
– 17. Večeri »Tarasa Ševčenka« – Društveni dom, Kaniža4.500
 
 
1.8. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ukrajina« – Slavonski Brod, Slavonski Brod24.000
Kulturni amaterizam 

– Glazbena sekcija

– Folklorna sekcija – dječja skupina

– Dramsko-recitatorska skupina

– Likovna sekcija

– Folklorna sekcija – odrasla skupina

– Mješoviti pjevački zbor

14.700
Kulturne manifestacije 
– XXII. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod4.650
– IV. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod4.650
 
 
1.9. Ukrajinsko-hrvatska udruga za ukrajinsku kulturu CVIT, Split4.000
Kulturni amaterizam 

– Tradicijska grupa »Paljanicja«

– Kreativna grupa »Červona Kalina«

– Glazbena grupa »Čarobni orkestar«

– Likovna grupa

4.000
2. Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb2.700
Izdavaštvo 
– Izbjegli ždralovi (Aleksa Pavlešin), A5 u pdf-u, 35 str., naklada: 50870
Kulturni amaterizam 
– Izbjegli ždralovi – dokumentarna kazališna skupina Društva1.830
 
 
 
 
3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Kobzar« – Zagreb, Zagreb21.200
Informiranje 
– Slovo Kobzara – brojeva: 4, 29,5 x 20,7 cm, 24 (32) str., naklada: 2006.000
Izdavaštvo 
– Ukrajinci Hrvatske: Materijali i dokumenti – knjiga šesta (Slavko Burda, Valerij Vlasenko, Galyna Sagan, Mykola Nagirni, Voletta Dutcak, Olga Fabrika Procka, Anna Karas, Alla Atamanenko), B5, 212 str., naklada: 3004.000
Kulturni amaterizam 

– Sekcija za glazbenu djelatnost i očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca

– Sekcija za književno-literarnu i informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost

6.700
Kulturne manifestacije 
– Dani ukrajinske kulture u Zagrebu – Zagreb4.500
  
XVIII. UKRAJINCI UKUPNO213.000
 
 
 
 
XIX. ŽIDOVI172.000
 
 
1. Istraživački i dokumentacijski centar, Zagreb10.000
Informiranje 
– Internetska stranica www.cendo.hr4.700
Izdavaštvo 
– Židovi u ratu i poraću (dr. sc. Melita Švob), 24 x 17 cm, 212 str., naklada: 1005.300
 
 
2. Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb11.200
Informiranje 
– Internetska stranica www.preho.hr3.370
Kulturne manifestacije 
– Kulturni susreti – Hotel Kristal, Opatija7.830
3. Židovska općina Zagreb, Zagreb91.800
Informiranje 
– Ha kol – brojeva: 5, A4, 60 str., naklada: 50025.560
– Novi Omanut – brojeva: 4, 29 x 42 cm, 16 str., naklada: 45014.570
Kulturne manifestacije 
– Europski dan židovske kulture – Zagreb7.120
– Tjedan Izraela 2023. – više gradova33.280
– DOR Međunarodna konvencija židovskih općina – Hotel Terme Tuhelj, Tuheljske toplice11.270
 
 
4. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb59.000
Informiranje 
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., naklada: 35016.590
Izdavaštvo 
– Židovski ilustrirani kalendar 5784 – 2023/2024 (Aleksandar Srećković, Kotel Dadon), A4, 16 str., naklada: 2502.490
– Djelovanje Židovske zajednice u Zagrebu 1941. – 1945. (Ruth Lipa), 13 x 20 cm, 150 str., naklada: 5004.645
– Holokaust u Zagrebu, 2. prošireno i dopunjeno izdanje (Ivo Goldstein, Slavko Goldstein), 15 x 23 cm, 728 str., naklada: 10004.645
– Kako misle Židovi... (Julija Koš), 23 x 26 cm, 280 str., naklada: 5004.700
– Riječi kao pepeo (Lea Goldberg), 13 x 20 cm, 140 str., naklada: 3004.680
– Ustaški teror u Velikoj župi Zagorje 1941. – 1945. (Goran Hutinec), 15 x 23 cm, 420 str., naklada: 15004.600
Kulturni amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor »Mihael Montiljo«7.300
Kulturne manifestacije 
– Europski dan židovske kulture 2023. – HNK Varaždin, HKD Rijeka, HNK Pula9.350
  
XIX. ŽIDOVI UKUPNO172.000
  
UKUPNO I. – XIX.7.758.210
sredstva prema članku 6. stavku 1. Kriterija6.636
  
SVEUKUPNO7.764.846Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjinaOdobreni iznos u EUR
I. Albanci303.000
II. Bošnjaci480.000
III. Bugari24.210
IV. Crnogorci122.000
V. Česi678.000
VI. Mađari1.021.000
VII. Makedonci191.000
VIII. Nijemci i Austrijanci130.000
IX. Poljaci45.000
X. Romi174.000
XI. Rumunji7.000
XII. Rusi82.000
XIII. Rusini185.000
XIV. Slovaci305.000
XV. Slovenci160.000
XVI. Srbi2.059.000
XVII. Talijani1.407.000
XVIII. Ukrajinci213.000
XIX. Židovi172.000
UKUPNO7.758.210
čl. 6. st. 1. Kriterija6.636
SVEUKUPNO7.764.846


VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2023. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačit će se na račune udruga i ustanova nacionalnih manjina prema nalozima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po četvrtinu ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2023. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16, 81/20 i 122/22).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/23-03/03

Urbroj: 50438/05-23-02

Zagreb, 13. travnja 2023.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.