Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

NN 46/2023 (28.4.2023.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

Ministarstvo financija

797

Na temelju članka 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2023. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 13/23), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.2. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza DEŽANOVCA dodaje se DICMO.

IBANGrad/Općina
HR0210010051707264415DICMO

II.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BUJE-BUIE dodaje se BUKOVLJE, iza GORNJE STUBICE dodaje se GORNJA VRBA i iza PODBABLJA dodaje se PODCRKAVLJE.

IBANGrad/Općina
HR5510010051756727156BUKOVLJE
HR2910010051756927153GORNJA VRBA
HR0410010051733827150PODCRKAVLJE

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Turistička pristojba, iza BUJE – BUIE dodaje se BUKOVLJE i iza PODBABLJA dodaje se PODCRKAVLJE.

IBANGrad/Općina
HR9310010051756704744BUKOVLJE
HR8510010051733804740PODCRKAVLJE

III.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2.1 ispred prvog stavka dodaju se tri nova stavka koja glase:

Ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2023. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. godine na račun državnog proračuna u visini 25 % raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2023. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina, nakon 7 dana, ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana.

Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavak 1. postaje stavak 4. i glasi:

Ako na računu ostalih zajedničkih prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na račun, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

IV.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19

Urbroj: 513-05-03-23-3

Zagreb, 21. travnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
KLOŠTAR PODRAVSKIHR4424020061819400009194ĐURĐEVAC
    

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAHR9224020061800007002024 
    

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Slavonskom Brodu)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
ORIOVACHR0424070001830900007309SLAVONSKI BROD
    

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
DRENJEHR8923600001809400005094ĐAKOVO


XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
VODICEHR7724020061850000005500ŠIBENIK
    

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
JARMINAHR9023600001816600006166VINKOVCI
    

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

Naziv županije/grada/općineRačunOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
TROGIRHR1424020061846300007463TROGIR