Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

NN 50/2023 (10.5.2023.), Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

NARODNE NOVINE

839

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 20 od 23. veljače 2023. te se daje

ISPRAVAK UREDBE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine« br. 20/2023.) u članku 17. u Prilogu 2. Standardi za ocjenu ekološkog stanja površinskih voda u dijelu 2.C. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala pod naslovom 4. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za priobalne vode pogrešno je objavljena tablica 20. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske elemente kakvoće, koja ispravno glasi:

»Tablica 20. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske elemente kakvoće

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJATemperaturaGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentilaGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne
fizikalno-kemijske pokazatelje – srednja godišnja vrijednost
ProzirnostRežim kisika1Salinitet2Hranjive tvari1
Secchi
prozirnost
Zasićenje kisikomOtopljeni anorganski dušikUkupni dušikOrtofosfatiUkupni fosfor
prosječno godišnje odstupanje u °C3m%PSUµmol N/dm3µmol
N/dm3
µmol
P/dm3
µmol
P/dm3
HR-O3_12 HR-O3_13vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 11034,5 ≤ s
≤ 37,5
≤2,59≤10,99≤0,054≤0,234
D: > 80
dobro<1,55 – 25P: 75-150

33,0 ≤ s
≤ 34,4

37,6 ≤ s
≤ 38.5

2,60-3,9911,00-13,390,055-0,0790,235-0,299
D: > 40
umjereno>1,5<54

P: >150

P: <75

D: < 40

s < 33,0
s >38,5
4,00-6,9913,40-18,990,080-0,1190,300-0,399
loše7,00-9,9919,00-25,990,120-0,1790,400-0,599
vrlo loše≥10,00≥26,00≥0,180≥0,600
HR-O3_22 HR-O3_23vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 11034,5 ≤ s
≤ 37,5
≤2,59≤10,99≤0,054≤0,234
D: > 805
D: > 706
dobro<1,55 – 25P: 75-15033,0 ≤ s
≤ 34,4
37,6 ≤ s
≤ 38,5
2,60-3,9911,00-13,390,055-0,0790,235-0,299
D: > 40
umjereno>1,5<54

P: >150

P: <75

D: < 40

s < 33,0
s >38,5
4,00-6,9913,40-18,990,080-0,1190,300-0,399
loše7,00-9,9919,00-25,990,120-0,1790,400-0,599
vrlo loše≥10,00≥26,00≥0,180≥0,600
HR-O4_13vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 110s ≥ 37,5≤1,49≤9,69≤0,039≤0,199
D: > 80
dobro<1,55 – 25P: 75-15036,0 ≤ s
≤ 37,4
1,50-2,699,70-12,090,040-0,0690,200-0,274
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150
P: <75
D: < 40
s < 36,02,70-5,9912,10-15,990,070-0,0990,275-0,389
loše6,00-8,9916,00-20,990,100-0,1390,390-0,539
vrlo loše≥9,00≥21,00≥0,140≥0,540
HR-O4_22 HR-O4_23vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 110s ≥ 37,5≤1,49≤9,69≤0,039≤0,199
D: > 805
D: > 706
dobro<1,55 – 25P: 75-15036,0 ≤ s
≤ 37,4
1,50-2,699,70-12,090,040-0,0690,200-0,274
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150
P: <75
D: < 40
s < 36,02,70-5,9912,10-15,990,070-0,0990,275-0,389
loše6,00-8,9916,00-20,990,100-0,1390,390-0,539
vrlo loše≥9,00≥21,00≥0,140≥0,540

P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca 0 – 10 m dubine

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5 – 2 m iznad dna

1 Režim kisika i hranjive tvari ocjenjuju se prema njihovoj mjerodavnoj vrijednosti iz površinskog sloja 0 – 10 m.

2 Ocjenjuje se iz površinskog sloja 0 m

3 Prosječno godišnje odstupanje se utvrđuje prema Tablici 21.

4 Postaje s dubinom manjom od 5 m na kojima je vidljivost do morskog dna ocjenjuju se dobrim stanjem

5 Postaje s dubinom pridnenog sloja do 60 m

6 Postaje s dubinom pridnenog sloja većom od 60 m«.

Urbroj: 50501-5/1-23-01
Zagreb, 10. svibnja 2023.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.