Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

852

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 11. svibnja 2023., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI KORIŠTENJA MEDICINSKIH MASKI ILI MASKI ZA LICE

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice (»Narodne novine« broj 44/22, 51/22, 60/22, 73/22, 88/22, 100/22, 113/22, 126/22, 139/22, 155/22, 10/23, 23/23, 37/23 i 46/23).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. svibnja 2023.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-23-535

Zagreb, 11. svibnja 2023.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.