Pravilnik o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

NN 53/2023 (19.5.2023.), Pravilnik o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Ministarstvo poljoprivrede

928

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU ULAZNIH TOČAKA ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju ulazne točke u Republiku Hrvat­sku za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca prilikom njihova unosa u Europsku uniju iz trećih zemalja.

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na kućne ljubimce iz Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 576/2013).

(2) Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko ulaznih točaka određenih ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Republiku Hrvatsku unositi iz Andore, Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih međunarodnih graničnih prijelaza određenih za međunarodni promet putnika.

Članak 4.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica navedenih u dijelu B. Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, određuju se sljedeće ulazne točke:

1. cestovne ulazne točke:

a) Bajakovo

b) Karasovići

c) Nova Sela

d) Stara Gradiška.

2. ulazna točka za zračni promet: Zagreb.

Članak 5.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca navedenih u dijelu A. i B. Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013, osim kućnih ljubimaca iz članka 4. ovoga Pravilnika, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, određuju se sljedeće ulazne točke:

1. cestovne ulazne točke:

a) Bajakovo

b) Batina

c) Erdut

d) Gunja

e) Hrvatska Dubica

f) Hrvatska Kostajnica

g) Ilok

h) Jasenovac

i) Kamensko

j) Karasovići

k) Klek

1) Ličko Petrovo Selo

m) Maljevac

n) Metković

o) Nova Sela

p) Slavonski Brod

r) Slavonski Šamac

s) Stara Gradiška

š) Tovarnik

t) Vinjani Donji

u) Vinjani Gornji

v) Vukovar

z) Zaton Doli

ž) Županja.

2. željeznička ulazna točka: Tovarnik.

3. pomorske ulazne točke:

a) Dubrovnik

b) Ploče

c) Rijeka

d) Split

e) Šibenik

f) Zadar.

4. riječne ulazne točke:

a) Drava – Osijek

b) Vukovar.

5. ulazne točke za zračni promet:

a) Brač

b) Dubrovnik

c) Osijek

d) Pula

e) Rijeka

f) Split

g) Zadar

h) Zagreb.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, br. 91/13, 132/13, 44/14 i 87/15).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/21-01/149
Urbroj: 525-09/571-23-18
Zagreb, 9. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.