Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu

NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1081

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata, od 15. lipnja 2023., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O VISINI REGRESA ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA I SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se da će se regres za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu isplatiti u iznosu od 300,00 eura, umjesto u iznosu ugovorenom Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 58/23.) i Dodatkom II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 58/23.).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/248
Urbroj: 50301-21/21-23-3
Zagreb, 15. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.