Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 76/2023 (11.7.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1233

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 73 od 5. srpnja 2023. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 73/23.) u članku 3. umjesto riječi: »zdravlje« treba stajati riječ: »zdravstvo«.

Klasa: 025-04/23-01/159
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 7. srpnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.