Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1284

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 77. izvanrednoj sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22.,14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23. i 73/23.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. pod rednim brojevima mijenjaju se sljedeći podaci:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv
proizvođača
Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u EUR bez PDV-aStopa PDV-aKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021
1521021803110401Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena do 75 cm2 208, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaAlginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena do 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMelgisorb Ag 5x51141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04925%IIISSP, LJMekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.1
1524021803110501Molnlycke
Health Care AB
Molnlycke Health Care AdriaAlginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMelgisorb Ag 10x10; Melgisorb Ag 15x151141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05375%IIISSP, LJMekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.1
1529021803110601Alginat za kavitete s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena 209, 351Molnlycke
Health Care AB
Molnlycke Health Care AdriaAlginat za kavitete s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Molnlycke Health Care ABMelgisorb Ag 3x441141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.6,03055%IIISSP, LJMekana obloga u obliku trake s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.1
1534021203110702Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm2 210, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepVlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedDurafiber 5x5cm; Durafiber 4x10cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05105%IIbSSP, LJNatrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1537021203110802Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2 210, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepVlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedDurafiber 10x10cm; Durafiber 10x12cm; Durafiber 15x15cm; Durafiber 4x20cm; Durafiber 4x30cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04045%IIbSSP, LJNatrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1540021203110902Vlaknasta celulozna obloga za kavitete 211, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepVlaknasta celulozna obloga za kavitete, Smith&Nephew Medical LimitedDurafiber 2x45cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.4,49875%IIbSSP, LJNatrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1541a021203120701Vlaknasta PVA obloga za rane do 75cm2 210, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za rane do 75cm2, Molnlycke Health Care ABExufiber 5x5 cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05375%IIbSSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1541b021203120801Vlaknasta PVA obloga za rane iznad 75 cm2 210, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za rane iznad 75cm2, Molnlycke Health Care ABExufiber 10x10cm; Exufiber 15x15cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04185%IIbSSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1541c021203120901Vlaknasta PVA obloga za kavitete 211, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za kavitete, Molnlycke Health Care ABExufiber 2x45cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.4,63225%IIbSSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana obloga u obliku trake. CE certifikat.1
1547a021203122001Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm2 212a, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra do 75cm2, Molnlycke Health Care ABExufiber Ag+ 5x5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,09555%IIISSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrovog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1547b021203122101Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75cm2 212a, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75cm2, Molnlycke Health Care ABExufiber Ag+ 10x10cm; Exufiber Ag+ 15x15cm; Exufiber Ag+ (20x30cm)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,07615%IIISSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrovog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1547c021203122201Vlaknasta PVA obloga za kavitete s dodatkom srebra 213a, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaVlaknasta PVA obloga za kavitete s dodatkom srebra, Molnlycke Health Care ABExufiber Ag+ 2x45cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.8,75405%IIISSP, LJPolivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrovog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1
1549021203111302Hidrokoloidna obloga za rane, do 75 cm2 214, 351Coloplast A/SMedikal LuxHidrokoloidna obloga za rane, do 75 cm2, Coloplast A/SCOMFEEL Plus Transparent Dressing 33 530 (5 x 7 cm); COMFEEL Plus Dressing Contour Dressing 33 280 (6x8cm)1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,06575%IIbSSP, LJSterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretan. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1
1556021203111403Hidrokoloidna obloga za rane, do 150 cm2 214, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepHidrokoloidna obloga za rane, do 150 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedReplicare ultra 10cmx10cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05775%IIbSSP, LJSterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretan. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1
1563021203111502Hidrokoloidna obloga za rane, iznad 150 cm2 214, 351Coloplast A/SMedikal LuxHidrokoloidna obloga za rane, iznad 150 cm2, Coloplast A/SCOMFEEL Plus Dressing 33 115 (15x15cm); COMFEEL Plus Transparent Dressing 33 539 (15x15 cm); COMFEEL Plus Transparent Dressing 33 545 (20x20 cm); COMFEEL Plus Dressing Sacral 33 285 (17x17cm)1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,03145%IIbSSP, LJSterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretan. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1
1571023003111702Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad
75 cm2 215, 351
Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepObloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedActicoat 10cmx10cm , Acticoat 10cmx20cm , Acticoat flex3 10cmx10cm , Acticoat flex3 10cmx20cm;1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,06205%IIbSSP, LJPolietilenska, viskozna ili akrilatna obloga s dodatkom srebra i/ili aktivnog ugljena. CE certifikat.1
1575020903111801Poliuretan/Pjena do 75 cm2 216, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepPoliuretan/Pjena do 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn non adhesive 5cmx5cm , Allevyn adhesive 7,5cmx7,5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04685%IIbSSP, LJPoliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.1
1582020903111902Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2 216, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepPoliuretan/Pjena iznad 75 cm2 , Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn non adhesive 10cmx10cm , Allevyn non adhesive 10cmx20cm , Allevyn non adhesive 15cmx15cm , Allevyn non adhesive 20cmx20cm; Allevyn adhesive 12,5cmx12,5cm; Allevyn adhesive 17,5cmx17,5cm; Allevyn sacrum 17cmx17xm; Allevyn heel 10,5cmx13,5cm; Allevyn adhesive (22,5cmx22,5cm)$; Allevyn sacrum (22cmx22cm)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04525%IIbSSP, LJPoliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.1
1589020903112001Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm2 217, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepPoliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn Ag non adhesive 5cmx5cm , Allevyn Ag adhesive 7,5cmx7,5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,07045%IIbSSP, LJPjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1
1592020903112102Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2 217, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepPoliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn Ag non adhesive 10cmx10cm; Allevyn Ag adhesive 12,5cmx12,5cm; Allevyn Ag adhesive 17,5cmx17,5cm; Allevyn Ag heel 10,5cm x13,5 cm; Allevin Ag sacrum (22cmx22cm)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05845%IIbSSP, LJPjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1
1595020903112201Silikonska obloga za rane do 75 cm2 218, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane do 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepitel 7,5x10; Mepitel 5x7,5; Mepilex Lite 6x8,5; Mepilex E.M. 7,5x8,5; Mepilex Border 7,5x7,5; Mepilex Border Lite 7,5x7,5 , Mepilex Border E.M. 7,5x8,5; Mepilex Border E.M. 5x10; Mepilex Border Lite 5x12,51141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05525%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1596020903112202Silikonska obloga za rane do 75 cm2 218, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepSilikonska obloga za rane do 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn gentle border 7,5cmx7,5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05405%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1597g020903112210Silikonska obloga za rane do 75 cm2 218, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane do 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepilex Border Flex 7,5x7,51141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,05525%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1598020903112301Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 218, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepitel 10x18; Mepilex 10x10; Mepilex 12,5x12,5; Mepilex 13x21(talon); Mepilex 15x15 , Mepilex 10x20; Mepilex 10x21; Mepilex 17,5x17,5; Mepilex 20x20; Mepilex (21x22)$ , Mepilex Lite 10x10; Mepilex E.M.12,5x12,5; Mepilex Border E.M.12,5x12,5; Mepilex Border E.M. 17,5x17,5; Mepilex Lite 15x15; Mepilex E.M. 17,5x17,5; Mepilex Border 10x10; Mepilex Border 12,5x12,5; Mepilex Border 15x15; Mepilex Border 17,5x17,5; Mepilex Border 15x20; Mepilex Border (17,5x23)$; Mepilex Border 10x20; Mepilex Border 10x30; Mepilex Border (Sacrum) 18x18; Mepilex Border (Sacrum) 20x20 , Mepilex Border Sacrum (23x23)$; Mepilex Border Lite 10x10; Mepilex Border Lite 15x15; Mepilex Transfer 15x20; Mepitel (20x30)$; Mepilex Border Sacrum 16x20; Mepliex Border Sacrum (22x25)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04925%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1600020903112303Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 218, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepSilikonska obloga za rane iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn gentle border 12,5cmx12,5cm; Allevyn gentle border 17,5cmx17,5cm; Allevyn gentle border heel (23cmx23,2cm)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04825%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1602020903112305Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 304, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepSilikonska obloga za rane iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn Life 10,3cmx10,3cm; Allevyn Life 12,9cmx12,9cm; Allevyn Life 15,4cmx15,4cm; Allevyn Life 21cmx21cm$; Allevyn Life Sacrum 17,2cmx17,5cm; Allevyn Life Sacrum 21,6cmx23cm$; Allevyn Life Heel 25cmx25,2cm$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04825%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1602g020903112312Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 304, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepilex Border Flex 10x10; Mepilex Border Flex 12,5x12,5; Mepilex Border Flex 13x16; Mepilex Border Flex 15x15; Mepilex Border Flex 15x20; Mepilex Border Heel (22x23)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,04925%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1603020903112401Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 218, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane iznad 400 cm2, Molnlycke Health Care ABMepilex Transfer (20cmx50cm); Mepilex Lite (20cmx50cm); Mepitel 20x301141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj0,04785%IIbSSP, LJPoliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.1
1604020903112501Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm2 220, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepilex Ag 6x8,5; Mepilex Border Ag 7,5x7,51141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,08355%IIISSP, LJPoliuretanska pjena sa silikonom nanešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.1
1607020903112601Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm2 220, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaSilikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care ABMepilex Ag 10x10; Mepilex Ag 12,5x12,5; Mepilex Ag 10x21; Mepilex Ag 13x21(talon); Mepilex Ag 17,5x17,5; Mepilex Border Ag 12,5x12,5; Mepilex Border Ag 17,5x17,5; Mepilex Border Ag 10x20; Mepilex Border Ag 10x25; Mepilex Border Ag 10x30; Mepilex Border Sacrum Ag 18x18; Mepilex Border Sacrum Ag 20x20; Mepilex Border Sacrum Ag (23x23)$1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,07615%IIISSP, LJPoliuretanska pjena sa silikonom nanešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.1
1608020903112602Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm2 220, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepSilikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical LimitedAllevyn Ag gentle border 10cmx10cm; Allevyn Ag gentle border 12,5cmx12,5cm; Allevyn Ag gentle border 17,5cmx17,5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.0,07305%IIISSP, LJPoliuretanska pjena sa silikonom nanešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.1
1612021503112703Gel za rane s nekrotičnim naslagama 221, 351Smith&Nephew Medical LimitedRozi StepGel za rane s nekrotičnim naslagama, Smith&Nephew Medical LimitedIntrasite gel 15g1141aNEgramdo 150g1 mj.1 mj.1 mj.0,19405%IIbSSP, LJSterilni hipertonični 20%tni NaCl gel, hidrokoloid. CE certifikat.1
1635023003113301Mrežice od netkanog materijala, mala 219, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaMrežice od netkanog materijala, mala, Molnlycke Health Care ABTubifast crveni , Tubifast zeleni1141aNEmetardo 603 mj.3 mj.3 mj0,90745%ISSP, LJOd netkanog materijala (pamuk ili viskoza), veličina do 20 cm obujma.1
1636023003113401Mrežice od netkanog materijala, srednja 219, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaMrežice od netkanog materijala, srednja, Molnlycke Health Care ABTubifast plavi1141aNEmetardo 603 mj.3 mj.3 mj1,02385%ISSP, LJOd netkanog materijala (pamuk ili viskoza), veličina od 20 do 40 cm.1
1637023003113501Mrežice od netkanog materijala, velika 219, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaMrežice od netkanog materijala, velika, Molnlycke Health Care ABTubifast žuti1141aNEmetardo 603 mj.3 mj.3 mj1,56555%ISSP, LJOd netkanog materijala (pamuk ili viskoza), veličina od 40 do 60 cm.1
1638023003113601Mrežice od netkanog materijala, ekstra velika 219, 351Molnlycke Health Care ABMolnlycke Health Care AdriaMrežice od netkanog materijala, ekstra velika, Molnlycke Health Care ABTubifast ljubičasti1141aNEmetardo 603 mj.3 mj.3 mj2,61765%ISSP, LJOd netkanog materijala (pamuk ili viskoza), veličina iznad 60 cm obujma.1
1824c030415123112Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236BMC Medical Co.OptimedUređaj za potpomognuto disanje (CPAP), BMC Medical Co.Auto CPAP System G3 A201205DAkom1 
8 god.8 god.604,93065%IIaSSP, LJCPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat. 
1832a030415123210Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236Hsiner Co.Ltd.Dr PharmaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Hsiner Co.Ltd.D100N-S; D100N-M; D100N-L; D150F-S; D150F-M; D150F-L1205NEkom1 
1 god1 god71,68315%IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogučnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat. 
2153a214527154003Kabel za govorni procesor307, 347CochlearMedical IntertradeKabel za govorni procesor, CochlearCP 800 coil cable; CP 900 coil cable1199NEkom16 mj1 g1 g117,24405% 
SSP, LJMetal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat. 
2153b214527154004Kabel za govorni procesor307, 347CochlearMedical IntertradeKabel za govorni procesor, CochlearCP 800 litewear cable; CP 900 litewear cable1199NEkom16 mj1 g1 g197,38725% 
SSP, LJMetal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat. 
2153c220621110001Zavojnica za govorni procesor307, 347CochlearMedical IntertradeZavojnica za govorni procesor, CochlearCP 800 coil; CP 900 coil1199NEkom16 mj1 g1 g132,08695% 
SSP, LJMetal, plastika, CE certifikat. 
2153d220621110002Zavojnica s kablom za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeZavojnica s kablom za govorni procesor, CohlearFreedom coil cable; Freedom litewear cable1199NEkom16 mj1 g1 g197,38725% 
SSP, LJMetal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat. 
2153e220621110003Zavojnica s kablom za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeZavojnica s kablom za govorni procesor, CohlearCP1000, series Slimline coil (includes cable)1199NEkom11 g2 g2 g249,33105% 
SSP, LJMetal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat. 
2157214527154102Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora 287, 347CochlearMedical IntertradePunjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, CochlearFreedom; CP 800; CP900 series rechargable batrery system1199NEkom12,5 g2,5 g2,5 g507,69825% 
SSP, LJCE certifikat. 
2157a214527154103Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora 287, 347CochlearMedical IntertradePunjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, CochlearCP1000 series rechargable system1199NEkom12,5 g2,5 g2,5 g507,69825% 
SSP, LJCE certifikat. 
2159214527154202Govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeGovorni procesor, Cochlear(CP 800; CP900 series processing unit); (CR 110, 210, 230 remote assistant)1199DAkom17 god7 god7 god9533,05235% 
SSP, LJCE certifikat. 
2159a214527154203Govorni procesor308, 347CochlearMedical IntertradeGovorni procesor, CochlearKanso CP950 series processing unit, CR 210 remote assistant; Kanso CP950 series processing unit, CR 230 remote assistant1199DAkom17 god7 god7 god9533,05230,05 
SSP, LJCE certifikat. 
2159b214527154204Govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeGovorni procesor, CochlearCP1000 series processing unit, CR 310 remote assistant1199DAkom17 god7 god7 god9533,05235% 
SSP, LJCE certifikat.
2159c214527154206Govorni procesor367CochlearMedical IntertradeGovorni procesor, CochlearKanso 2 CP1150 processing unit, CR 310 remote assistant1199DAkom17 god7 god7 god9727,60425% 
SSP, LJCE certifikat. 
2161214527154302Magnet za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeMagnet za govorni procesor, CochlearFreedom; CP 800 series SP magnet1199NEkom13 god3 god3 god34,21835% 
SSP, LJCE certifikat. 
2162214527154303Magnet za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeMagnet za govorni procesor, CochlearCP 900 series SP magnet1199NEkom13 god3 god3 god34,21835% 
SSP, LJCE certifikat. 
2162a214527154304Magnet za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeMagnet za govorni procesor, CochlearCP950 series SP magnet1199NEkom13 god3 god3 god34,21835% 
SSP, LJCE certifikat. 
2162b214527154305Magnet za govorni procesor 347CochlearMedical IntertradeMagnet za govorni procesor, CochlearCP1000 series SP magnet1199NEkom13 god3 god3 god34,21835% 
SSP, LJCE certifikat. 
2176063042160201Govorna proteza 266AtosInel medicinska tehnikaGovorna proteza, AtosProvox II; Provox Vega Voice Prostheses1195NEkomdo 4 
 
1 god.316,25085%IIaSSP, LJSilikon. CE certifikat. 
2187a091506160505Kazeta za održavanje vlažnosti zraka 268Kapitex Healthcare LtdIGAKazeta za održavanje vlažnosti zraka, Kapitex Healthcare LtdPhoniq DigiClose Comfort HME Filter119, 335NEkom2006 mj6 mj6 mj3,15125%ISSP, LJPlastika,metal. 
2193a091506160704Samoljepljivi držač kazete 268TRACOEIGASamoljepljivi držač kazete, TracoeTRACOE larynx Adhesive Carrier Hydrocolloid119, 335NEkom1306 mj6 mj6 mj3,86575%ISSP, LJPlastika. 
2193b091506160705Samoljepljivi držač kazete 268Kapitex Healthcare LtdIGASamoljepljivi držač kazete, Kapitex Healthcare Ltd.Phoniq Secure Baseplate119, 335NEkom1306 mj6 mj6 mj3,86575%ISSP, LJPlastika. 
2201000000161001Zatvarač protezeAtosInel medicinska tehnikaZatvarač proteze, AtosProvox Plug14, 195NEkom1 
 
1 god13,26695%IIbSSP, LJSilkon, CE certifikat 
2258d040606130001Kompresivni sistem311Lohmann & RauscherLohmann & RauscherKompresivni sistem, Lohmann & RauscherRosidal Sys komplet16, 245NEkom16 mj6 mj6 mj73,72455%ISSP, LJTekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III. 
2263000000170701Elastično kompresivne rukavice 275Medi GmbH & Co.KGRozi StepElastično kompresivne rukavice, Medi GmbH & Co. KGmediven esprit165NEkom11. god.1. god.1. god.130,05535%ISSP, LJElastično kompresivni stupanj I do III. 
2279a000000171305Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. 275aBiodermis Corp.IGAElastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Biodermis Corp.Xeragel 10g Tube (XS0-797 x 9 kom); Biodermis gel sheet,silikonska pločica, 12x14,5 cm (EDG x 6 kom)165NEkomplet16 mj6 mj6 mj164,25185%ISSP, LJElastično kompresivni stupanj I do III. 


«

Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/160
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.