Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

NN 81/2023 (19.7.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1288

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu, objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 75 od 7. srpnja 2023. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika vinarstvu (»Narodne novine«, broj 75/23.) u članku 8. umjesto riječi: »podstavak 5. briše se, a podstavci 6. i 7. postaju podstavci 5. i 6.« treba stajati: »podstavak 6. briše se, a podstavak 7. postaje podstavak 6.«

Klasa: 011-01/23-01/34
Urbroj: 525-06/224-23-11
Zagreb, 14. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.