Zaključak o mjeri potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge u zonama ograničenja

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zaključak o mjeri potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge u zonama ograničenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1312

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) provede aktivnosti za osiguranje potpore proizvođačima u sektoru svinjogojstva zbog nadoknade gubitaka nastalih usmrćivanjem i uklanjanjem svinja zbog provedbe mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

2. Potpora će se dodijeliti proizvođačima na čijim objektima se provodi usmrćivanje i uklanjanje svinja i na čijim objektima će biti zabranjeno držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci na temelju naredbi Ministarstva poljoprivrede o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

3. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da za provedbu točke 1. ovoga Zaključka osigura potrebna sredstva u iznosu od 7.500.000,00 eura.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-07/316
Urbroj: 50301-05/16-23-3
Zagreb, 20. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.