Rješenje o razrješenju predsjednika i članova i imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

NN 83/2023 (21.7.2023.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova i imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1315

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 9. stavka 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, broj 24/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

1. Razrješuje se IVAN ŠIMUNIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, zbog isteka mandata.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na koju su imenovani kao predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, zbog isteka mandata:

– dr. sc. MARKO KOŠIČEK

– dr. sc. VALENTINA KIRINIĆ

– ANDREJA UROIĆ LANDEKIĆ.

2. Imenuje se IVANA PILKO ČUNČIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje.

Za članove Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se:

– dr. sc. MIROSLAV HUĐEK, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

– IVAN ŠIMUNIĆ, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

– ANDREJA UROIĆ LANDEKIĆ, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

– JASMINKA MARTINOVIĆ, predstavnica poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća

– NADA LOVRIĆ, predstavnica sindikata, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Klasa: 080-02/23-02/54

Urbroj: 50301-15/28-23-02

Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.