Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 83/2023 (21.7.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

1331

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJE 76.01. »OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, br. 38/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. točki l) iza riječi: »Europskoj uniji« stavlja se točka i brišu se riječi: »(u skladu s člankom 2. točkom (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) broj 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) broj 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)«.

Članak 2.

U članku 18. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/89
Urbroj: 525-07/253-23-11
Zagreb, 17. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG III.

Izračuni vrijednosti u biljnoj proizvodnji
Naziv poljoprivredne kultureRegijaProsječna
vrijednost
proizvodnje (EUR/HA)
Pšenica (ozima)RH2.100,00
KukuruzRH3.040,00
SojaRH2.067,16
ZobRH1.215,00
RažRH1.400,00
Tikva uljaricaRH1.428,00
Uljana repicaRH2.380,00
JečamRH1.820,00
SuncokretRH1.960,00
Šećerna repaRH2.400,00
Merkantilni krumpirRH6.636,14
Industrijski krumpirRH5.100,00
Kukuruz za silažuRH4.000,00
LucernaRH1.411,80
JabukaRH12.800,00
ŠljivaRH9.500,00
MandarinaRH9.570,00
KruškaRH18.600,00
BreskvaRH21.200,00
VišnjaRH6.633,33
JagodaRH59.750,00
KupinaRH32.920,00
MalinaRH36.500,00
TrešnjaRH32.800,00
SmokvaRH27.066,67
BorovnicaRH27.850,00
LubenicaRH12.500,00
Lješnjak, u ljusciRH7.200,00
Lješnjak, jezgraRH11.285,00
Orah, u ljusciRH11.100,00
Orah, jezgraRH12.000,00
Badem, u ljusciRH11.320,00
Grožđe, stolnoRH26.600,00
Grožđe, vinskoIstra i Kvarner, Dalmacija13.560,00
Grožđe, vinskoSlavonija7.200,00
Grožđe, vinskoSredišnja bregovita Hrvatska9.020,00
MaslinaIstra7.215,00
MaslinaDalmacija5.950,00
Rajčica (visoka) na otvorenomRH42.400,00
Rajčica (niska) na otvorenom – za preraduRH9.200,00
Rajčica – hidroponska proizvodnja (proizvodnja na 0,10 ha)RH38.700,00
Rajčica – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH1.083,33
Paprika na otvorenomRH37.350,00
Paprika – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH1.200,00
Krastavac salatni – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha)RH875,00
Krastavac na otvorenom – za konzerviranjeRH24.400,00
Salata kristalka na otvorenomRH24.900,00
Grah zrnaš na otvorenomRH5.000,00
Luk na otvorenomRH15.200,00
Mladi luk u zaštićenom prostoru (proizvodnja na 0,01 ha)RH465,00
ČešnjakRH13.050,00
Rani kupus na otvorenomRH14.666,67
Kasni kupus na otvorenomRH22.800,00
Cvjetača na otvorenomRH48.250,00
Mrkva na otvorenomRH26.533,33
Celer na otvorenomRH36.166,67
CiklaRH19.800,00
DuhanRH5.258,00
BobRH2.160,00
PirRH800,00
Kukuruz šećeracRH6.400,00
Stočni grašakRH1.350,00
HeljdaRH3.369,50
Crveni kupusRH16.000,00
TikvicaRH22.550,00
KeljRH20.800,00
BatatRH21.600,00
TikvaRH24.000,00
KamilicaRH1.393,00
TritikalRH1.440,00
PatlidžanRH37.800,00
PorilukRH15.900,00
ŠpinatRH32.000,00
RibizlRH7.680,00
BlitvaRH41.500,00
MakRH1.541,67
Tikva uljaricaRH1.428,00
DinjaRH35.700,00
MarelicaRH10.500,00
Voćne sadniceRH224.000,00
Lozni cijepoviRH110.000,00
Sjeme – strne žitariceRH3.032,00
Sjeme – krmno biljeRH5.430,00
Sjeme – kukuruzRH4.000,00
Sjeme – uljariceRH5.257,00
Sjeme – krumpirRH45.276,00
Sjeme – povrćeRH10.119,65
Sjeme – duhanRH6.370,94Izračuni vrijednosti u stočarskoj proizvodnji
Vrsta proizvodnjeRegijaProsječna
vrijednost
proizvodnje
(EUR/grlu/kljunu)
Kozje mlijekoKontinentalna RH429,00
Tov junadiRH1.608,00
Uzgoj teladi (80 – 160 kg)RH595,20
Tov svinja (25 – 100 kg)RH186,00
Proizvodnja prasadi (do 25 kg)RH68,50
Tov brojleraRH2,99
Tov puranaRH27,20
Proizvodnja jaja (nesilica)RH52,20
Uzgoj pilenki za konzumna jajaRH6,50
Uzgoj pilenki za rasplodna jajaRH13,00
Proizvodnja kravljeg mlijekaRH4.029,00
Proizvodnja jaradiRH66,40
Ovčje mlijekoRH219,00
Proizvodnja janjadiRH75,46
Uzgoj omadi konja za rasplodRH1.494,00
Uzgoj omadi magaraca za rasplodRH700,00
Uzgoj nazimica/nerasta za rasplodRH350,00
Uzgoj junica za rasplod (starosti iznad 15 mjeseci)RH1.800,00
Uzgoj mladih bikova za rasplodRH2.000,00
Uzgoj šilježica/ovnića za rasplodRH150,00
Uzgoj šilježica/jarića za rasplodRH150,00
Med (40 kg/košnici)Kontinentalna RH265,60