Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima

NN 87/2023 (28.7.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1370

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 72 od 3. srpnja 2023. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO I NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENA LIJEKOVA KOJE ĆE PLAĆATI HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE NAČINU IZVJEŠTAVANJA O NJIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima (»Narodne novine«, br. 72/23) članak 16. ispravno glasi: »U članku 34. stavku 2. riječi: »o stavljanju lijeka na listu lijekova« zamjenjuju se riječima: »o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka«.

U članku 24. stavku 1. umjesto riječi: »Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 143/22., 153/22. i 14/23.) te Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 143/22., 153/22. i 14/23.)« treba stajati: »općim aktima Zavoda kojima se utvrđuju osnovna i dopunska lista lijekova Zavoda sukladno zakonu kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje«.

Klasa: 011-02/23-04/11

Urbroj: 534-07-1-1/10-23-2

Zagreb, 13. srpnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.