Odluka o izdanju optjecajnih eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske i izdavanju prigodne eurokovanice u povodu uvođenja eura kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj

NN 104/2023 (8.9.2023.), Odluka o izdanju optjecajnih eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske i izdavanju prigodne eurokovanice u povodu uvođenja eura kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj

Hrvatska narodna banka

1497

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), a u vezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.), člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica, člankom 2. stavkom 9. Odluke (EU) 2015/2332 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica (ESB/2015/43) i člankom 2. stavkom 1. Odluke (EU) 2022/2278 Europske središnje banke od 8. studenoga 2022. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2023. (ESB/2022/40), Odlukom Vijeća Europske unije o odobrenju nacrta dizajna nacionalne strane optjecajnih eurokovanica podnesenih od strane Republike Hrvatske od 28. siječnja 2022. i Odlukom Vijeća Europske unije o odobrenju nacrta dizajna za prigodnu eurokovanicu od 2 eura podnesenog od strane Republike Hrvatske od 16. lipnja 2023., Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 6. rujna 2023. donio je

ODLUKU

O IZDANJU OPTJECAJNIH EUROKOVANICA S NACIONALNOM STRANOM REPUBLIKE HRVATSKE I IZDAVANJU PRIGODNE EUROKOVANICE U POVODU UVOĐENJA EURA KAO NOVČANE JEDINICE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Utvrđuje se da su s danom 1. siječnja 2023. izdane optjecajne eurokovanice s nacionalnom stranom Republike Hrvatske (u nastavku teksta: optjecajna kovanica) u apoenima i s tehničkim specifikacijama u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 729/2014. od 24. lipnja 2014. o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj (u nastavku teksta: Uredba Vijeća (EU) br. 729/2014), te motivima kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije br. 2022/C 364/03.

(2) Autori idejnih rješenja dizajna optjecajnih kovanica jesu:

1. Maja Škripelj, autorica idejnog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajnih kovanica u apoenima od 1, 2 i 5 centi: »Natpis na glagoljici s hrvatskom šahovnicom u pozadini«

2. Ivan Domagoj Račić, autor idejnog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajnih kovanica u apoenima od 10, 20 i 50 centi: »Nikola Tesla s hrvatskom šahovnicom u pozadini«

3. Jagor Šunde, autor idejnog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajne kovanice u apoenu od 1 euro: »Kuna s hrvatskom šahovnicom u pozadini« i

4. Ivan Šivak, autor idejnog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajne kovanice u apoenu od 2 eura: »Zemljopisna karta Republike Hrvatske s hrvatskom šahovnicom u pozadini«.

(3) Autori izvedbenih rješenja dizajna optjecajnih kovanica jesu:

1. Nikola Vudrag, autor izvedbenog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajnih kovanica u apoenima od 1, 2 i 5 centi: »Natpis na glagoljici s hrvatskom šahovnicom u pozadini«

2. Nikola Vudrag, autor izvedbenog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajnih kovanica u apoenima od 10, 20 i 50 centi: »Nikola Tesla s hrvatskom šahovnicom u pozadini«

3. David Čemeljić i Fran Zekan, koautori izvedbenog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajne kovanice u apoenu od 1 euro: »Kuna s hrvatskom šahovnicom u pozadini« i

4. Ana Divković, autorica izvedbenog rješenja kojim se prikazuje motiv na naličju optjecajne kovanice u apoenu od 2 eura: »Zemljopisna karta Republike Hrvatske s hrvatskom šahovnicom u pozadini«.

(4) Količina izdanja optjecajnih kovanica određuje se za svaku pojedinu kalendarsku godinu odlukom koju donosi Europska središnja banka o odobrenju količine izdavanja eurokovanica za tu godinu.

Članak 2.

Ovom Odlukom Hrvatska narodna banka izdaje eurokovanicu od 2 eura namijenjenu sjećanju na uvođenje eura kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 1. siječnja 2023., značajnoga financijskoga, gospodarskoga, društvenoga i političkog događaja za Republiku Hrvatsku (u nastavku teksta: prigodna kovanica).

Članak 3.

(1) Prigodna kovanica izdaje se u apoenu od 2 eura, u količini ne većoj od 250.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 500.000,00 eura.

(2) Prigodna kovanica izrađuje se prema tehničkim specifikacijama za optjecajnu kovanicu od 2 eura u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 729/2014.

Članak 4.

(1) Na nacionalnoj strani prigodne kovanice nalaze se natpisi države izdavanja »HRVATSKA« i godina izdanja »2023.« prikazani vodoravno, kao i riječi »ČLANICA EUROPODRUČJA«, koje su ispisane duž vanjskog ruba jezgre kovanice. Ti natpisi simbolično čine stilizirani simbol eura »€«. Drugi središnji motiv prigodne kovanice je profiliran i prepoznatljiv simbol Hrvatske, hrvatska šahovnica, koja predstavlja dio grba Republike Hrvatske utvrđenog Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/1990., 26/1993. i 29/1994.).

(2) U vanjskom prstenu nacionalne strane prigodne kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Članak 5.

Na obodu prigodne kovanice nalazi se u kurzivu tekst »O LIJEPA­ O DRAGA O SLATKA SLOBODO« iz Himne slobodi, koja je sastavni dio pastorale »Dubravka« iz 17. stoljeća hrvatskoga književnika Ivana Gundulića.

Članak 6.

Autor je likovnog rješenja nacionalne strane prigodne kovanice Nikola Vudrag, sveučilišni prvostupnik kiparstva.

Članak 7.

Prigodna kovanica pušta se u optjecaj 15. rujna 2023.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 470-2747-090/09-23/BV

Zagreb, 6. rujna 2023.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.