Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)

NN 105/2023 (11.9.2023.), Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)

NARODNE NOVINE

1509

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 94 od 14. kolovoza 2023. godine, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

ZA GRADITELJSTVO
(PROČIŠĆENI TEKST)

U Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) (»Narodne novine«, broj 94/23.), pogrešno je objavljen članak 32. stavak 1. podstavak 8. koji ispravno glasi:

» – u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi za svako darivanje 1 radni dan.«

Urbroj: 50501-5/4-23-01
Zagreb, 8. rujna 2023.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.