Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu

NN 125/2023 (26.10.2023.), Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1740

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 118/18. i 120/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2023. donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. utvrđuje se u bruto iznosu od 840,00 eura.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-03/83

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 25. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.