Ispravak Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

NN 142/2023 (29.11.2023.), Ispravak Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1954

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 131 od 3. studenoga 2023. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O VOĐENJU UPISNIKA BRODOVA,
NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI I
TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA

U Pravilniku o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (»Narodne novine«, broj 131/23.) u članku 56. stavku 1. treba umjesto riječi »članka 54.« stajati riječi »članka 55. stavka 1.«

U članku 69. stavku 1. i stavku 3. umjesto riječi »članka 64.« trebaju stajati riječi »članka 68.«.

Klasa: 011-02/22-03/49

Urbroj: 530-04-23-8

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.