Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici

NN 18/2024 (14.2.2024.), Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

298

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/09
Urbroj: 71-10-01/1-24-2
Zagreb, 8. veljače 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Članak 1.

U Zakonu o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15., 42/20., 144/20. i 114/22.) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/152
Zagreb, 7. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.