Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

NN 19/2024 (16.2.2024.), Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

307

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 181. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) i članka 56. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 134/22. i 9/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2024. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNICE RAVNATELJICE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Imenuje se ANICA KATAČIĆ pomoćnicom ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, za stručnu podršku i unapređenje stručnog rada.

Klasa: UP/I 080-02/24-01/08

Urbroj: 50301-15/07-24-02

Zagreb, 8. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.