Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

352

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O RASPONIMA KOEFICIJENATA U PLATNIM RAZREDIMA U JEDINSTVENOJ PLATNOJ LJESTVICI U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se rasponi koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama.

Platna ljestvica

Članak 2.

(1) Platnu ljestvicu čini 16 platnih razreda.

(2) Koeficijenti za obračun plaće u platnoj ljestvici određuju se u rasponu od 1,00 do 8,00.

Rasponi koeficijenata u platnim razredima

Članak 3.

Rasponi koeficijenata u platnim razredima su:

Platni razredRaspon koeficijenata
1.1,001,20
2.1,211,38
3.1,391,49
4.1,501,69
5.1,701,79
6.1,801,89
7.1,902,00
8.2,012,29
9.2,302,49
10.2,502,80
11.2,813,39
12.3,403,69
13.3,704,19
14.4,204,70
15.4,715,99
16.6,008,00


Koeficijenti za obračun plaće

Članak 4.

Nakon provedenog postupka vrednovanja i razvrstavanja radnih mjesta u platne razrede u skladu sa zakonom, posebnom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće radnih mjesta unutar raspona koeficijenata platnih razreda u koja su radna mjesta razvrstana.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/24
Urbroj: 50301-21/32-24-2
Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.