Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice »Crna gušterica«

NN 29/2024 (11.3.2024.), Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice »Crna gušterica«

Hrvatska narodna banka

457

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), a u vezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) te člankom 2. stavkom 1. i člankom 5. Uredbe br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 651/2012), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU ZLATNIH NUMIZMATIČKIH KOVANICA I SREBRNE NUMIZMATIČKE KOVANICE »CRNA GUŠTERICA«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje zlatne numizmatičke kovanice i srebrnu numizmatičku kovanicu »Crna gušterica«, s prigodnim motivima koji predstavljaju endemsku podvrstu gušterica, brusničku kršku guštericu (lat. Podarcis melisellensis melisellensis), kao značajan dio prirodne baštine Republike Hrvatske, koja obitava na otočiću Brusniku, koji je od 1951. zaštićen kao geološki spomenik prirode.

Članak 2.

(1) Zlatne numizmatičke kovanice iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: zlatne numizmatičke kovanice) izdaju se u apoenima od 100 i 10 eura, a srebrna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: srebrna numizmatička kovanica) izdaje se u apoenu od 4 eura.

(2) Zlatne numizmatičke kovanice i srebrna numizmatička kovanica izdaju se u količinama u skladu s Odlukom (EU) 2023/2684 Europske središnje banke od 21. studenoga 2023. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2024. (ESB/2023/28), i to:

1. zlatna numizmatička kovanica od 100 eura u boji izdaje se u količini ne većoj od 200 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 20.000,00 eura

2. zlatna numizmatička kovanica od 10 eura izdaje se u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 20.000,00 eura

3. srebrna numizmatička kovanica od 4 eura izdaje se u količini ne većoj od 4.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 16.000,00 eura.

(3) Zlatne numizmatičke kovanice izrađuju se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Zlatna numizmatička kovanica od 100 eura u boji ima masu od 31,103 grama s mogućim odstupanjem od +0,10 grama i promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara. Zlatna numizmatička kovanica od 10 eura ima masu od 1,944 grama s mogućim odstupanjem od +0,06 grama i promjer od 15 milimetara s mogućim odstupanjem od ±0,15 milimetara.

(4) Srebrna numizmatička kovanica izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Srebrna numizmatička kovanica ima masu od 31,103 grama s mogućim odstupanjem od +0,30 grama i promjer od 38,61 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara.

Članak 3.

Na licu zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice prikaz je osnovnog motiva brusničke krške gušterice predstavljene iz »ptičje perspektive«. Desno od osnovnog motiva uz rub numizmatičke kovanice ispisan je latinski natpis »PODARCIS MELISELLENSIS MELISELLENSIS« (brusnička krška gušterica), a lijevo uz rub kovanice prikaz je godine izdanja kovanice »2024.«. U pozadini i između osnovnog motiva i natpisa prikaz je fosilnih ostataka brusničke krške gušterice predstavljenih u fosilnom zapisu. Osim fosilnih ostataka ispisani su sljedeći natpisi: lat. »Podarcis melisellensis melisellensis« (brusnička krška gušterica), »Crna gušterica«, »Otok Brusnik«, lat. »Lacertidae« (gušterice) i lat. »Sauria« (podred guštera u koju spada crna gušterica i još neke vrste našeg podneblja).

Članak 4.

(1) Na naličju zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice prikazan je osnovni motiv brusničke krške gušterice na način da je predstavljena portretnim profilnim prikazom u blago dijagonalnom položaju. U pozadini gušterice prikazan je tlocrt otočića Brusnika. Oko osnovnog motiva kružno uz rub numizmatičke kovanice ispisani su natpisi »REPUBLIKA HRVATSKA« i »CRNA GUŠTERICA« te oznaka nominalne vrijednosti »100«, »10« ili »4« i naziv novčane jedinice »EURO«.

(2) Na naličju zlatne numizmatičke kovanice od 100 eura u boji portretni je prikaz brusničke krške gušterice predstavljen u crnoj boji s tirkizno plavim ljuskama na području vrata.

Članak 5.

Obodi su zlatne numizmatičke kovanice od 100 eura i srebrne numizmatičke kovanice od 4 eura nazubljeni, a obod je zlatne numizmatičke kovanice od 10 eura gladak.

Članak 6.

Autor je likovnog rješenja zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag.

Članak 7.

Zlatne numizmatičke kovanice i srebrna numizmatička kovanica »Crna gušterica« iz članka 1. ove Odluke puštaju se u prodaju 14. ožujka 2024.

Članak 8.

Prodaju zlatnih numizmatičkih kovanica te srebrne numizmatičke kovanice, koja obuhvaća i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnih zlatnih i srebrnih kovanica, numizmatičkih kovanica i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 15/2023.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br.: 477-2779-090/03-24/BV

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.