SADRŽAJ BROJA 53/A

NN 53/1991 (8.10.1991.), SADRŽAJ BROJA 53/A

Carinski zakon

Zakon o slobodnim zonama

Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata

Zakon o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmjeni Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Zakon o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Zakon o prestanku važenja Zakona o spomen-obilježavanju povijesnih događaja i ličnosti

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti

Uredba o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda športa

Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

Odluka o ograničavanju korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske

Odluka o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad

Odluka o minimalnom iznosu dnevne naknade osobnog dohotka zbog privremene spriječenosti za rad

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti tima za uspostavljanje ugovornog odnosa za provođenje primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

Odluka o osnivanju Hrvatske razvojne i izvozne banke - dioničkog društva Zagreb

Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka o izboru predsjednika Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske