Izmjene Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

NN 21/2023 (22.2.2023.), Izmjene Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Hrvatska odvjetnička komora

365

Na temelju članka 36. a stavka 8. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« broj: 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) i članka 18. stavka 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« broj: 151/22), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na sjednici održanoj 11. veljače 2023. donio

IZMJENE PRAVILA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA,
POSTUPKA I NAČINA PROVEDBE ISPITA IZ POZNAVANJA PRAVNOG PORETKA
REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 1. Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj: 38/22.) briše se dio teksta koji glasi: »za svaku kalendarsku godinu« te se iza teksta koji glasi: »Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore« dodaje dio teksta koji glasi: »za razdoblje do redovite izborne Skupštine Hrvatske odvjetničke komore«.

(2) U članku 4. stavku 5. alineji 1. dio teksta koji glasi: »1.500,00 kuna (tisućupetsto)« mijenja se tekstom koji glasi: »200,00 eura«.

(3) U članku 4. stavku 5. alineji 2. dio teksta koji glasi: »5.000,00 kuna (pettisuća)« mijenja se tekstom koji glasi: »650,00 eura«.

Članak 2.

Ove Izmjene Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 1960-2023-1

Zagreb, 11. veljače 2023.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.