Plan numeriranja

NN 45/2023 (26.4.2023.), Plan numeriranja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

783

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 12. i članka 126. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 25. travnja 2023. donosi

PLAN NUMERIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Plan numeriranja uređuje ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja uz pomoć znamenaka radi jedinstvenog prepoznavanja osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze.

II. STRUKTURA BROJEVA

Ovim Planom numeriranja propisuje se struktura nacionalnog plana numeriranja.

1. Međunarodni broj

Međunarodni broj sadrži kod zemlje (eng.: CC – Country Code) iza kojeg slijedi nacionalni (značajni) broj (eng.: N(S)N – National (Significant) Number), kao što je prikazano na slici 1.

U skladu s ITU-T preporukom E.164, duljina međunarodnog broja iznosi najviše petnaest znamenaka.

Međunarodni kod Republike Hrvatske je »385«, a međunarodni predbroj je »00« (kao međunarodni prefiks se može koristiti i »+«).

Međunarodni broj
Kod zemlje
Country code
Nacionalni (značajni) broj National (Significant) Number
CCN(S)N

Slika 1. Struktura međunarodnog broja

2. Nacionalni (značajni) broj

Nacionalni (značajni) broj sadrži nacionalni odredišni kod iza kojeg slijedi pretplatnički broj (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 2.

Ovisno o području primjene, nacionalni odredišni kod može određivati:

2.1. zemljopisno područje numeriranja (županiju)

2.2. nezemljopisno područje numeriranja.

Razlikuju se zemljopisni i nezemljopisni nacionalni (značajni) broj.

Duljina i svrha korištenja nacionalnih (značajnih) brojeva u Republici Hrvatskoj definirana je u poglavlju III. Popis nacionalnih brojeva i kratkih kodova ovog Plana numeriranja.

Nacionalni predbroj u Republici Hrvatskoj je »0« i nije dio nacionalnog (značajnog) broja.

Nacionalni (značajni) broj (N(S)N)
Nacionalni odredišni kodPretplatnički broj (Subscriber Number)
NDCSN

Slika 2. Struktura nacionalnog broja

2.1. Zemljopisni broj

Zemljopisni broj je nacionalni (značajni) broj u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

U skladu s ITU-T preporukom E.164 za zemljopisni broj, nacionalni odredišni kod u nacionalnom (značajnom) broju u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ima strukturu tranzitnog koda (eng.: »TC – Trunk Code«), koji u kombinaciji s nacionalnim predbrojem čini područni kod (eng.: »Area Code«).

Zemljopisni broj iznimno se može koristiti putem aplikativnog rješenja na terminalnom uređaju, koji osigurava pokretljivost korisnika i izvan fizičke lokacije korisnika na kojoj je realiziran priključak korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. U navedenom slučaju preduvjet za korištenje zemljopisnog broja je postojanje fizičkog priključka korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te je potrebno u potpunosti zadovoljiti važeći regulatorni okvir vezanom za međupovezivanje, naplatu odlaznog/dolaznog poziva, tajni nadzor, prijenos broja i pozivanja hitnih službi (lociranje korisnika).

Detaljniji prikaz duljine i svrha korištenja navedenog broja definirani su u Tablici 1. ovog Plana numeriranja.

2.2. Nezemljopisni broj

Razlikuju se sljedeće vrste nezemljopisnih brojeva:

– nacionalni (značajni) broj u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

– nacionalni (značajni) broj za usluge s posebnom tarifom

– nacionalni (značajni) broj za usluge jedinstvenog pristupnog broja

– nacionalni (značajni) broj za usluge besplatnog poziva

– nacionalni (značajni) broj za usluge osobnog broja

– nacionalni (značajni) broj za M2M usluge.

Nezemljopisni broj sastoji se od nacionalnog odredišnog koda i pretplatničkog broja, kao što je prikazano na slici 2.

Pri dodjeli nacionalnih (značajnih) brojeva za usluge s posebnom tarifom i nacionalnih (značajnih) brojeva za usluge besplatnog poziva, HAKOM vodi računa da se vodeće znamenke pretplatničkih brojeva ne preklapaju.

Sukladno ITU-T preporukama E.168, E.168.1 i F.850, nacionalni (značajni) broj za usluge osobnog broja jedinstveno identificira korisnika i pomoću istoga pozivajući korisnik pristupa korisniku navedenog broja. Usluge osobnog broja odnose se na usluge kojima korisnik spaja svoj terminalni uređaj na bilo koju terminacijsku točku mreže i ostvaruje/zaprima pozive/poruke koristeći isti broj.

Nacionalni (značajni) broj za M2M usluge može se koristiti za usluge unutar pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. Komunikacija između strojeva (eng. machine-to-machine, M2M) je, bežična ili žična, automatizirana razmjena informacija između tehničke opreme, kao što su mehanizacija, strojevi, vozila ili mjerni uređaji (npr. za mjerenje potrošnje struje, plina i vode), međusobno ili s centralnim sustavom za obradu podataka. Daljinski nadzor, daljinsko upravljanje i daljinsko održavanje strojeva, opreme i sustava, koji se tradicionalno naziva telemetrija, može biti dio M2M komunikacije. M2M tehnologija povezuje informacijske i komunikacijske tehnologije. Iznimno, nacionalni (značajni) broj za M2M usluge može se koristiti izvanteritorijalno na području Europske unije.

Detaljniji prikaz duljine i svrha korištenja svih vrsta nezemljopisnih brojeva definirani su u Tablici 1. ovog Plana numeriranja.

3. Kratki kodovi

Razlikuju se sljedeće vrste kratkih kodova:

– kratki kodovi za hitne službe

– kratki kodovi za govorne usluge

– kodovi za uslugu odabira operatora

– kratki kodovi za usluge brzojava

– kratki kodovi za SMS/MMS usluge.

3.1. Kratki kodovi za hitne službe

Upotrebljavaju se za pristup hitnim službama, kako je propisano u Tablici 2. ovog Plana numeriranja.

3.2. Kratki kodovi za govorne usluge

Upotrebljavaju se za pristup uslugama bez posebne tarife i s posebnom tarifom.

Upotrebljavaju se za pružanje sljedećih usluga: vremenska prognoza, točno vrijeme i buđenje, informacije o pretplatnicima, prometne informacije, opće informacije, informacije o javnom prijevozu, pozivanje taksi službe i medicinsko savjetovanje.

Podjela kratkih kodova za govorne usluge detaljnije je propisana u Tablici 2. ovog Plana numeriranja.

Operatori javno dostupne telefonske usluge mogu koristiti kratke kodove iz posebno određenog raspona u skladu s Tablicom 2. ovog Plana numeriranja, bez posebne odluke o dodjeli, pod uvjetom da se takvi kodovi koriste isključivo u vlastitoj mreži i to za usluge koje su dostupne isključivo korisnicima tog operatora (usluge podrške korisnicima) te se isti moraju koristiti u skladu s ovim Planom numeriranja.

3.3. Kodovi za uslugu odabira operatora

Prigodom korištenja usluge odabira operatora bira se oznaka usluge, kod operatora te željeni nacionalni ili međunarodni broj (npr. 1021 023 XX XX XX). Oznaka usluge i kod operatora nisu dio nacionalnog ili međunarodnog broja.

3.4. Kratki kodovi za usluge brzojava

Upotrebljavaju se za pružanje govornih usluga predaje brzojava.

3.5. Kratki kodovi za SMS/MMS usluge

Upotrebljavaju se za usluge s posebnom tarifom i za usluge podrške korisnicima, odnosno aktivaciju dodatnih usluga operatora javno dostupne telefonske usluge.

Za usluge s posebnom tarifom dodjeljuju se šesteroznamenkasti kodovi, te kod kratkih kodova za SMS/MMS usluge čijim korištenjem krajnji korisnici ostvaruju mogućnost konzumiranja sadržaja na uređajima (npr. zvučne melodije, čuvari zaslona, instant poručivanje putem kratkih kodova i dr.) druga znamenka određuje vrstu usluge. Navedeno pravilo se ne primjenjuje kod kratkih kodova čija je namjena ostvarivanje mogućnosti kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.) u skladu s ovim Planom numeriranja.

Operatori javno dostupne telefonske usluge mogu koristiti kratke kodove iz posebno određenog raspona u skladu s Tablicom 3. ovog Plana numeriranja, bez posebne odluke o dodjeli, pod uvjetom da se takvi kodovi koriste isključivo u vlastitoj mreži i to za usluge koje su dostupne isključivo korisnicima tog operatora (usluge podrške korisnicima i aktivacije dodatnih usluga) te se isti moraju koristiti u skladu s ovim Planom numeriranja.

III. POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA

Tablica 1. Nacionalni brojevi

Nacionalni brojevi
(1)(2)(3)(4)
NDCDuljina
NSN broja*
Svrha korištenja (E.164)Dodatne informacije
Maks.Min.
188Zemljopisni brojZagrebačka županija i Grad Zagreb
2098Zemljopisni brojDubrovačko-neretvanska županija
2198Zemljopisni brojSplitsko-dalmatinska županija
2298Zemljopisni brojŠibensko-kninska županija
2398Zemljopisni brojZadarska županija
2x

Rezerviranox = 4-9
3198Zemljopisni brojOsječko-baranjska županija
3298Zemljopisni brojVukovarsko-srijemska županija
3398Zemljopisni brojVirovitičko-podravska županija
3498Zemljopisni brojPožeško-slavonska županija
3598Zemljopisni brojBrodsko-posavska županija
3x

Rezerviranox = 0, 6-9
4098Zemljopisni brojMeđimurska županija
4298Zemljopisni brojVaraždinska županija
4398Zemljopisni brojBjelovarsko-bilogorska županija
4498Zemljopisni brojSisačko-moslavačka županija
4798Zemljopisni brojKarlovačka županija
4898Zemljopisni brojKoprivničko-križevačka županija
4998Zemljopisni brojKrapinska-zagorska županija
4x

Rezerviranox = 1, 5-6
5198Zemljopisni brojPrimorsko-goranska županija
5298Zemljopisni brojIstarska županija
5398Zemljopisni brojLičko-senjska županija
5x

Rezerviranox = 0, 4-9
6086Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge općeg sadržaja
609**86Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći
6186Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge glasovanja
6488Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
6588Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge nagradnih igara
6988Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge namijenjene djeci
6x

Rezerviranox = 2, 3, 6-8
7288Nezemljopisni brojUsluge jedinstvenog pristupnog broja
7488Nezemljopisni brojUsluge osobnog broja
7588Nezemljopisni brojUsluge osobnog broja
7x--Rezerviranox = 0, 1, 3, 6, 7, 8, 9
80097Nezemljopisni broj – besplatni poziv-
80197Nezemljopisni broj – besplatni pozivUnaprijed plaćene usluge prijenosa govora putem interneta (eng. calling card)
890xy1010Nezemljopisni brojM2M usluge
89xy1010Nezemljopisni brojM2M usluge
8x--Rezerviranox = 1-7
90x99Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9199Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9299Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9399Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9499Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9599Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9699Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
97x99Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
975x99Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
975xy99Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9898Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
9999Nezemljopisni brojUsluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži* Duljina NSN broja uključuje i znamenke NDC-a

** U skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći

Tablica 2. Kratki kodovi za govorne usluge

Kratki kodovi za govorne usluge
(1)(2)(3)(4)
Raspon/kratki kodDuljina
kratkog koda*
Svrha korištenjaDodatne
informacije
Maks.Min.
1044Odabir operatora
11233Harmonizirani europski brojJedinstveni europski broj za hitne službe
11666Harmonizirani europski brojRezervirano
11600066Harmonizirani europski brojPozivni centar za nestalu djecu
11600666Harmonizirani europski brojPozivni centar za žrtve zločina
11601666Harmonizirani europski brojPozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama
11611166Harmonizirani europski brojPozivni centar za djecu
11611766Harmonizirani europski brojPozivni centar za medicinske usluge
11612366Harmonizirani europski brojPozivni centar za emocionalnu pomoć
11855Usluge bez posebne tarife/posebna tarifaUsluge davanja obavijesti o informacijama pretplatnika
129AB54Usluge brzojavanpr. pristup usluzi brzojav A i B=0-9
13355Usluge aktivacije SMS usluge
13ABC55Kratki kod za usluge podrške korisnicimaRaspon za operatore javno dostupne telefonske usluge A = 0,1,2,4,5,6,7,8,9 i B,C=0-9
19233Hitne službePolicija
19333Hitne službeVatrogasci
19433Hitne službeHitna pomoć
19533Hitne službeNacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
198744Hitne službePomoć na cestama
1ABCD53Usluge bez posebne tarife/posebna tarifaA = 4, 5, 6, 7, 8; B, C i D=0-9; a u slučaju kada je A=2 tada je B=0-8; C i D=0-9
2

Rezervirano
3

Rezervirano
4

Rezervirano
5

Rezervirano
6

Rezervirano
7

Rezervirano
8

Rezervirano
9

Rezervirano


* Duljina kratkog koda uključuje i znamenke raspona

Tablica 3. Kratki kodovi za SMS i MMS usluge

Kratki kodovi za SMS i MMS usluge
(1)(2)(3)(4)
Raspon/kratki kodDuljina
kratkog koda*
Svrha korištenjaDodatne
informacije
Maks.Min.
11600066Harmonizirani europski brojPozivni centar za nestalu djecu
11600666Harmonizirani europski brojPozivni centar za žrtve zločina
11601666Harmonizirani europski brojPozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama
11611166Harmonizirani europski brojPozivni centar za djecu
11611766Harmonizirani europski brojPozivni centar za medicinske usluge
11612366Harmonizirani europski brojPozivni centar za emocionalnu pomoć
11666Harmonizirani europski brojRezervirano
11855Usluge s posebnom tarifomUsluga davanja obavijesti o informacijama pretplatnika
13ABC55Usluge podrške korisnicima i aktivacije dodatnih uslugaRaspon za operatore javno dostupne telefonske usluge A = 0,1,2,4,5,6,7,8,9 i B,C=0-9
11263Harmonizirani europski brojJedinstveni europski broj za hitne službe
19263Hitne službePolicija
19363Hitne službeVatrogasci
19463Hitne službeHitna pomoć
19563Hitne službeNacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
198764Hitne službePomoć na cestama
1x--Rezerviranox = 2, 4-9
2--Rezervirano-
3--Rezervirano-
4--Rezervirano-
5--Rezervirano-
60**55Usluge s posebnom tarifomNagradne igre
6166Usluge s posebnom tarifomServisne usluge
6466Usluge s posebnom tarifomUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
65**66Usluge s posebnom tarifomNagradne igre
6666Usluge s posebnom tarifomUsluge zabavnog sadržaja
6x66Rezerviranox = 2, 3, 7-9
7066Usluge platnih transakcijaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7166Usluge platnih transakcijaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7566Usluge platnog prometaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7x66Rezerviranox = 2 – 4, 6 9
80066SMS/MMS besplatne usluge-
809***66Usluge s posebnom tarifomUsluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći
81828366INFO uslugaKratki kod za davanje informacija o operatoru usluga s posebnom tarifom
8166Usluge s posebnom tarifomServisne usluge
8466Usluge s posebnom tarifomUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
8566Usluge s posebnom tarifomUsluge čavrljanja
8666Usluge s posebnom tarifomUsluge zabavnog sadržaja
8866Usluge s posebnom tarifomUsluge čavrljanja neprimjerenim za djecu
8x66Rezerviranox = 2, 3, 7, 9
9x--Rezervirano-


IV. PLAN BIRANJA

Tablica 4. Načini biranja brojeva u RH

ObjašnjenjeZemljopisni brojevi
Primjer broja (zemljopisnog)021333 000
Opći naziviNacionalni (značajni) broj N(S)N
Nacionalni predbrojNacionalni odredišni kod (NDC)Pretplatnički broj
Nazivi za zemljopisne brojeveNacionalni predbrojTranzitni kod (trunk)Pretplatnički broj
Područni kod (Area Code)Pretplatnički broj
Pozivanje zemljopisnih brojeva iz mobilnih mrežaMeđunarodni predbroj: 00 ili ‘+’Kod zemlje: 385Nacionalni (značajni) broj n(s)n


ObjašnjenjeNezemljopisni brojevi
Primjer broja
(nezemljopisnog)
08008282
Nazivi za nezemljopisne brojeveNacionalni predbrojNacionalni odredišni kod (NDC)Pretplatnički broj
Pozivanje nezemljopisnih brojeva iz mobilnih mrežaMeđunarodni predbroj: 00 ili ‘+’Kod zemlje: 385Nacionalni (značajni) broj n(s)N

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog Plana numeriranja prestaje važiti Plan numeriranja (»Narodne novine« br. 129/15, 124/19 i 131/20). Dodijeljeni brojevi koji se ukidaju ovim Planom numeriranja mogu se upotrebljavati do isteka roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Plana numeriranja.

Ovaj Plan numeriranja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/07
Urbroj: 376-05-4-23-01

Zagreb, 25. travnja 2023.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.